2020 Denizli Pamukkale Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınav Kılavuzu

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN,
2020-2021 Öğretim yılında Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi’nin aşağıda belirtilen bölümlerine ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak
bölümlerin kontenjanları, taban puanı, ön kayıt, özel yetenek sınavı ve kesin kayıt tarihleri ile başvuru için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Bölüm Genel
Kontenjan
Engelli
Kontenjanı
Toplam
Kontenjan GK* Taban Puanı
EK*
Taban
Puanı
GK* EK*
Çevrim
İçi Kayıt
Tarihi
GK* EK*
Özgeçmiş
Belgelerinin
Ulaştırılması İçin
Son Tarih
EK*
Mülakat
Tarihi
Kazanan
Adaylar İçin
Kesin Kayıt
Tarihi
Yedeklerden Asıl
Listeye Alınan
Adayların Kayıt
Tarihi
Antrenörlük
Eğitimi 36 4 40 2019 YKS-TYT* 200 ve
2020-YKS-TYT* 200
2019 veya
2020-YKSTYT*
100
04-
06.08.2020 17.08.2020 19.08.2020 ** ** Bed. Eğt. ve Spor
Öğretmenliği 27 3 30 2020 YKS-TYT En Düşük
800 000. Başarı Sırası
Rekreasyon 36 4 40 2019 YKS-TYT* 200 ve
2020-YKS-TYT* 150
*GK: Genel Kontenjan / EK: Engelli Kontenjanı /YKS-TYT: Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yetenek Testi

** ÖSYM Başkanlığınca belirlenen tarihler arasında yapılır.

BAŞVURU KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı olmak.
2. Tüm adaylar için 2019 veya 2020 YKS’ye girmiş olmak.
3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuracak tüm adaylar için, YKS-TYT sıralaması ilk 800.000’de yer almak; Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuracak tüm adaylar için
YKS-TYT en az 200 puan; Rekreasyon Bölümüne başvuracak tüm adaylar için YKS-TYT en az 150 puan almak. Tüm bölümlere başvuracak milli sporcular için YKS-TYT en az 150
puan almak.
4. Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim görmesini engelleyecek herhangi bir sağlık, fiziksel ve/veya bedensel engeli bulunmamak. Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme
engelli, zihinsel engelli ve “yaygın gelişim bozukluğu” olan engelliler), bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları “engelli sağlık kurulu (Heyet) raporu”nun durumlarını belgelemesi.

A) BAŞVURU-İLETİŞİM ADRESİ ve İRTİBAT NUMARALARI

Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Kınıklı Kampüsü DENİZLİ Telefon: 0.258. 296 12 77 – İrtibat Tlf:0.258. 296 14 86 Web: http://pau.edu.tr/sbf
B) BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
Başvuru için istenen belgeler ile detay bilgiler, http://pau.edu.tr/sbf internet sitesinde yer alan Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’ndan öğrenilebilir.

C) KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER ve KAYIT YERİ

1. Tüm adaylar 2020 YKS sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (İnternet çıktısı , http://www.osym.gov.tr internet adresinden teyit edilecektir.)
2. Mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin aslı. (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında görülerek aslı iade edilecektir.
Belgenin aslı görülmeden kayıt işlemi yapılmaz. (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.)
3. 6 adet 4,5 x 6 cm boyutunda vesikalık fotoğraf.
4. Aslı görülmek koşuluyla, fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi.
5. 1998 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan tecil belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge.
6. Tam teşekküllü Devlet Hastaneleri ya da Üniversite Hastanelerinden alınmış “Spor Bilimleri Fakültesi’nde Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur ” ibaresi yazılı Sağlık Kurulu (Heyet)
Raporu (Başvuru sırasında bu raporu teslim etmeyen adayların kayıtları yapılmaz). Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğretimi aksatabilecek bedensel veya konuşma (hareketleri kısıtlayıcı ağır
ameliyat geçirmiş olmak, kamburluk, kekemelik vb.) gibi engellerden biri veya birkaçı bulunanlar kayıt için başvuramazlar. Bu adaylar seçmeleri kazansalar dahi seçmeleri iptal edilir.
7. Öğrenci Bilgi ve Kayıt Formu. (Kesin kayıt sırasında sistemden doldurularak alınacaktır)
8. Kesin kayıtlar Spor Bilimleri Fakültesinde şahsen müracaat edilerek yapılacaktır.
NOTLAR
1. Yedek listeden veya ek kontenjan kayıt döneminde ilan edilecek boş kontenjanlar için kayıt hakkı kazanan adayların, Sağlık Kurulu Raporunu daha önceden alıp kesin kayıt sırasında
teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi halde kayıtları yapılmaz. Bu durumda, yedek liste veya ek kontenjan kayıt listesinden sırası gelen ve tüm evrakları tamam olan adayın kesin kaydı
yapılır.
2. Geçici Mezuniyet Belgesi ile kaydı yapılan öğrencilerin ayrıca, Lise Diplomalarını mezun oldukları liseden teslim aldıklarında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri
gerekmektedir.

1
İÇİNDEKİLER
Konu Sayfa
BÖLÜM 1 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
TANITIMI
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNİN KURULUŞ VE GELİŞİMİ 4
İDARİ GÖREV LİSTESİ 5
FİZİKİ OLANAKLAR 5
BÖLÜMLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 6
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 6
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 7
REKREASYON BÖLÜMÜ 8
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ 9
BÖLÜM 2 TÜM ADAYLAR İÇİN ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ
UYGULAMA ESASLARI
KONTENJANLAR 10
ÖNEMLİ TARİHLER 11
BÖLÜM 3 ADAYLAR İÇİN (ENGELLİ ADAYLAR HARİÇ) ÖZEL YETENEK
SINAVI
BAŞVURU KOŞULLARI 12
ÖN KAYIT KOŞULLARI 12
ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 12
SPOR ÖZGEÇMİŞ BELGELERİNİN FAKÜLTEYE ULAŞTIRILMASI 13
SPOR ÖZGEÇMİŞİNE AİT ONAYLI BELGELER VE KABUL EDİLME
KOŞULLARI 13
BELGELERİN YENİDEN İNCELENMESİ TALEBİ 13
ADAYLARIN BÖLÜM TERCİHLERİ 14
ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL HÜKÜMLERİ 14
ÖZEL YETENEK SINAVI DEĞERLENDİRME ESASLARI 15
BÖLÜMLER İÇİN MİLLİLİK VE GENEL KONTENJANLARA BAŞVURU YAPAN
ADAYLARIN PUANLARININ HESAPLANMASI 16
KONTENJANLARA ÖĞRENCİ ALIMINDA İZLENECEK YÖNTEM 17
BÖLÜM 4 ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖZEL YETENEK SINAVI
BAŞVURU KOŞULLARI 20
ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖN KAYIT KOŞULLARI 20
2
ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) KAYITTA İSTENEN BELGELER22
ENGELLİ ADAYLAR İÇİN SPOR ÖZGEÇMİŞİNE AİT ONAYLI BELGELER VE
KABUL EDİLME KOŞULLARI 23
BELGELERİN YENİDEN İNCELENMESİ TALEBİ 23
ENGELLİ ADAYLARIN BÖLÜM TERCİHLERİ 23
ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL HÜKÜMLERİ 23
ÖZEL YETENEK SINAVI DEĞERLENDİRME ESASLARI 24
BÖLÜMLER İÇİN ENGELLİ KONTENJANINA BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN
PUANLARININ HESAPLANMASI 26
ENGELLİ ADAY KONTENJANINA ÖĞRENCİ ALIMINDA İZLENECEK YÖNTEM 27
BÖLÜM 5 TÜM ADAYLAR İÇİN KESİN KAYIT KOŞULLARI
KAZANAN ADAYLARIN İLANI 28
KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER 28
EKLER
EK 1: ADAYLAR İÇİN TÜM BÖLÜMLERDE KULLANILACAK SPOR ÖZGEÇMİŞ
BELGESİ VE KATSAYISI 30
SPOR ÖZGEÇMİŞİNE AİT ONAYLI BELGELER 34
MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 34
EK 2: PAÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ULAŞIM ve İRTİBAT 37
3
DEĞERLİ ADAYLAR
Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin Antrenörlük Eğitimi, Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Rekreasyon Bölümlerine 2020 – 2021 Eğitim-Öğretim yılında
Yükseköğretim Kurumları Sınavı-Temel Yeterlilik Testi, Ortaöğretim Başarı Puanı, tüm
adaylar için Spor Özgeçmiş Puanına ve engelli adaylar için bunlara ek olarak mülakat puanına
göre öğrenci alınacaktır. Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu’nda yer alan bölümlere ait öğrenci alım
ve kayıt koşullarına ilişkin uygulama esaslarını dikkatle okuyarak bilgi sahibi olmanız, sizlere
seçme hakkında katkı sağlayacaktır.
Başarı dileklerimizle.
4
BÖLÜM 1
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TANITIMI
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNİN KURULUŞ VE GELİŞİMİ
Spor Bilimleri Fakültesinin lisans programlarından biri olan Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümünün kuruluşu ve faaliyetleri fakültenin kuruluş tarihinden daha önce
gerçekleşmiştir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı, Pamukkale Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü olarak 1996-1997 Eğitim-Öğretim
yılında kurulmuştur. Bölüm aynı yıl normal ve ikinci öğretim olarak Denizli ili Bozkurt
ilçesinde lisans eğitimine başlamıştır. 1999–2000 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ikinci
öğretim programına öğrenci alımı durdurulmuştur. 2001–2002 Eğitim-Öğretim yılında Bölüm,
Bozkurt ilçesinden Denizli merkezinde bulunan İncilipınar Kampüsüne taşınmıştır. Spor
Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nun kurulması ile birlikte; Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’nın 03.06.2004 tarih ve 10387 sayılı yazısı ile Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Programına aktarılmıştır.
Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük
Eğitimi ve Rekreasyon Bölümleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 03.06.2004 tarih ve
10387 sayılı yazısı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanun’la değişik
7/d-2 sayılı maddesi uyarınca açılarak, 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında 20’şer öğrenci
olarak eğitim öğretime başlamıştır.
Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Spor Yöneticiliği
Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 05.06.2008 tarih ve 2032/014755 sayılı yazısı
ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 sayılı maddesi
uyarınca açılmıştır. Spor Yöneticiliği Bölümü Lisans programı 2009–2010 Eğitim-Öğretim
yılından itibaren aktif olarak lisans eğitimine başlamıştır.
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu 2004–2005 Eğitim-Öğretim yılında 1
doçent, 3 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisinden oluşan 8 kişilik
akademik kadro ile Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsü içinde bulunan Vali Recep
Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda faaliyetlerine başlamıştır. Lisans eğitimi için 2004–2005 EğitimÖğretim yılında yüksekokula 82 öğrenci alınmış, aynı yıl Pamukkale Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne kayıtlı olan 203 öğrencinin de Spor
Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nda lisans eğitimlerine devam etmeleri
kararlaştırılmıştır.
Spor Bilimleri Fakültesi, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak, Milli
Eğitim Bakanlığı’nın 26.09.2014 tarihli, 29100 sayılı Resmi Gazete ve 2014/6728 sayılı
Bakanlar kurulu Kararı ile kurulmuştur.
5
İDARİ GÖREV LİSTESİ
Görevi Ünvanı Adı ve Soyadı
Dekan Prof. Dr. Bülent AĞBUĞA
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet ALPTEKİN
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Berna RAMANLI
Antrenörlük Eğitimi Böl. Bşk. Doç. Dr. Bilal Utku ALEMDAROĞLU
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Böl. Bşk. Prof. Dr. Bülent AĞBUĞA
Rekreasyon Böl. Bşk. Doç. Dr. Özden TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK
Spor Yöneticiliği Böl. Bşk. Doç. Dr. Uğur SÖNMEZOĞLU
Fakülte Sekreteri Necip HALAZA
FİZİKİ OLANAKLAR
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
5 Derslik
1 Konferans Salonu
ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SPOR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ
1Biyomekanik Laboratuvarı
1 Squash Salonu
1 Tırmanma Duvarı
2 Dans Salonu
1 Çok Amaçlı Cimnastik Salonu
2 Fitness Salonu
1 Konferans Salonu
1 Olimpik Yüzme Havuzu (750 seyirci kapasiteli)
4 Açık Tenis Kortu
2 Sentetik Zeminli Futbol Sahası
1 Açık Basketbol Sahası
PAÜ SPOR SALONU
1 Performans Laboratuvarı
1 Bilgisayar Laboratuvarı
6 Derslik
1 Mücadele Sporları Salonu
1 Güreş Salonu
PAÜ ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
6
BÖLÜMLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Bilal Utku ALEMDAROĞLU
Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Yusuf KÖKLÜ
Doç. Dr. Ahmet ALPTEKİN
Doç. Dr. Ayşegül YAPICI
Dr. Öğr. Üyesi Berna RAMANLI
Dr. Öğr. Üyesi Halit EGESOY
Dr. Öğr. Üyesi Fatma GÖZLÜKAYA GİRGİNER
Arş. Gör. Dr. Fatih GÜR
Öğr. Gör. Eylem ÇELİK
Arş. Gör. Özlem KÖKLÜ
Arş. Gör. Erhan IŞIKDEMİR
Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün amacı; takım sporları veya bireysel sporların farklı
dallarında uzmanlaşmış, etik kurallara önem veren, sporcunun sağlığını ve güvenliğini
korumayı ilke edinmiş, üst düzeyde performans için multidisipliner çalışabilen, ilgili olduğu
dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp
uygulamaya aktarabilen, her yaştan sporcuyu antrene edebilen, performans testleri, yetenek
seçimi ve yönlendirmesi yapabilen, lider olabilen, araştırmacı özelliği ile problem olarak
gördüğü konularda, üniversite ya da araştırma birimleri ile ortak çalışabilen Antrenörler (Spor
Eğitimcileri) yetiştirmektir.
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Mezunları;
 Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı tüm birimlerde
(Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, Eğitim Dairesi, Federasyonlar vb.) ve özerk
federasyonlarda, Antrenör veya Spor Uzmanı olarak,
 Amatör veya profesyonel spor kulüplerinde Antrenör, Kondisyoner veya Maç
Analizcisi olarak,
 Üniversitelerin Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokullarında, Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokullarında ve Spor Bilimleri Fakültelerinde Öğretim Elemanı olarak
çalışabilirler.
7
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Bülent AĞBUĞA
Öğretim Elemanları
Doç. Dr. Ayşe Gökçe ERTURAN
Doç. Dr. Yunus ARSLAN
Doç. Dr. Deniz HÜNÜK
Doç. Dr. Şehmus ASLAN
Dr. Öğr. Üyesi Osman GÖDE
Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya ÇELİK
Öğr. Gör. Tansu YAAN
Öğr. Gör. Çağdaş MAVİOĞLU
Öğr. Gör. Emine ŞAHİN
Öğr. Gör. Gülsevdi BOZDEMİR
Öğr. Gör. Şerife TOPALOĞLU
Öğr. Gör. Sibel KARACAOĞLU
Öğr. Gör. Bülent ŞENKİBAR
Öğr. Gör. Mehmet ÜRNEZ
Öğr. Gör. Bircan ÜRNEZ
Arş. Gör. Serap SARIKAYA
Öğretmen Fatma AĞBUĞA
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nün amacı; bilimin evrenselliğine inanan,
etik kurallara önem veren, öğrencilerinin sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinen, beden
eğitimi ve spor eğitimi kavramlarının içeriğini, anlamını ve özelliklerini iyi bilen, beden eğitimi
ve spor, eğitim ve sağlık kavramları arasındaki ilişki yararlarını anlayabilen, beden eğitimi ve
spor alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, sonuçlarını yorumlayıp
uygulamaya aktarabilen, beden eğitimi ve spor derslerini uygulayabilecek biçimde genel kültür
ve alan bilgisine sahip, yöneticilik ve eğiticilik açısından toplumun, alanın ve bireyin
ihtiyaçlarını karşılayabilen, lider olabilen, din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet, renk, düşünce ayrımı
yapmadan insanları sevebilen ve saygılı olan, araştırmacı özelliği ile üniversite ya da araştırma
birimleri ile ortak çalışabilen Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni yetiştirmektir.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Mezunları;
 Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi okullarda Beden Eğitimi
Öğretmeni olarak,
 Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı Spor Eğitimi Dairesi
Başkanlığı’ndan antrenörlük belgesi alarak, Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı tüm birimlerde
(Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, Eğitim Dairesi, Federasyonlar vb.) ve özerk
federasyonlarda, Antrenör veya Spor Uzmanı olarak,
 Üniversitelerin Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokullarında, Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokullarının Beden Eğitimi ve Spor Programlarında Öğretim Elemanı olarak
çalışabilirler.
8
REKREASYON BÖLÜMÜ
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Özden TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK
Öğretim Elemanları
Doç. Dr. Özgür MÜLAZIMOĞLU BALLI
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÖKÇE
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz ILGAR
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman GÖNÜLATEŞ
Dr. Öğr. Üyesi Arda ÖZTÜRK
Öğr. Gör. Dr. Aydın İLHAN
Arş. Gör. Dr. Sinan YILDIRIM
Öğr. Gör. Emin ÖZTOP
Arş. Gör. Alper YILDIZ
Rekreasyon Bölümü’nün amacı; etik kurallara önem veren, rekreasyon, zaman ve
serbest zaman kavramlarının anlam ve özelliklerini bilen, rekreasyonun temel işlevi olan günlük
hayata adaptasyon, yaşam kalitesi, serbest zaman doyumu ve wellness seviyesini yükseltme
konularında yeterli beceriye sahip olan, rekreasyon ile diğer alanların ilişkisini ve yararlarını
anlayabilen, rekreasyonun multidisipliner yapısına uygun olarak çalışabilen, serbest zaman için
rekreasyon programları hazırlayabilen, yaş gruplarına göre yaratıcı etkinlik programları
planlayabilen, rekreasyon liderliği ve yöneticiliğinin önemini kavramış, her yaş grubuna liderlik
yapabilen, hizmet verdiği grubun sağlığını ve güvenliğini korumayı bilen, rekreatif merkez
yönetimi konusunda bilgi, beceri ve donanıma sahip olan, aktif yaşamı ilke edinmiş, ilgili
olduğu rekreasyon dalında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen,
sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilen, araştırmacı özelliği ile üniversite ya da
araştırma birimleri ile ortak çalışabilen Rekreasyon Eğitmeni yetiştirmektir.
Rekreasyon Bölümü Mezunları;
 Gençlik merkezlerinde, turizm sektöründe, özel spor merkezlerinde, yerel yönetimlerde,
sağlık merkezlerinde, rehabilitasyon ve özel eğitim merkezlerinde ve sanayi
kuruluşlarında rekreasyon alanında Yönetici, Lider veya Uzman olarak,
 Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı tüm birimlerde (Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, Eğitim Dairesi, Federasyonlar vb.) ve özerk
federasyonlarda, Antrenör veya Spor Uzmanı olarak,
 Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültelerinde, Spor Bilimleri ve Teknolojisi
Yüksekokullarında ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Öğretim Elemanı
olarak çalışabilirler.
9
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ*
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Uğur SÖNMEZOĞLU
Öğretim Elemanları
Doç. Dr. Rıdvan EKMEKÇİ
Doç. Dr. Elif BOZYİĞİT
Dr. Öğr. Üyesi Yeter Aytül DAĞLI EKMEKÇİ
Dr. Öğr. Üyesi Ömür DUGAN
Arş. Gör. Hamza Kaya BEŞLER
Arş. Gör. Esra ÇETİN
Bu alandan mezun olanlara “Spor Yöneticisi” unvanı verilir. Yönetim biliminin
temellerini spor endüstrisi ve uygulaması ile birleştirebilen, genel işletme, hukuk ve pazarlama
alanlarını spor kulüpleri, spor kurum ve kuruluşları ile birleştirebilen bilgi ve becerilere sahip
bireyler yetiştirilir. Bu alandan mezun olan öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel
Müdürlüğü’ne bağlı tüm birimlerde (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, Eğitim
Dairesi, federasyonlar vb.) ve özerk federasyonlarda, spor kulüpleri ve okullarda Spor Uzmanı,
Spor Yöneticisi, Lider ve Ara Eleman olarak çalışabilirler.
*Spor Yöneticiliği Bölümü’ne Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020 Alan Yeterlilik
Testleri (AYT) Eşit Ağırlık (EA) puan türü ile öğrenci kabul edilecektir.
10
BÖLÜM 2
TÜM ADAYLAR İÇİN ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ UYGULAMA
ESASLARI
KONTENJANLAR
2020 – 2021 Eğitim ve Öğretim yılında Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi,
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Rekreasyon Bölümlerine Özel Yetenek Sınavı ile
toplam 110 öğrenci alınacaktır. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlere göre
kontenjanların dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Bölümlere Özgü Kontenjanlar
BÖLÜMLER
GENEL
KONTENJAN
MİLLİLİK
KONTENJANI
(Olimpik)
MİLLİLİK
KONTENJANI
(Olimpik
Olmayan)
ENGELLİ
ADAY
KONTENJANI
TOPLAM
KONTENJAN
KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK
Antrenörlük Eğitimi
Bölümü 15 15 3 3 – – 2 2
40
Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği
Bölümü
11 12 2 2 – – 2 1
30
Rekreasyon Bölümü 15 15 1 1 2 2 2 2 40
TOPLAM 41 42 6 6 2 2 6 5
GENEL TOPLAM 83 12 4 11 110
YÖK’ün 22.11.2010 tarih ve 5773 sayılı yazısı gereği Pamukkale Üniversitesi Spor
Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Kontenjanlarının %15’ini milli sporculara ayırmıştır.
Milli sporcuların değerlendirilmesinde başvuru tercihleri ve puanlarına göre, bu oranın
%75’inin Olimpik branşlarda, kalan %25’inin ise Olimpik olmayan branşlarda, başvuruda
tercih ettikleri bölümlere göre yerleştirilmeleri yapılacaktır.
11
ÖNEMLİ TARİHLER
Spor Bilimleri Fakültesi öğrenci alımına ilişkin önemli tarihler Tablo 2’de
görülmektedir.
Tablo 2: Öğrenci Alımına İlişkin Önemli Tarihler
Tarih Açıklama Yer
04 – 06 Ağustos 2020 Adaylar/Engelli Adaylar için çevrim
içi başvuru
Spor Bilimleri Fakültesi
Özel Yetenek Sınavı
Çevrim İçi Sistemi
17 Ağustos 2020 Adaylar/Engelli Adaylar için
Özgeçmiş belgelerinin teslimi için
son tarih (COVID-19 salgını
sebebiyle belgelerin posta ya da
kargo yoluyla ulaştırılması tercih
edilmelidir)
Spor Bilimleri Fakültesi
24 Ağustos 2020
Adayların YKS-TYT, OBP ve SÖK
Belge Puanları / Spor Özgeçmiş
Puanlarının Kontrolü
Spor Bilimleri Fakültesi
Özel Yetenek Sınavı
Çevrim İçi Sistemi
Engelli Adayların YKS-TYT Belge
Puanları / Spor Özgeçmiş
Puanlarının Kontrolü
Spor Bilimleri Fakültesi
Özel Yetenek Sınavı
Çevrim İçi Sistemi
25 Ağustos 2020
(Mesai bitimine
kadar)
Adayların YKS-TYT, OBP ve SÖK
Belge Puanları / Spor Özgeçmiş
Puanlarına itirazı
Spor Bilimleri Fakültesi
Engelli Adayların YKS-TYT ve
Spor Özgeçmiş Puanlarına itirazı Spor Bilimleri Fakültesi
25 Ağustos 2020 Engelli Adaylar için Mülakat Sınavı Spor Bilimleri Fakültesi
** Kazanan Adayların Kesin Kayıtları Pamukkale Üniversitesi
Rektörlüğü
**
Yedeklerden Asıl Listeye
Alınanların Kayıtları Spor Bilimleri Fakültesi
**
Ek kontenjandan Asıl Listeye
Alınanların Kayıtları Spor Bilimleri Fakültesi
* Sınav komisyonu başvuran aday sayısına göre sınav tarihlerinde değişiklik yapma hakkını saklı
tutar.
** ÖSYM Başkanlığınca belirlenen tarihler arasında yapılır.
NOT: Adaylar spor özgeçmişleri olsun veya olmasın üç bölüme de başvuru yapabilirler.
Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim esnasında sürdürülen derslerin bir bölümü şiddetli
fiziksel aktiviteler içerdiğinden başvuru yapan adaylarda, şiddetli fiziksel aktivite yapmayı
engelleyen herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması gerekir.
12
BÖLÜM 3
ADAYLAR İÇİN (ENGELLİ ADAYLAR HARİÇ) ÖZEL YETENEK SINAVI
BAŞVURU KOŞULLARI
Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir;
1. T.C. vatandaşı olmak.
2. 2019 veya 2020 yılında YKS’ye girmiş olmak. (Adaylar 2019-TYT puanlarını,
ÖSYM 2020 başvuru kılavuzunda belirlenen “2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan
adaylardan, 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna katılmadan 2019-TYT puanını kullanmak
isteyenlerin 2020-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu adaylardan 2020-YKS’ye
hiç başvuru yapmayanlar, 2019-TYT puanını 2020 için kesinlikle kullanamayacaktır”
kuralına göre kullanabileceklerdir.)
3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuracak tüm adaylar için, YKSTYT sıralaması ilk 800.000’de yer almak; Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuracak tüm
adaylar için YKS-TYT en az 200 puan; Rekreasyon Bölümüne başvuracak tüm adaylar için
YKS-TYT en az 150 puan almak. Tüm bölümlere başvuracak milli sporcular için YKS-TYT
en az 150 puan almak.
4. Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim görmesini engelleyecek herhangi bir sağlık,
fiziksel ve/veya bedensel engeli bulunmamak.
ÖN KAYIT KOŞULLARI
Ön kayıtlar, 04 – 06 Ağustos 2020 tarihleri arasında Spor Bilimleri Fakültesi Özel
Yetenek Sınavı Çevrim İçi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Adayların belgelerini sisteme
eksiksiz bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir. Spor özgeçmiş belgeleri hariç, çevirim içi kayıt
için istenen belgelerde hatalı evrak yükleyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
Aşağıdaki belgelerin taranmış halleri sisteme yüklenmelidir.
1. YKS-TYT 2020 sınav sonuç belgesi.
2. Fotoğraflı T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı.
3. Mezuniyet belgesi ya da diploma: Belge veya diploma üzerinde alan/kol/bölüm
yazılı olmalıdır. Lise transkripti (not dökümü) öğrenci diploması olarak kabul
edilmeyecektir. Ayrıca sorumluluk sınavına girecek öğrencilerin mutlaka sorumluluk
sınavına girip geçmeleri halinde mezun olabilecekleri ile ilgili okullarından resmi yazı
almaları gerekmektedir. Aksi takdirde öğrencinin başvurusu kabul edilmeyecektir.
Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar, üniversitelerinin öğrenci işlerinden veya e-
13
devletten alacakları öğrenci belgesi ile özel yetenek sınavı için başvuru
yapabileceklerdir.
4. Vesikalık fotoğraf.
5. Milli sporcular için, ilgili spor branşının federasyonundan alınan ve Gençlik ve
Spor Bakanlığı tarafından onaylanmış millilik belgesi.
6. Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Rekreasyon
Bölümlerine başvuran adaylar için, eğer varsa Tablo 11’de belirtilen olimpik spor
branşları ve bunların dışında kalan diğer spor branşlarından birinde spor özgeçmişini
gösterir belge/belgeler.
SPOR ÖZGEÇMİŞ BELGELERİNİN FAKÜLTEYE ULAŞTIRILMASI
Çevrim içi kayıt sonrasında sisteme yüklenen spor özgeçmiş belgelerinin orijinalleri
veya aslı gibidir damgalı kopyalarının fakültemize 17.08.2020 tarihine kadar ulaştırılması
gerekmektedir (Spor özgeçmişi dışında hiçbir belge kargolanacak dosyaya koyulmamalıdır).
COVID-19 salgını sebebiyle adayların spor özgeçmiş belgelerini posta veya kargo yoluyla
“Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kınıklı Yerleşkesi/DENİZLİ” adresine
ulaştırmaları önerilir. Sisteme yüklenmeyip, fakültemize ulaştırılan özgeçmiş belgeleri
değerlendirmeye alınmayacaktır. Fakültemiz kargoda yaşanabilecek sorunlardan dolayı
sorumluluk kabul etmemektedir.
SPOR ÖZGEÇMİŞİNE AİT ONAYLI BELGELER VE KABUL EDİLME
KOŞULLARI
Milli Sporcular
Adaylar, ilgili federasyon ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın milli sporcu belgesi
verilmesi ile ilgili yönetmeliğine (Resmi Gazete, Sayı: 27932, 12 Mayıs 2011) uygun olarak
düzenlenmiş millilik belgesi ile özel yetenek sınavına müracaat edeceklerdir.
Millilik kontenjanı, Tablo 1’de belirtildiği gibi bölümlere dağıtılmıştır ve toplamda 14
kişidir. K.K.T.C. uyruklu milli sporcular bu haktan yararlanamazlar.
Spor Özgeçmişi Olan Adaylar
Spor özgeçmişi olan adayların, tercih ettikleri bölüm açıklamasında (Tablo 7, 8 ve 9)
belirtilen esaslara göre istenilen belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
14
ADAYLARIN BÖLÜM TERCİHLERİ
Adayın 2020 – 2021 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Çevrim İçi (Online)
Başvurusunda yapmış olduğu tercih sıralaması dikkate alınarak yerleştirilmesi yapılır.
Özel yetenek sınavına girecek adaylar, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü, Rekreasyon Bölümlerinden birini ya da birden fazlasını tercih
edebilirler.
ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL HÜKÜMLERİ
 Adayların seçme sonuçlarının değerlendirilmesinde Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)
Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 02.05.2013 tarih ve 2013.05.556 no’lu kararı uyarınca,
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve YKS-TYT Puanları ağırlıklı olarak seçme sonuçlarına
dâhil edilecektir.
 Değerlendirme sonunda toplam puanları eşit olan adaylardan, başvuruda kullanılan YKSTYT Puanı daha yüksek olan adaylar tercih edilir. Yine eşitlik olması durumunda, OBP’si
yüksek olan aday tercih edilir.
 Her bölüm için asıl ve yedek adaylar Rektörlük onayını takiben Spor Bilimleri Fakültesi
Özel Yetenek Sınavı Çevrim İçi Sisteminden görebilirler. Adaylar, sonuçların
bildirilmesinden itibaren 48 saat içinde Üniversitemiz anlaşmalı banka şubesindeki hesaba
yatıracakları 400.00-TL karşılığında Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına şahsen dilekçe
ile başvurarak sonuçlara itiraz edebilirler. Adayın itirazı haklı bulunduğu takdirde yatırılan
ücret iade edilir, haksız bulunduğunda ise ücret iade edilmez.
 ÖSYM’nin 2020 yılı Özel Yetenek Gerektiren Yüksek Öğretim Programlarına öğrenci
alımı ile ilgili temel ilke ve kuralları, YKS Puan katkısı ve Ortaöğretim Başarı Puanı
ağırlığına ilişkin hükümleri bu seçmeler için de geçerlidir. ÖZEL YETENEK SINAVI
İLE İLGİLİ OLARAK YÖK VE/VEYA ÖSYM TARAFINDAN YAPILACAK
OLAN DEĞİŞİKLİKLER AYNEN UYGULANACAKTIR.
 Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav Komisyonu
gerekli gördüğü durumlarda Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda ve öğrenci
kontenjanlarının aktarımı konusunda gerekli değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
 ADAYLAR ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZUNDA BELİRTİLEN BÜTÜN
HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILIR.
15
ÖZEL YETENEK SINAVI DEĞERLENDİRME ESASLARI
Özel yetenek sınavı değerlendirmesinde adayların yerleştirme puanı hesaplanır.
Adayların Yerleştirme Puanı hesaplanırken, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) –TYT
puanı, Ortaöğretim Başarı Puanlarından (OBP) en yüksek puan türü, Spor Özgeçmiş Puanına
(SÖP) eklenir. Elde edilen toplam puana göre en yüksekten aşağı doğru sıralama yapılır. Her
üç bölüm için kadın ve erkek adayların puan hesaplamaları kendi grupları içerisinde yapılır.
Adaylar, spor özgeçmişine ait onaylı belgelerinin karşılığı olan Spor Özgeçmiş Puanı
(SÖP) ile değerlendirilirler. Adayların spor özgeçmişleri olsun veya olmasın Antrenörlük
Eğitimi Bölümü ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için EK 4, Tablo 7’deki
kriterler doğrultusunda, Rekreasyon Bölümü için EK 4, Tablo 7-8 ve 9’daki kriterler
doğrultusunda değerlendirmeye alınırlar.
Antrenörlük Eğitimi Bölümü için;
 Branş kontenjanı uygulaması yapılmayacaktır.
 Spor özgeçmişi, başvurulan branşa ait olmak zorundadır.
 Başvurduğu branş dışında spor özgeçmişine sahip olan adaylar spor özgeçmişi
yokmuş gibi değerlendirilirler.
 Adaylar, spor özgeçmişleri olmasa da Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuru
yapabilirler.
 Adaylar Tablo 3’te belirtilen branşlardan bir tanesini tercih edecektir.
Tablo 3:Antrenörlük Eğitimi Bölümü Branşları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Rekreasyon Bölümü için;
 Adayların spor özgeçmişleri olmasa da Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile
Rekreasyon Bölümü’ne başvuru yapabilirler.
 Adaylar (millilik kontenjanı dışında) Spor Özgeçmiş kat sayısı 0,4 ve üzerinde
katsayı alabilmek için Tablo 4’te belirtilen branşlardan bir tanesinde spor özgeçmiş
belgelerini ibraz etmek zorundadırlar. Adayların ibraz ettikleri belgelerin Tablo
Branşlar
Atletizm
Badminton
Basketbol
Artistik Cimnastik
Futbol
Tenis
Voleybol
Yüzme
16
4’teki branşlar dışında bir branştan olması durumunda ise spor özgeçmiş
katsayısı 0,3 olarak değerlendirilecektir.
Tablo 4:Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Rekreasyon Bölümü Branşları
Branşlar
Atletizm
Badminton
Basketbol
Cimnastik
Futbol
Güreş
Halk Oyunları
Hentbol
Karate
Oryantiring
Taekwondo
Tenis
Voleybol
Yüzme
BÖLÜMLER İÇİN MİLLİLİK VE GENEL KONTENJANLARA BAŞVURU
YAPAN ADAYLARIN PUANLARININ HESAPLANMASI
Sınav puan hesaplamasında kullanılacak yöntemler aşağıda sıralanmıştır.
Spor Özgeçmiş Puanlarının Hesaplanması
YKS-TYT-P: Yükseköğretim Kurumları Sınavı Puanı
SÖK: Spor Özgeçmiş Katsayısı (EK 4 Tablo 7,8,9’da belirtilmiştir).
SÖP: YKS-TYT-P x SÖK
Spor Özgeçmiş Puanlarının Standart Puana Dönüştürülmesi
AS
SÖPT SÖPDO 
AS 1
AS
SÖPTK SÖPKT
SÖPDSS50 SÖPDSS
ASÖP SÖPDO SÖP -SP 10 x  
 

SÖPDO = Spor Özgeçmiş Puanları Dağılımının Ortalaması.
SÖPT = Spor Özgeçmiş Puanları Toplamı.
AS = Aday Sayısı.
SÖPDSS = Spor Özgeçmiş Puanları Dağılımının Standart Sapması.
SÖPKT = Spor Özgeçmiş Puanları Karelerinin Toplamı.
SÖPTK = Spor Özgeçmiş Puanları Toplamlarının Karesi.
SÖP-SP = Spor Özgeçmiş Puanları Standart Puanı.
ASÖP = Adayın Spor Özgeçmiş Puanı.
17
Özel Yetenek Sınav Puanı – Standart Puanının Hesaplanması
ÖYSP-SP: Özel Yetenek Sınav Puanı Standart Puanı
SÖP, yukarıda verilen formüllerle SÖP-SP (T puanı)’ye dönüştürüldükten sonra ÖYSPSP puanı olarak kullanılır.
Özel Yetenek Sınavı ve Yerleştirme Puanının Hesaplanması
YP: Özel yetenek yerleştirme puanı.
YP, aşağıda verilen formüller yardımıyla Spor Alan / Kol bölümü mezunları ve diğer Alan /
Kol bölümlerinden mezun olan adaylar için ayrı ayrı hesaplanır.
1) Spor Alan / Kol Bölümü Mezunu Adaylar İçin YP’nin Hesaplanması (30.03.2012
tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından
mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için
uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan
adaylar için uygulanmayacaktır.)
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP*) + (0,22 x TYT – P**) + (0,03 x OBP*)
2) Diğer Alan / Kol Bölümlerinden Mezun Olan Adaylar İçin YP’nin Hesaplaması
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP*) + (0,22 x TYT – P**)
Yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan toplam YP’leri en yüksek puandan en düşük
puana doğru sıralandıktan sonra belirtilen sayıda aday kesin kayıt yaptırmaya hak kazanır.
* Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP): (en yükseği).
** Yükseköğretim Kurumları Sınavı Puanı (YKS-P): (TYT puanı).
Not: 2019 YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel
yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2020 YKS puanları ile bir yükseköğretim programına
yerleştirilirken OBP’ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. 2019 YKS’de özel
yetenek sınavı sonucu kayıt olanların bilgisi, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS)
alınacak ve bu adayların katsayıları yarıya düşürülecektir.
KONTENJANLARA ÖĞRENCİ ALIMINDA İZLENECEK YÖNTEM
Adayların Özel Yetenek Sınavı puanları, spor özgeçmiş katsayısı (SÖK) ve
Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS-TYT puanı dikkate alınarak hesaplanır. Spor Özgeçmiş
Puanı (SÖP) standart puana dönüştürülerek genel sıralama yapılır.
Cinsiyetlerden herhangi birinde yeterli sayıda başvuru olmadığı takdirde, cinsiyetler
arası kontenjan aktarımı yapılır. Adayların tercih sıralamaları dikkate alınarak kontenjan
18
yerleştirmesi yapılacaktır. Adayların birden fazla bölüm kazanması durumunda bölüm
tercihleri dikkate alınarak kontenjan yerleştirmesi yapılacaktır. Aday, 1. tercihine yerleşmesi
durumunda diğer bölümlerin kazananlar ya da yedekler listesinden çıkartılacaktır. Eğer aday,
2. tercihine yerleşmiş ise ve 1. tercihinde yedek olarak görünüyor ise aday, 2. tercihinde asıl ve
1. tercihinde yedek olarak listede yer alacaktır. Aday her üç bölümde de yedek olması
durumunda ise üç bölümün listesinde de yedek olarak listede yer alacaktır. Puan sıralamasına
göre kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir.
Milli Sporculara Ayrılan Kontenjanların Değerlendirilmesi: Bölümlere ait millilik
kontenjanları Tablo 1’de verilmiştir. Millilik kontenjanına Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
bölümü için tüm olimpik branşlardan, Antrenörlük Eğitimi bölümü için sadece Tablo 3’teki
olimpik branşlardan ve Rekreasyon bölümü için tüm olimpik ve olimpik olmayan branşlardan
millilik belgesine sahip olan adaylar başvuru yapabilirler. Ayrıca ilgili olimpik branşın, branşla
ilgili federasyonunun olimpik olmayan alt branşlarından millilik belgesine sahip olan adaylar
olimpik olarak yarışmalarının olmaması durumunda olimpik millilik kontenjanına başvuru
yapamazlar. Örneğin futbol branşı Tablo 11’de yer alan olimpik bir branştır. Ancak futbol
federasyonuna bağlı olan futsal branşı olimpik bir branş değildir. Bu sebeple futsal branşından
millilik belgesine sahip olan adaylar millilik kontenjanına başvuru yapamazlar. Millilik
kontenjanları dolmadığı takdirde, öncelikle, ayrılan kontenjan içinde cinsiyetler arası aktarım
yapılır. Cinsiyetler arası aktarım sonrasında boş kalan kontenjan olması durumunda bu
kontenjanlar; başvurulan ilgili bölümde Olimpik ve/veya Olimpik olmayan spor branşlarına
başvuran milli sporculardan öncelikle cinsiyet kontenjanları dikkate alınarak doldurulur. Eğer
milli sporcular için ayrılan kontenjanlara yeterli başvuru olmaz ve doldurulamaz ise bu
kontenjanlar, cinsiyet kontenjanları dikkate alınarak diğer adaylar için ilan edilen kontenjanlara
aktarılır. Puan sıralamasına göre kontenjanın üç katı kadar yedek aday ilan edilir.
Millilik Kontenjanından Yararlanamayan Milli Sporcuların Değerlendirilmesi:
Başvurular tamamlandıktan sonra ilk olarak millilik kontenjanın doldurulması için millîlik
sınav puan hesaplaması yapılacaktır. Millilik kontenjanına yerleşen adaylar belirlendikten
sonra millilik kontenjanına yerleşemeyen adaylar gelen listeye eklenecektir. Millilik
kontenjanından yararlanamayan milli sporcular, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü
ile Rekreasyon Bölümü için Tablo 4, Antrenörlük Eğitimi bölümü için Tablo 3’teki branşlar
dikkate alınarak katsayı hesaplaması yapılacaktır. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü
19
için Millilik kontenjanından faydalanamayan olimpik ve Rekreasyon bölümü için olimpik ve
olimpik olmayan branşlardan millilik belgesine sahip adaylar genel listede değerlendirilirken
Tablo 4’te yer almayan branşlardan millilik belgesine sahip iseler spor özgeçmiş kat sayısı 0,3
olarak değerlendirilecektir. Ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuran
adaylardan Tablo 4’te yer alan olimpik olmayan branşlardan millilik belgesine sahip olanlar
millilik kontenjanından faydalanamazlar ancak genel listede değerlendirilirken millilik kat
sayılarını kullanabilirler. Bununla birlikte aday millilik kontenjanına yerleşemediği ve genel
listeye eklendiği durumlarda eğer başvuru sırasında millilik kat sayısından daha yüksek bir kat
sayı alabileceği bir spor özgeçmişi ibraz etmiş ise, genel listede bu kat sayıyı kullanabilir.
Örneğin C sınıfı millilik belgesine sahip olan bir aday millilik kontenjanı için 0,9 katsayı
alacaktır. Bununla birlikte adayın başvurusu sırasında Türkiye rekoru var ve bu belgeyi ibraz
etmiş ise millilik kontenjanından yararlanamadığı durumda genel listeye eklenirken 0,9 olan
kat sayısı 1 olarak değiştirilecektir.
20
BÖLÜM 4
ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖZEL YETENEK SINAVI
BAŞVURU KOŞULLARI
Engelli adaylar için, Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı başvuru koşulları
aşağıda belirtilmiştir;
1. T.C. vatandaşı olmak.
2. 2019 veya 2020 yılında YKS’ye girmiş olmak.
3. Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Rekreasyon
Bölümlerine başvuracak tüm engelli adaylar için YKS-TYT’den en az 100 veya daha yüksek
puan almış olmak.
4. Engelli adaylar için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental
retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB),
Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer
alan yaygın gelişimsel bozukluklar) bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları “engelli
sağlık kurulu raporu”nu belgelemek.
5. Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim esnasında sürdürülen derslerin bir bölümü şiddetli
fiziksel aktiviteler içerdiğinden başvuru yapan adaylarda, şiddetli fiziksel aktivite yapmayı

engelleyen herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÖN KAYIT KOŞULLARI

Ön kayıtlar, 04 – 06 Ağustos 2020 tarihleri arasında Spor Bilimleri Fakültesi Özel
Yetenek Sınavı Çevrim İçi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Adayların belgelerini sisteme
eksiksiz bir şekilde yüklemeleri gerekmektedir. Spor özgeçmiş belgeleri hariç, çevirim içi kayıt
için istenen belgelerde hatalı evrak yükleyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Rekreasyon Bölümüne
başvuracak engelli adaylar için;
Fakültemizin Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Rekreasyon
Bölümlerinde eğitim görmelerine mâni olmayacak düzeyde engelli olmaları ve bu
durumlarını raporla belgelemesi gerekmektedir. Bölümlerimizde engelli öğrencilerin eğitim
görmelerine mâni olmayacak düzeyde engel durumları aşağıda tanımlanmıştır:
21
a) Bedensel engelli adaylarda;
– dirsek altı (transradial) veya distalinden amputasyonu olup efektif olarak protez
kullanabilme,
– bir taraf üst ekstremitesinde brakial plexus hasarı veya benzeri doğumsal / edinimsel
paralizisi olanlardan, baş üstü hareketleri yapabilecek durumda olma,
– diz altı (transtibial) veya distalinden amputasyonu olup efektif olarak protez
kullanabilme (aktivite düzeyi K4),
– dizüstü (transfemoral) veya dezartikülasyon amputasyonu olup, protezle bağımsız ve
desteksiz hareket edebilme (aktivite düzeyi K4),
– spinal kord yaralanması, spina bifida vb. sebeple bir taraf alt ekstremitesinde duyu ve
veya motor kaybı olanlardan, diz ekstansör kuvveti 3 ve üzeri olma,
– aynı gruplardan olup diz ekstansör kuvveti 3 ün altında olmasına rağmen, ortezsiz veya
mobilite kısıtlılığına sebep olmayacak şekilde tasarlanmış elektronik/mekanik sistemlerle
ellerine yardımcı cihaz almadan, bağımsız hareket edebilme (aktivite düzeyi K4).
b) İşitme engelli adaylarda;
İşitme cihazı veya diğer yardımcı desteklerle duyabilen veya dudak okumayı kullanabilen
ve sözel iletişimi olan, vestibular aparey veya denge merkezinde hasarı olmayan (Sağlık
Kurulu raporunda belirtilmelidir).
c) Görme engelli adaylarda, sportif sınıflandırmada B2 ve B3 düzeyinde olma.
d) Zihinsel engelli adaylarda, “Eğitilebilir Zihinsel Engelli” olma (Sağlık Kurulu raporunda
belirtilmelidir).
e) Yaygın Gelişimsel Bozukluğu olan adaylarda, Atipik (Başka Türlü Adlandırılamayan) Otizm
veya Asperger Sendromu tanısı alma (Sağlık Kurulu raporunda belirtilmelidir).
Engel durumlarını belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır. Engelli
adayların başvuruları, ilgili Engelli Aday Değerlendirme Komisyonunca değerlendirecek ve
adayın spor bilimleri alanında eğitim almasına engel bir durum olmaması halinde adayların
başvuruları kabul edilecektir.
22
ENGELLİ ADAYLAR İÇİN ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) KAYITTA İSTENEN
BELGELER
Aşağıdaki belgelerin taranmış halleri sisteme yüklenmelidir.
1. YKS-2019 veya YKS-2020 sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (En az 100 veya daha
yüksek puan almış olmaları gerekmektedir).
2. Fotoğraflı T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı.
3. Vesikalık fotoğraf.
4. Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental
retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB),
Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta
yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar), bir üniversite veya devlet hastanesinden
aldıkları “engelli sağlık kurulu raporu” ile durumlarını belgelemeleri kaydıyla
Fakültemiz engelli kontenjanlarına başvuru yapabilirler. (İşitme engelli adaylar için bu
raporda, vestibular aparey veya denge merkezinde hasarı olup olmama durumu
belirtilmelidir. Zihinsel engelli adaylar için bu raporda, Eğitilebilir Zihinsel Engelli
olduğu belirtilmelidir. Yaygın Gelişimsel Bozukluğu olan adaylar için, Atipik -Başka
Türlü Adlandırılamayan- Otizm veya Asperger Sendromu tanısı aldığı belirtilmelidir).
5. Mezuniyet belgesi ya da diploma: Belge veya diploma üzerinde alan/kol/bölüm yazılı
olmalıdır. Lise transkripti (not dökümü) öğrenci diploması olarak kabul edilmeyecektir.
Ayrıca sorumluluk sınavına girecek öğrencilerin mutlaka sorumluluk sınavına girip
geçmeleri halinde mezun olabilecekleri ile ilgili okullarından resmi yazı almaları
gerekmektedir. Aksi takdirde öğrencinin başvurusu kabul edilmeyecektir. Halen bir
üniversitede öğrenci olan adaylar, üniversitelerinin öğrenci işlerinden veya e-devletten
alacakları öğrenci belgesi ile özel yetenek sınavı için başvuru yapabileceklerdir.
6. Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Rekreasyon Bölümlerine
başvuran adaylar için varsa spor branşlarından birinde spor özgeçmişini gösterir
belge/belgeler.
23
ENGELLİ ADAYLAR İÇİN SPOR ÖZGEÇMİŞİNE AİT ONAYLI BELGELER
VE KABUL EDİLME KOŞULLARI
Milli Sporcular
Engelli milli sporcular yalnızca engelli aday kontenjanından başvurabileceklerdir.
Spor Özgeçmişi Olan Engelli Adaylar
Spor özgeçmişi olan engelli adayların, tercih ettikleri bölüm açıklamasında (Tablo 12)
belirtilen esaslara göre istenilen belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
BELGELERİN YENİDEN İNCELENMESİ TALEBİ
Özel Yetenek Sınavı Engelli Aday Değerlendirme Komisyonu gerekli gördüğü
durumlarda engelli aday tarafından ibraz edilen belgelerin ilgili yetkili kurumlar tarafından
yeniden incelenmesini talep edebilir.
ENGELLİ ADAYLARIN BÖLÜM TERCİHLERİ
Engelli adayın 2020 – 2021 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Çevrim İçi (Online)
Başvurusunda yapmış olduğu tercih sıralaması dikkate alınarak yerleştirilmesi yapılır.
Özel yetenek sınavına girecek engelli adaylar, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği Bölümü, Rekreasyon Bölümlerinden birini ya da birden fazlasını tercih
edebilirler.
ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL HÜKÜMLERİ
 Engelli adayların seçme sonuçlarının değerlendirilmesinde Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)
Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı 05/04/2017 tarih ve 75850160-199-24304
no’lu kararı uyarınca;
– Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, mental retardasyon ile
yaygın gelişimsel bozukluklar -otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu,
RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın
gelişimsel bozukluklar-) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri
kaydıyla ilgili yıldaki YKS-TYT puanlarından biri 100 ve üzerinde olanlar, özel
yetenek sınavına kabul edilir.
– Engelli adayların başvurmaları halinde YKS-TYT puanları değerlendirmeye
katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında
24
yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilir, yetenek sınavını
kazanan adayların kayıtları yapılır.
 Her bölüm için asıl ve yedek adaylar Rektörlük onayını takiben Spor Bilimleri Fakültesi
Dekanlığınca ilan edilir. Adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra 48 saat içinde
Üniversitemiz anlaşmalı banka şubesindeki hesaba yatıracakları 400,00-TL karşılığında
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına şahsen dilekçe ile başvurarak sonuçlara itiraz
edebilirler. Adayın itirazı haklı bulunduğu takdirde yatırılan ücret iade edilir, haksız
bulunduğunda ise ücret iade edilmez.
 Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sınav Komisyonu gerekli gördüğü
durumlarda gerekli değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
 Engelli Adaylar Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda belirtilen bütün kuralları kabul
etmiş sayılır.
ÖZEL YETENEK SINAVI DEĞERLENDİRME ESASLARI
Engelli adaylar için, özel yetenek sınavı değerlendirmesi iki aşamada yapılır.
Birinci aşamada, engelli adaylar, ilan edilen tarihte mülakat sınavına katılırlar.
İkinci aşamada ise, engelli adayların Yerleştirme Puanı hesaplanır. Adayların
yerleştirme puanı hesaplanırken, mülakattan aldıkları puan Spor Özgeçmiş Puanına (SÖP)
eklenir. Elde edilen toplam puana göre en yüksekten aşağıya doğru sıralama yapılır.
Engelli Adaylar, spor özgeçmişine ait onaylı belgelerinin karşılığı olan Spor Özgeçmiş
Puanı (SÖP) ve mülakat puanı ile değerlendirilirler. Adayların spor özgeçmişleri olsun veya
olmasın Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve
Rekreasyon Bölümü için Tablo 12’deki kriterler doğrultusunda değerlendirmeye alınırlar.
25
Antrenörlük Eğitimi Bölümü için;
 Branş kontenjanı uygulaması yapılmayacaktır.
 Spor özgeçmişi için başvurulan branş kavramları, engelli adaylar için “paralimpik,
deafolimpik ve diğer branşların” karşılığıdır.
 Başvurduğu branş dışında spor özgeçmişine sahip olan adaylar spor özgeçmişi
yokmuş gibi değerlendirilirler.
 Adayların spor özgeçmişleri olmasa da Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuru
yapabilirler.
 Adaylar Tablo 5’te belirtilen branşlardan bir tanesini tercih edecektir.
Tablo 5:Engelli Adaylar için Antrenörlük Eğitimi Bölümü Branşları.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Rekreasyon Bölümü için;
 Adayların spor özgeçmişleri olmasa da Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile
Rekreasyon Bölümü’ne başvuru yapabilirler.
 Adaylar Tablo 6’da belirtilen branşlardan bir tanesinde spor özgeçmiş belgesi ibraz
etmek zorundadırlar. Spor özgeçmişi, başvurulan branş kavramları, engelli adaylar
için “paralimpik, deafolimpik ve diğer branşların” karşılığıdır. Adayların ibraz
ettikleri belgelerin Tablo 6’daki branşlar dışında bir branştan olması
durumunda ise spor özgeçmiş puanı 40 olarak değerlendirilecektir.
Branşlar
Atletizm
Badminton
Basketbol
Artistik Cimnastik
Futbol
Tenis
Voleybol
Yüzme
26
Tablo 6:Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Rekreasyon Bölümü Branşları.
BÖLÜMLER İÇİN ENGELLİ KONTENJANINA BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN
PUANLARININ HESAPLANMASI
Sınav puanlamasında kullanılacak yöntemler aşağıda sıralanmıştır.
Spor Özgeçmiş Puanlarının (SÖP) Hesaplanması
Engelli adayların spor özgeçmiş puanları başarıları, yüz (100) puan üzerinden değerlendirilir.
Mülakat Sınavı Puanlarının (MSP) Hesaplanması
İlan edilen tarihte yapılan mülakat sonucuna göre başarıları, yüz (100) puan üzerinden
değerlendirilir.
Engelli Aday Öğrencilerin Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) Hesaplaması
Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) = (SÖP x 0,5) + (MSP x 0,5)
Özgeçmiş Belgelerinin Değerlendirme ve İlan Süreci
1. Çevrim içi (Online) kayıt sırasında engelli aday tarafından sisteme yüklenen ve
sonrasında fakültemize ulaştırılan özgeçmiş belgeleri, engelli aday değerlendirme
komisyonu tarafından değerlendirilir.
2. Çevrim içi kayıt sonrasında görevli öğretim elemanları tarafından özgeçmiş belgeleri
değerlendirilir ve belgeye karşılık gelen puan verilir.
3. 24.08.2020 tarihinde özgeçmiş belge puanları Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek
Sınavı Çevrim İçi Sisteminde ilan edilir.
Branşlar
Atletizm
Badminton
Basketbol
Cimnastik
Futbol
Güreş
Halk Oyunları
Hentbol
Karate
Oryantiring
Taekwondo
Tenis
Voleybol
Yüzme
27
ENGELLİ ADAY KONTENJANINA ÖĞRENCİ ALIMINDA İZLENECEK
YÖNTEM
Özel Yetenek Sınavına başvuran engelli adayların puanları ilk olarak, spor özgeçmiş
Puanı (SÖK) ve Mülakat puanı dikkate alınarak hesaplanır ve genel sıralama yapılır. Engelli
adayın Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) 60 ve üzeri olanlar genel sıralamaya katılır.
Engelli adayların tercih sıralamaları dikkate alınarak kontenjan yerleştirmesi
yapılacaktır. Engelli adayların birden fazla bölüm kazanması durumunda bölüm tercihleri
dikkate alınarak kontenjan yerleştirmesi yapılacaktır. Adayın 1. tercihine yerleşmesi
durumunda diğer bölümlerin kazananlar ya da yedekler listesinden çıkartılacaktır. Eğer aday 2.
tercihine yerleşmiş ise ve 1. tercihinde yedek olarak görünüyor ise aday 2. tercihinde asıl ve 1.
tercihinde yedek olarak listede yer alacaktır. Aday her üç bölümde de yedek olması durumunda
ise üç bölümün listesinde de yedek olarak listede yer alacaktır.
Engelli Aday kontenjanları dolmadığı takdirde, öncelikle, ayrılan kontenjan içinde
cinsiyetler arası aktarım yapılır. Cinsiyetler arası aktarım sonrasında boş kalan kontenjan olması
durumunda bu kontenjanlar, cinsiyet kontenjanları dikkate alınarak genel kontenjana aktarılır.
Puan sıralamasına göre kontenjanın üç katı kadar yedek aday ilan edilir.
Değerlendirme sonunda toplam puanları eşit olan engelli adaylardan, başvuruda
kullanılan spor özgeçmiş puanı (SÖP) daha yüksek olan adaylar tercih edilir.
28
BÖLÜM 5
TÜM ADAYLAR İÇİN KESİN KAYIT KOŞULLARI
KAZANAN ADAYLARIN İLANI
Asıl Listeden Kayıtlar: Özel Yetenek Sınav sonuçları, Rektörlük onayını takiben Spor
Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Çevrim
İçi Sisteminde duyurulur. Asıl adayların kesin kayıt işlemleri; Pamukkale Üniversitesi
Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenecek tarih ve saatte yapılır.
Yedek Listeden Kayıtlar: Asıl listeden kontenjan dolmadığı durumlarda boş kalan
kontenjanların doldurulması için Üniversitemiz Rektörlüğünce belirlenecek tarihler
arasında (özel yetenek sınavı, değerlendirme esaslarında izlenecek yönteme göre), yedek
listedeki sırası gelen, kesin kayıt için istenen belgeleri eksiksiz ve tam olan adaylar Spor
Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri’ne şahsen başvuruda bulunurlar.
Ek Kontenjan Listesinden Kayıtlar: Yedek listeden kontenjan dolmadığı durumlarda boş
kalan kontenjanlar için ek kontenjan listesindeki adaylar ÖSYM Başkanlığı tarafından
belirlenecek tarihler arasında PAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
belirlenecek günde, saat 17:00’ye kadar Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri’ne şahsen
başvuruda bulunurlar. Aynı gün saat 17:00’den sonra mevcut adaylardan sıra ile (özel yetenek
sınavı değerlendirme esaslarında izlenecek yönteme göre) boş kalan kontenjan kadar adayın
kaydı yapılır.
NOT:
 Kesin kayıt işlemi, ilan edilen ve istenen belgelerin tümünün tamam olması
halinde gerçekleştirilir. Eksik belgesi bulunanların kayıtları yapılmaz.
 Asıl listede adı bulunduğu halde belirtilen gün ve saatte başvuruda bulunmayan
adaylar yedek ve ek kontenjandan kayıt haklarını kayıp etmiş sayılır.
 Yedek listede adı bulunduğu halde belirtilen gün ve saatte başvuruda
bulunmayan adaylar ek kontenjandan kayıt haklarını kayıp etmiş sayılır.
KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
 Tüm adaylar için 2020 yılına ait YKS sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.
(İnternet çıktısı www.osym.gov.tr internet adresinden teyit edilecektir.)
 Mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet
Belgesinin aslı. (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında görülerek
29
aslı iade edilecektir. Belgenin aslı görülmeden kayıt işlemi yapılmaz. (Başarı
belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.)
 6 adet 4,5 x 6 cm boyutunda vesikalık fotoğraf.
 Aslı görülmek koşuluyla, fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi.
 1998 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan tecil belgesi veya askerlikle
ilişiği olmadığını gösterir belge.
 Adaylar (engelli adaylar dışında) tam teşekküllü Devlet Hastaneleri ya da
Üniversite Hastanelerinden alınmış “Spor Bilimleri Fakültesi’nde Öğrenim
Görmesinde Sakınca Yoktur ” ibaresi yazılı Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu (Kayıt
sırasında bu raporu teslim etmeyen adayların kayıtları yapılmaz). Spor Bilimleri
Fakültesi’nde öğretimi aksatabilecek bedensel, zihinsel veya konuşma (hareketleri
kısıtlayıcı ağır ameliyat geçirmiş olmak, kamburluk, kekemelik vs.) gibi
engellerden biri veya birkaçı bulunanlar kayıt için başvuramazlar.
Engelli adaylar için tam teşekküllü Devlet Hastaneleri ya da Üniversite
Hastanelerinden alınmış “Spor Bilimleri Fakültesi’nde Öğrenim Görmesinde
Sakınca Yoktur ” ibaresi yazılı Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu (Kayıt sırasında bu
raporu teslim etmeyen adayların kayıtları yapılmaz).
 Öğrenci Bilgi ve Kayıt Formu (Kesin kayıt sırasında sistemden doldurularak
alınacaktır).
 Kesin kayıtlar, Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri’ne şahsen müracaat edilerek
yapılacaktır.
30
EKLER
EK 1: ADAYLAR İÇİN TÜM BÖLÜMLERDE KULLANILACAK SPOR ÖZGEÇMİŞ
BELGESİ VE KATSAYISI
Adaylar, spor özgeçmişleri olsun veya olmasın bütün bölümlere başvuru yapabilirler.
Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne başvuran
adayların spor özgeçmişi ile ilgili belge ve katsayılar Tablo 7’de belirtilmiştir.
Rekreasyon Bölümü’ne başvuran adayların spor özgeçmişi ile ilgili belge ve katsayılar
Tablo 7 – 8 ve 9’da belirtilmiştir.
Özgeçmiş Belgelerinin Değerlendirme ve İlan Süreci
1. Aday tarafından sisteme girilen özgeçmiş belgeleri, özel yetenek sınav komisyonu
tarafından değerlendirilir.
2. Değerlendirilen özgeçmiş belge katsayıları Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı
Başvuru Sisteminden duyurulur.
Tablo 7:Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Rekreasyon Bölümleri
Takım ve Bireysel Sporlar İçin Spor Özgeçmiş Belge Katsayıları.
* Aşağıda belirtilen tüm belgelerin ilgili resmi kurumlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel
Müdürlüğü, Federasyonlar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonu) tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Onaylanmamış belgeler kabul
edilmeyecektir.
* Spor özgeçmiş belgesini ibraz eden adayların spor özgeçmiş katsayısından
yararlanabilmesi için en az 3 yıla ait lisans belgesine sahip olması (Adayın spor özgeçmiş
katsayısı alacağı branştan 3 farklı sezonda maç kağıdı ibraz etmesi durumunda lisans vize
istenmeyecektir) ve başvuru sırasında ibraz etmesi gerekir (3 sezona ait lisans belgeleri, spor
özgeçmiş katsayı puanını alacağı branş ile aynı spor branşından olmak zorundadır. Örneğin
futsal branşından bir belge getiren adayın lisans vizesi de futsal branşından olmalıdır. Futsal
branşından spor özgeçmişi olan ve futbol lisansından 3 yıllık vize getiren adayın başvurusu
kabul edilmeyecektir ).
S.N Belge Adı SÖK
1
 Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili
yönetmeliğine uygun olimpik ve olimpik olmayan spor branşlarında ilgili
Federasyondan alınan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanmış,
katıldıkları yarışma türüne göre A sınıfı milli sporcu belgesi
1,20
2
 Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili
yönetmeliğine uygun olimpik ve olimpik olmayan spor branşlarında ilgili
Federasyondan alınan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanmış,
katıldıkları yarışma türüne göre B sınıfı milli sporcu belgesi
1,10
31
3
 Ulusal ligi olan takım sporlarında, en üst ulusal ligde (futbol branşı için Süper
Lig ve 1.Lig dahil) 5 resmi müsabakada oynadığını müsabaka cetveli ile
belgelemek.
 Bireysel sporlarda ilgili federasyon tarafından düzenlenen Büyükler
kategorisinde Türkiye Şampiyonaları’nda birinci olmak veya herhangi bir
kategoride Türkiye rekoruna sahip olduğunu ilgili federasyon onayı ile
belgelemek.
1,00
4
 Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili
yönetmeliğine uygun olimpik ve olimpik olmayan spor branşlarında ilgili
Federasyondan alınan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanmış,
katıldıkları yarışma türüne göre C sınıfı milli sporcu belgesi
0,9
5
 Bireysel sporlarda ilgili federasyon tarafından düzenlenen Büyükler
kategorisinde Türkiye Şampiyonaları’nda 2. veya 3. olmak. 0,8
6
 Ulusal ligi olan takım sporlarında en üst ligin bir altındaki ligde (futbol branşı
için 2. Lig) 5 resmi müsabakada oynadığını müsabaka cetveli ile
belgelemek.
 Bireysel sporlarda ilgili federasyon tarafından düzenlenen Gençler
kategorisinde Türkiye Şampiyonaları’nda ilk 3 dereceye girmek.
0,7
7
 Ulusal ligi olan takım sporlarında en üst ligin iki altındaki liglerde (bir alt
lige düşmenin olduğu ligler ve futbol branşı için 3. Lig, PAF, A2), 5 resmi
müsabakada oynadığını müsabaka cetveli ile belgelemek.
 Bireysel sporlarda ilgili federasyon tarafından düzenlenen Yıldızlar
kategorisinde Türkiye Şampiyonaları’nda ilk 3 dereceye girmek.
0,6
8
 Bireysel sporlarda ilgili federasyon tarafından düzenlenen Büyükler
kategorisinde; Türkiye Şampiyonaları’nda 4., 5. ve 6. dereceye girmek.
 Takım sporları için iller arası deplasmanlı bölgesel liglerde 5 resmi
müsabakada oynadığını müsabaka cetveli ile belgelemek.
 Ulusal ligi olan takım sporlarında, en üst ulusal ligdeki takımların alt
yapılarında (futbol branşı için Süper Lig ve 1.Lig dâhil, basketbol için
Basketbol Gençler Ligi) (U19) 5 resmi müsabakada oynadığını müsabaka
cetveli ile belgelemek.
0,5
9
 Futsal 1. Ligi, Plaj Futbolu 1. Ligi, Plaj Hentbolu 1. Ligi, Plaj Voleybolu 1.
Liginde 5 resmi müsabakada oynadığını müsabaka cetveli ile belgelemek.
3×3 basketbolda en az 1 tanesi Türkiye finalinde olmak üzere 5 resmi
müsabakada oynadığını müsabaka cetveli ile belgelemek.
 Ulusal ligi olan takım sporlarında, en üst ulusal ligdeki takımların alt
yapılarında (futbol branşı için Süper Lig ve 1.Lig dâhil) (U18, U17, U16) 5
resmi müsabakada oynadığını müsabaka cetveli ile belgelemek.
 Bireysel sporlarda ilgili federasyon tarafından düzenlenen Gençler
kategorisinde Türkiye Şampiyonaları’nda 4., 5. ve 6. dereceye girmek.
 Tablo 3 ve Tablo 4’te yer alan branşların Türkiye ortaokul, liseler ve
üniversiteler arası müsabakalarında ilk üç dereceye girmek (müsabakada yer
almak zorundadır).
0,4
10
 Tablo 4 ve Tablo 10’da listelenen spor branşlarında il, bölge, Türkiye
şampiyonasında ya da okullar arası yarışmalarda 5 resmi yarışmaya
katıldığını müsabaka cetveli ile belgelemek.
 Ulusal ligi olan takım sporlarında, en üst ulusal ligdeki takımların alt
yapılarında (futbol branşı için Süper Lig ve 1.Lig dâhil) (U15, U14, U13) 5
resmi müsabakada oynadığını müsabaka cetveli ile belgelemek.
0,3
11  Spor özgeçmişi olmayan adaylar. 0,1
32
NOT: Yukarıdaki tabloda yer almayan hususlarda ve puanlamalarda Özel Yetenek Sınav
Komisyonu karar almada yetkilidir.
Antrenörlük Eğitimi Bölümü için Tablo 7’de verilen Takım ve Bireysel Sporlar İçin Spor
Özgeçmiş Belge ve Katsayıları Tablo 3’te belirlenen branşlar kapsamında değerlendirilir.
Bireysel Sporların takım yarışmalarından elde edilen sportif başarıların katsayı karşılığı
yoktur.
Tablo 8:Rekreasyon Bölümü İle İlgili Spor Özgeçmiş Belge ve Katsayıları
S.N ANTRENÖRLÜK VE HAKEMLİK BELGESİ SÖK
1
 Milli Takımlarda antrenörlük yapmış olduğunu ilgili federasyondan resmi
onaylı müsabaka cetveli eki ile birlikte belgelemek.
1
2
 5. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak.
 Uluslararası hakemlik belgesine sahip olmak.
0,8
3
 4. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak.
 Ulusal veya A klasman hakemlik belgesine sahip olmak.
0,6
4
 3. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak.
 B klasman hakemlik belgesine sahip olmak.
0,5
5
 2. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak.
 Bölge veya C klasman hakemlik belgesine sahip olmak.
0,4
6  1. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak. 0,3
7  Spor özgeçmişi olmayan adaylar. 0,1
NOT: Tablo 8’de verilen Rekreasyon Bölümü İle İlgili Spor Özgeçmiş Belge ve Katsayıları Tablo
4 ve Tablo 10’da listelenen spor branşları kapsamında değerlendirilir.
33
Tablo 9: Rekreasyon Bölümü İle İlgili Diğer Spor Özgeçmiş Belge ve Katsayıları
S.N Belge Adı SÖK
1
 CMAS 3 yıldız eğitmenlik belgesine sahip olmak
 Altın cankurtaranlık eğitmenlik belgesine sahip olmak.
0,8
2
 CMAS 2 yıldız eğitmenlik belgesine sahip olmak.
 Gümüş cankurtaranlık eğitmenlik belgesine sahip olmak.
0,6
3
 CMAS 1 yıldız eğitmenlik belgesine sahip olmak.
 Bronz cankurtaranlık eğitmenlik belgesine sahip olmak.
0,5
4
 CMAS 3 yıldız dalıcı belgesine sahip olmak.
 Altın cankurtaranlık belgesine sahip olmak.
0,4
5
 CMAS 2 yıldız dalıcı belgesine sahip olmak.
 Gümüş cankurtaranlık belgesine sahip olmak.
 *Liderlik belgesine sahip olmak.
 **Spor Masörlüğü belgesine sahip olmak.
0,3
6  Spor özgeçmişi olmayan adaylar. 0,1
* Liderlik Belgesi: İzcilik Federasyonu veya Herkes İçin Spor Federasyonundan alınan belgeler.
** Spor Masörlüğü Belgesi: Spor Genel Müdürlüğü’nden (SGM) alınan belge.
NOT: Tablo 7, 8 ve 9’da belirtilen şartlardan birini belgeleyenler o kriterin katsayısından
değerlendirme hakkını elde ederler.
Tablo 10: Spor Özgeçmişi Belge Katsayılarından Faydalanılabilecek Diğer Federasyonlar
Atıcılık ve Avcılık Gelişmekte Olan Spor
Branşları
Motosiklet
Bilardo Golf Muay Thai
Binicilik Halter Okçuluk
Bisiklet Hava Sporları Okul Sporları
Bocce Bowling Dart Herkes İçin Spor Otomobil Sporları
Boks Hokey Rafting
Briç İzcilik Ragbi
Buz Hokeyi Judo Satranç
Buz Pateni Kano Sualtı Sporları
Curling Kayak Sutopu
Dağcılık Kaykay Triatlon
Dans Sporları Kızak Üniversite Sporları
Eskrim Kick Boks Vücut Geliştirme Fitness
E-Spor Kürek Wushu Kung-Fu
Geleneksel Spor Dalları Masa Tenisi Yelken
Geleneksel Türk Okçuluğu Modern Penta

 

Denizli besyo hazırlık kursu-denizli besyo kursu