2023 PMYO ALIM ŞARTLARI

2023 PMYO ALIM ŞARTLARI

PMYO Başvuruları Ne Zaman?

2023 PMYO almları 2023 YKS den sonra açiklanması bekleniyor. PMYO alimları ylda bir defa yapilmaktadır
Alim şartları genelikle aşağidakiler gibidir. 2023 yilina ait alim şartları belli değil ama 2022 ylina ait alim şartlarından yola çikarak bir fikir deniletbilir.

2022 YILI POLis MESLEK YÜKSEKOKULU öĞRENCi ADAYLuĞINA BAȘVURMAK iSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ȘARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşi olmak
b)Lise ve dengi okul mezunu olmak
c)Olcme Seçme ve Yerlestirme Merkezi tarafindan yapilan 2022 Yükseköğretim Kurumlan Sinav TYT puan
türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanlanın eş ve
çocuklanndan ise 2022 ynlı Yükseköğretim Kurumlan Sinavn TYT puan türünden en az (200.000) ham taban
puan ve üzeri puan almış olmak (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli
olanlarin es ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) Kadinlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kisa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27
(dahil) arasında olmak,
e) Saglik durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliginde belirlenen koşulları taşımak,
f) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracilik
ve bekleyicilik fillerinde bulunmamiş olmak, genel ahlak ve edebe aykın mahiyette her türlü yazil, sesli ve
görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakilmaksizın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya
uyarici madde nedeniyle, hakkinda herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor
olmamak, bunlardan dolayı idari yaptınim uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
9) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayll Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa
bile;

1) Kasten isşlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri birakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yil
veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri birakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenligine
karşi suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin isleyişine karsşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlik,
dolandiricilik, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karnştırma, edimin ifasına fesat
kanştırma, suçtan kaynaklanan malvarlgı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazliğa karşı
suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya
kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
0) Geçici kayıt tarihi itibariyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye
bulunmamak.
h) Alkol, uyugturucu veya uyaricı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakilmamış olmak,
i) Sağlik Yönetmeligi hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çikarlmamiş olmak.
) Güvenlik soruşturması ve argiv araştırması olumlu olmak.
k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak

 

YAZAR BİLGİSİ