Bekçilik Yazılı Sınavı Konuları Neler?

Bekçilik Yazılı Sınavı Konuları Neler?

Yazill Sinavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan
sayilacak ve (4) yanliış (1) doğruyu götürecektir (Puan=(Doğru Says-(Yanlış Sayısı/4) / Soru Sayisi) x 100)
Yazili sinavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başanlı sayılacaktır
Yazil Sinav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından
oluşacaktr.
Yazili Sinav aşamasını geçen adaylar içerisinden; Yazil Sinav puanina göre başanlı adaylar iperisinden en
yüksek puandan düşük puane dogru olmak üzere siralanarak her il ipin ayn ayn belirlenen il kontenjanınıin 10
(on) kati kader aday Fiziki Yeterlilik Sinavi aşamasına çağnlacaktir.
Bekçilik sınavı konu ve soru dağılımı aşağidaki gibidir,
Türkçe (Ortaöğretim düzeyi): 20 sonu
Sosyal Bilgiler (lköğretim düzeyi): 15 soru
Fen Bilgisi (Iköğretim düzeyi): 15 soru
Hayat Billgisi (Ilköğretim düzeyi): 15 soru
Matematik (Ortaöğretim düzeyi): 15 soru
Genel Kültür (Ortaöğretim düzey); 20 soru

 

ETİKETLER:
YAZAR BİLGİSİ