2023 PMYO TABAN PUANLARI VE AKTİF PMYO SAYISI KAÇ?

2023 PMYO TABAN PUANLARI VE AKTİF PMYO SAYISI KAÇ?

PMYO Adaylanı bu yazımda, PMYO Taban Puanları ve Aktif PMYO Sayisi, emniyet teşkilatıinın polis memuru
ihtiyacını karşılar. PMYO bitirenler polis memuru olarak hemen göreve başlarlar. Diğer üniversite mezunlan
gibi KPSSye girme gibi bir zorunlulukları yoktur. Egitim yatılı ve 2 yil sürmektedir.

PMYO Taban Puanları ve Aktif PMYO Sayısı Kaç?

Yillara göre PMYO öğrenci alım sayılan:
YIL ALIM SAYISI / PUAN
2011/ 8.900 300
2012/
7.770 260
2013/ 7.010 250
2014/ 3.500 250
2015/ 3.000 270
2016/
2.500 270
2017/
2.500 260
2018/ 2.500 /260/
2019/
2.500/ 250/
2020 Alim olmad.
2021/ 2.500 /250/
2022/2.500/ 250/

Yüksekokulların amacı öğrencileri;

Atatürk lke ve inkilapları dogrultusunda Atatürk millyetçiligi, demokratik ve laik sosyal hukuk devieti
ilkelerine bağlı,
Devletin Ulkesi ve Milleti le bölünmez bütünlügüne duyarl,
Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,
Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan,
Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,
Toplum yararinı şahsi menfaatinin üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu,
Emniyet Tesşkilatının ilerlemesine yardimcı olabilecek nitelikte ilmi, mesleki, teknik bilgi ve beceri sahibi,
Polis olmanin şeref, gurur, şuurunu ve polis üniformasının gerektirdigi saygınlıộı taşıyan,
Hizmet esnasında karşilaşacagı meseleleri, T.C. Anayasasında betlirlenen Cumhuriyetin nitelikleri
dogrultusunda çözme ve takip kabillyeti gelişmisş,
Mesleki kültürün ortak maddi ve manevi değerlerini benimseyen,
Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımindan dengeli ve sağlikli şekilde gelişmiş,
Hizmetin kanunlara uygun olarak yapılması ve arzu edilen neticeye ulaşılması için gerekli olan inanç ve şuur
ile meslek disiplininin gerektirdigi tavir ve davranişlan gösteren,
Sorumluluklarını yüklenebilme şuuruna ve başanili görevler yapabilme yeteneğine sahip, kişi ve meslek
mensubu olarak yetiştirmektir.

 

YAZAR BİLGİSİ