Bekçilik Baraj Puanı 2023 Bekçlik Kazanmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Bekçilik Baraj Puanı 2023 Bekçlik Kazanmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Bekçilik sinavına girecek adayların en çok merak ettiği sorular arasında yer alan Bekçlik Baraj puanı 2023
ve Bekçlik Sinavını Kazanmak lçin Kaç Net Yapmak Gerekir?
Yazih Sinavde adaylara çoktan seçmeli (test seklinde) beş siklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan
saylacak ve (4) yanlts (1) doğruyu götürecektir (Puan-(Doğru Sayisr-(Yaniş Saysi/4)) / Soru Saynsi) x 100).
Yazill sinavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanler başanil sayilacaktur.
Yazil Sinav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularindan
oluşacaktir.
Yazill Sinav aşamasını geçen adaylar içerisinden; Yazil Sinav puanina göre başanih adaylar iperisinden en
yüksek puendan dügük puane doğru olmak üzere siralanarak her il için ayn ayn belilenen il kontenjanının 10
(on) kat kadar aday Fiziki Yeterlilik Sinavi aşamasina çağnlacaktir.
Bekçilik sinavi soru dağulımi aşağıdaki gibidir,
Türkçe (Ortaögretim düzeyl);: 20 soru
Sosyal Bilgiler (ikögretim düzey);: 15 soru
Fen Blgisi (kögretim düizey);: 15 soru
Hayat Billgisi(iköğretim düzey): 15 soru
Matematik (Ortaögretim düzeyi): 15 soru
Genel Kültür (Ortaögretim düzey); 20 soru

ETİKETLER:
YAZAR BİLGİSİ