Türksat Bünyesine KPSS Şartsız Çok Sayıda Personel Alımı Yapılacak.

Türksat Bünyesine KPSS Şartsız Çok Sayıda Personel Alımı Yapılacak.

Türksat yeni personel alım ilanları yayımlandı. KPSS şartsız çok sayıda personel alımı yapılacak.

Türksat bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere 35 unvanda personel alım ilanı yayımladı. Bizde bu haberimizde alım yapılacak kadrolara ve detaylarına yer verdik.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türksat personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

– Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

– Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

– Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

– Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

– Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

PERSONEL ALIMI YAPILAN KADROLAR

BT Güvenlik Mimarı

BT Analiz Uzmanı

BT Veri Madenciliği Veri Analizi Uzmanı

BT Grafik Tasarım Uzmanı

Finans Uzmanı

BT Veri Tabanı Uzmanı

BT Sızma Testi Uzmanı

BT Depolama Sistem Uzmanı

BT Zararlı Yazılım Analiz Uzmanı

BT Güvenlik Operasyon Uzmanı

BT Test Uzmanı

BT İşletim Sistemi Uzmanı

BT Altyapı ve Sistem Mimarı

BT Yazılım Mimarı

BT Güvenlik Sistem Yöneticisi

BT Program Yöneticisi

BT Uygulama Güvenlik Analiz Uzmanı

Muhasebe Uzmanı

Bütçe ve Raporlama Uzmanı

İş Geliştirme Uzmanı

İnsan Kaynakları Uzmanı

KH Kablo Sistemleri Malzeme Uzmanı

Satın Alma Uzmanı

KH Kablo Sistemleri Altyapı Uzmanı

Ürün Yönetim Uzmanı

İnşaat ve Proje Uzmanı

Sözleşme Yönetimi Uzmanı

Regülasyon Uzmanı

Yönetim Sistemleri Uzmanı

BT Yazılım Geliştirme Uzmanı

BT Proje Yöneticisi

BT Büyük Veri Uzmanı

BT Network Uzmanı

BT Linux – Unix Uzmanı

BT Çözüm Mimarı

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Türksat personel alımına başvuru yapacak adayların “https://kariyer.turksat.com.tr/ilan/site.aspx?p=1” adresine gitmesi gerekmektedir. Bu adrese gitikten sonra başvuru yapmak istediğiniz kadroyu seçin ve sağ üstteki Başvur yazan yerden başvurunuzu yapın.

Üyeliğiniz yoksa Türksat Kariyer sayfası üzerinde bir özgeçmiş oluşturmanız gerekecektir.

YAZAR BİLGİSİ