Erzincan Besyo Klavuzu

Erzincan Besyo Klavuzu

Erzincan Besyo Klavuzu 2020 İÇİN TIKLAYINIZ…

Sınava Müracaat Koşulları
a. T.C. vatandaşı olmak.
b. Adayların 2020-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına
başvuru yapabilmeleri için TYT’ de en düşük 800.000’ inci başarı sırasına sahip olmaları
gerekmektedir. Spor yöneticiliği programına başvuru yapacak adaylar için TYT’ den 170
puan, alan çıkışlı öğrenciler için (spor lisesi) TYT’ den 160 puan ve Milli sporcular için TYT’
den 150 puan almış olmaları gerekmektedir.
c. 2020 ÖSYS’de YKS ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya diğer
üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da bu sınava başvurabilirler.
d. 2019 YKS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına (Açık
Öğretim Fakültesi kontenjansız programları hariç) yerleştirilen adaylar, 2020-YKS puanı
ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken orta öğretim başarı puanına uygulanacak
katsayılar yarıya düşürülecektir. 2018 ÖSYS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen
adayların ortaöğretim başarı puanlarına uygulanacak katsayılarda herhangi bir değişiklik
yapılmayacaktır.
e. Sınava girecek adayların resmi sağlık kuruluşundan alınmış “Beden Eğitimi ve
Spor Alanındaki Özel Yetenek Sınavı ya da Sportif Faaliyetlere Katılmasında
Sakınca Yoktur” ibareli sağlık raporunu online kayıt sistemi (OBS) üzerinden
yüklemeleri gerekmektedir.
f. Başvuru alanı özel olan adaylar (milli sporcu, fair play ve 1. derece şehit yakını) alanı
ile ilgili belgeleri ibraz etmek zorundadır.
g. Engelli kontenjanına başvuracak adayların 2020 YKS 1. oturum TYT puan türlerinin
herhangi birisinden en az 100 puan almış olmaları ve engel durumlarını “Engelli Sağlık
Kurulu Raporu” ile belgelemeleri gerekmektedir (bedensel engelli, görme engelli, işitme
engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum
bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar,
sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar). Engelli heyet Raporu kişinin
%40 ve üzerinde engele sahip olduğunu belirten rapordur.
h. Adayların biyometrik / vesikalık fotoğraflarını online kayıt esnasında sisteme yüklemeleri
ayrıca sınav esnasında da aynı fotoğrafları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir
(Fotoğrafın son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir).
i. Özel yetenek sınavına müracaat eden adayların OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi)’ ye
yükledikleri belgelerde eksiklik olması halinde, sistem üzerinden beyan ettikleri mail
adreslerine “Hatalı Başvuru” bilgisi gönderilerek eksik ya da yanlış olan evrak/evraklar ile
ilgili düzenleme yapılması gerektiği belirtilecektir.
j. Yanlış beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılarak kayıtları silinecek ve
haklarında yasal işlem yapılacaktır.
k. Özel yetenek sınavı adayların tümünün katılacağı çeşitli istasyondan oluşan koordinasyon
sınavı şeklinde uygulanacaktır

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.