Yabancı sınırlamasının iptali için Tahkim Kurulu’na gittiler…

Yabancı sınırlamasının iptali için Tahkim Kurulu’na gittiler…

Kasımpaşa Kulübü, TFF Yönetim Kurulu’nun yabancı sınırlaması konusundaki kararının iptali için Tahkim Kurulu’na başvurdu.

Kasımpaşa’nın itiraz dilekçesinde,”Covid 19 salgını sebebiyle Kulüplerimizin sözleşmesi devam eden yabancı futbolculardan indirim talepleri sürerken Türkiye Futbol Federasyonu’nun yabancı kuralını Kulüplerin ekonomik açıdan hiç de hazır olunmayan bir süreçte yürürlüğe koyması mali yapıları kat ve kat daha zor ekonomik darlığa sokmuştur” denildi. Aralarında 4 büyüklerden ikisinin de bulunduğu 10’a yakın kulübün  Kasımpaşa ile aynı yolu izleyeceği öğrenildi. Akşam saatlerinde Galatasaray Futbol A.Ş. de Tahkim kuruluna TFF kararının bozulması için dilekçe verdi.

Kulüpler Birliği Vakfı, Nihat Özdemir yönetiminin, yabancı sınırlaması kararı alırken kendilerine danışmadığını ifade etmişti. Nihat Özdemir ise, “Kulüplerin çoğu yabancı sınırlaması istemiyor diye bu kararımızdan vazgeçecek değiliz” açıklamasında bulunmuştu.

Tahkim Kurulu’nun TFF yönetim kurulu kararını veto etme hakkı bulunuyor, ancak Nihat Özdemir’in seçtiği isimlerin ‘hür ve özgürce’ karar almasının ise zor olduğu, büyük olasılıkla Tahkim’in Nihat Özdemir’e danışarak konuya son noktayı koyacağı iddia edildi.

İŞTE O DİLEKÇE:

Türk futbolunun borçsüz kulüpleri arasında yer alan Kasımpaşa A.Ş.’nin, TFF’ye yolladığı itiraz dilekçesi aynen şöyle:

“TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
SAYIN TAHKİM KURULU’NA

BAŞVURUDA BULUNAN : KASIMPAŞA SPORTİF FAALİYETLER A.Ş.

KARŞI TARAF : 1- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU   2- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
YÖNETİM KURULU

KONU : Türkiye Futbol Federasyonu Resmi İnternet Sitesinde 08.07.2020 tarihinde yayınlanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Kararı’nın dilekçemizde açıkladığımız ilgili maddelerinin iptal edilerek kaldırılmasına karar verilmesi talebimizi içermektedir.

AÇIKLAMALAR :

Türkiye Futbol Federasyonu Resmi İnternet Sitesinde 08.07.2020 tarihinde yayınlanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Kararı’nda “Süper Lig’de yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu önümüzdeki üç sezon şu şekilde belirlenmiştir” açıklaması ile Süper Ligde yabancı uyruklu futbolcu ve oyuncu uygunluğu hususlarında değişiklik yapılmıştır.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun ilgi kararı aşağıda etraflıca izah edileceği üzere hukuka aykırıdır. Bu sebeple Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 08.07.2020 tarihli kararının başvuru talebimizde açıklanan sebeplerle ve Sayın Kurulu’nuz tarafından re’sen değerlendirilecek diğer sebeplerle iptal edilerek kaldırılması için Sayın Kurulu’nuza başvurma zarureti hasıl olmuştur. Şöyle ki;

İTİRAZ SEBEPLERİMİZ;

1- TFF Yönetim Kurulu’nun 08.07.2020 tarihli yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu kararına karşı ekonomik açıdan itiraz sebeplerimiz;

Öncelikle tespit edilmesi gereken husus hali hazırda devam eden Covid 19 salgını sebebiyle Kulüplerimizin sözleşmesi devam eden yabancı futbolcularla FIFA ve TFF Tavsiye Kararı çerçevesinde sözleşmelerinde indirim talep etme görüşmeleri devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu’nun yabancı kuralını Kulüplerin ekonomik açıdan hiçte hazır olunmayan bir süreçte yürürlüğe sokması Kulüpleri kat ve kat daha zor ekonomik darlığa sokmuştur.

Devamında belirtmek isteriz ki;  Süper Ligdeki takımların hemen hemen hepsinin 14 yabancı futbolcusu bulunmaktadır. Söz konusu Kulüplerle sözleşmesi bulunan yabancı futbolcuların birçoğunun sözleşme süresi 2-3 sezon daha devam etmektedir. Yabancı Kuralının yürürlüğe girmesi halinde Kulüpler çok kısa bir süre içerisinde bazı futbolcularla sözleşmesini sona erdirmek ya da transfer etmek zorundadır.

Covid 19 Salgını sebebiyle bulunduğumuz süreç düşünüldüğünde hiçbir yabancı futbolcunun sözleşmesini karşılıklı feshe yanaşmayacağı veya başka bir kulübe transfer olmak istemeyeceği zira transferinde Covid-19 salgını öncesi ücretleri alamayacağı aşikardır. (Yabancı futbolcuların birçoğunun mevcut sözleşmeleri garanti ücret içermektedir. Müsabakalarda oynayıp oynamayacağına bağlı olmaksızın garanti ücrete hak kazanacağını bilen futbolcunun mevcut şartlar dahilinde maddi açıdan benzer bir kontrat teklifi alamayacağından transfer olmaktan imtina edeceği de aşikardır.)

Bunun yanında Kulüplerin daha önce bonservis (tazminat ödeyerek) transfer ettikleri yabancı futbolcuları işbu yabancı Kuralı sebebiyle bedelsiz olarak serbest bırakmak zorunda kalacağı da dikkatten kaçmamalıdır.

Tüm bu hususlar zaten ulusal ve uluslararası lisans kriterleri ile zor durumda bulunan kulüplerimizin ekonomik açıdan mahvına sebep olacaktır.

Sayın Tahkim Kurulunun konuyu bu açıdan da değerlendirerek ekonomik açıdan Kulüpleri büyük zarara sokacak yönetim Kurulu kararını iptal etmesi gerekmektedir.

2- TFF Yönetim Kurulu’nun 08.07.2020 tarihli yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu kararına karşı rekabet açısından itiraz sebeplerimiz;

Rekabet içinde bulunduğumuz Avrupa’nın önemli liglerine baktığımızda yabancı sınırlandırmasının olmadığını tespit etmek hiç de zor olmayacaktır. Uluslararası müsabakalarda başarı kazanmak, eşit şartlarda yarışmak isteniyorsa yabancı sınırlamasının getirilmemesi gerekmektedir. Aslında değişiklik yapılan yabancı futbolcu kuralı yani yabancı futbolcu serbestisinin olduğu kural ligimizde mücadele eden yabancı oyuncuların kalitesini arttırmış, yerli oyuncularımızda bu rekabet ortamı içerisinde kendini daha da geliştirerek futbolda ülkemizi daha da ileriye götürmüştür. Zira bu dönem içerisinde Cenk Tosun, Emre Çolak, Enes Ünal, Cengiz Ünder, Çağlar Söğüncü, Merih Demiralp, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı gibi oyuncular Avrupa’nın üst düzey Kulüplerine transfer olmuş ve halen başarıyla mücadele etmektedir.

Görüldüğü üzere; gayet başarılı şekilde devam eden mevcut yabancı kuralının değiştirilerek yabancı kısıtlamasının getirilmesi rekabet açısından eşitsizlik getirecek ve Türk Futbolunun gerilemesine sebebiyet verecektir.

Sayın Tahkim Kurulunun konuyu bu açıdan da değerlendirerek Uluslararası rekabet açısından da TFF Yönetim Kurulu kararını iptal ederek kaldırması gerekmektedir.

3- TFF Yönetim Kurulu’nun 08.07.2020 tarihli yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu kararının yürürlüğe giriş tarihi açısından itiraz sebeplerimiz;

TFF Yönetim Kurulu yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu kararı çok kısa bir süre içerisinde karara bağlanmış ve yürürlüğe 2020-2021 Futbol sezonu itibariyle girecektir. Bu kısa süre kulüplerle yabancı oyuncular arasında mevcut olan sözleşmeleri açısından düzenleme yapma imkanı bırakmamıştır. Türkiye Süper Liginde hemen hemen her Kulübün 14 yabancı futbolcusu olduğu düşünüldüğünde; Kulüplerin sözleşme imzaladıkları bu yabancı futbolcularla sözleşme feshi, sözleşme tadili yapmak için önünde sadece 1-2 aylık zaman bulunmaktadır.

Diğer bir ifade ile TFF Yönetim Kurulunun yürürlüğe koyduğu yabancı futbolcu ve oyuncu transferi kuralına adaptasyon sağlamak bu kısa süre içerisinde mümkün değildir. Kaldı ki; Covid 19 salgınından ötürü yaşanan süreç sebebiyle gerek yabancı futbolcunun transferleri gerekse mevcut sözleşmelerini karşılıklı feshetme süreci tıkanmış iken birde bunun üzerine TFF Yönetim Kurulu’nun yabancı kısıtlaması getirmesi mevcut durumu daha da kötü bir noktaya getirmiştir.

Tüm bunlar nazara alındığında söz konusu yabancı kuralının bu kurala 1-2 ay içerisinde adapte olamayacak Süper Lig kulüplerine uygulanması telafisi imkansız durumlar doğuracaktır.

Bu konu hakkında Sayın Tahkim Kurulu’na Değişiklik yapılan Yabancı Kuralının nasıl yürürlüğe girmesi hususunda daha önce TFF uygulamasını örnek olarak sunmak isteriz.

TFF 05.01.2015 tarihinde mutakip sezonun başlamasından 7-8 ay önce yabancı oyuncu Kuralında değişiklik yapmış ve yabancı oyuncu kuralının 4 sezon boyunca uygulanacağını açıklamıştır.

Halihazırda yapılan değişikliğin çok kısa sürede yürürlüğe girecek olması ve Covid-19 salgının etkilerinin devam ediyor olması sebebiyle bu durum Kulüpleri zaman açısından zora sokmakta olup ilgi düzenlemenin her halükarda 1 sene sonra                     2021-2022 sezonu itibariyle yürürlüğe girmesi gerekmektedir.

Bu açıdan da TFF Yönetim Kurulu Kararının ilgili düzenlemesinin iptali gerekmektedir.

4- TFF Yönetim Kurulu’nun 08.07.2020 tarihli Kararının Süper Lig Oyuncu Uygunluğunun Müsabaka İsim Listesi Başlıklı Bölümünün ilgili sezonların b bendinde düzenlenen müsabaka isim listesinde alt yapıdan gelen 1 futbolcunun bulundurulması zorunluluğuna dair düzenleye de itirazımız bulunmaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu Resmi İnternet Sitesinde 08.07.2020 tarihinde yayınlanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Kararının 10.07.2020 tarihinde yayınlanan Eki Süper Lig Oyuncu Uygunluğunun Müsabaka İsim Listesi Başlıklı Bölümünün ilgili sezonların b bendinde müsabaka isim listesinde alt yapıdan gelen 1 futbolcunun bulundurulması zorunluluğu getirilmiştir.

Dünyanın büyük liglerine baktığımızda bu yeni kural değişikliğine dair örnek çok nadiren görülmektedir. Bu konuda akla gelecek tek örnek Romanya Futbol Liginde uygulanmaktadır. Ancak Romanya liginde de alt yapıdan gelen futbolcuların ilk 11’de müsabakaya başlayıp kısa sürede oyuncu değişikliği yapılarak müsabakaya bu şekilde devam edildiği görülmektedir. Sonuç olarak ilgi uygulamanın da yerinde bir uygulama olmadığı, Türk Futbolu açısından bir fayda getirmeyeceği mevcut örneklerle de aşikardır.

Sayın Tahkim Kurulunun TFF Yönetim Kurulunun 08.07.2020 tarihli kararı kapsamında müsabaka isim listesinde alt yapıdan gelen 1 futbolcunun bulundurulması zorunluluğuna dair düzenlemesinin de iptal ederek kaldırması gerekmektedir.

5- Yukarıda etraflıca izah edilen hususlara ek olarak Kulüpler Birliği’nin Yabancı Futbolcu ve Oyuncu değişikliğine dair görüşü TFF Yönetim Kurulu’nun görüşüyle uyum sağlamamaktadır. Gerek Kulüplerimiz gerek Teknik Direktörlerimiz gerekse Futbolda otorite sahibi kişilerin TFF Yönetim Kurulu’nun yabancı sınırlaması getirilmesi kararına karşı olduğu tüm kamuoyu tarafından da bilinmektedir. Bu yönden TFF Yönetim Kurulu’nun bu nitelikteki bir kararı yürürlüğe sokması çelişkili bir durum yaratmaktadır.

6- Yukarıda etraflıca izah edilen ve Sayın Kurulu’nuz tarafından re’sen değerlendirilen sebeplerle; Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 08.07.2020 tarihli kararının yukarıda açıklanan ilgili maddelerinin iptal edilerek kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER : Tahkim Kurulu Talimatı, sair yasal mevzuat.

DELİLLER : Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 08.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı, tüm takdiri, kanuni ve sair deliller.

NETİCE VE TALEP :Yukarıda etraflıca izah edilen ve Sayın Kurulu’nuz tarafından re’sen takdir edilecek hususlarla; Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 08.07.2020 tarihli kararının dilekçemizde açıkladığımız ilgili maddelerinin iptal edilerek kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.14.07.2020

KASIMPAŞA SPOR KULÜBÜ”

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.