112 Acil Çağrı Merkezlerine 1200 Personel Alımı Geliyor.

112 Acil Çağrı Merkezlerine 1200 Personel Alımı Geliyor.

112 Acil Çağrı Merkezlerine 1200 Personel Alımı Geliyor.

İçişleri bakanı SOYLU, 112 acil çağrı merkezlerine personel alımı yapılacağı açıklandı. Geçtiğimiz gün bir canlı yayına katılan ve burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu , programdan sonra 112 acil çağrı istasyonlarına yapılacak personel alımı için soruya yanıt verdi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre 112 acil çağrı merkezlerinde önemli sayıda bir personel eksikliği olduğu ve personel alımının yapılacağını öğrendik. Çağrı merkezi personeli kadrosunda , hizmetli kadrosunda , mühendis, güvenlik görevlisi, tercüman, tekniker, teknisyen kadrolarında istihdam etmek üzere yapılacak personel alımında KPSS puan şartının 60 olması bekleniyor. Başvuru genel şartları ise şu şekilde olacak:

İLANA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

– Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak,
askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak
kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

– Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak

İLAN NE ZAMAN?

Personel alımı ilanının Aralık ayı sonunda gelmesi bekleniyor. İlan geldiğinde detayları ile paylaşılacaktır.

YAZAR BİLGİSİ