2019 Aydın Adnan Menderes Besyo Yetenek Sınavı

2019 Aydın Adnan Menderes Besyo Yetenek Sınavı

2019 Aydın Adnan Menderes Besyo Yetenek Sınavı İçin tıklayabilirsiniz

ADAY KABUL KOŞULLARI
6.1. T.C. vatandaşı olmak,
6.2. 2019 Yılı Temel Yeterlilik Testi (TYT)‘den en az 150 puan almış olmak.
6.3. Eğitim öğretim faaliyetlerine (ders, kamp, etkinlik vb.) katılımına engel olabilecek
bedensel, zihinsel ve konuşma engeli bulunmamak. (“Spor yapmasında sağlık açısından engeli
yoktur” ibaresi içeren sağlık raporu).
6.4. Engelli Adaylar İçin Başvuru Koşulları
6.4.1. Bedensel Engelli Adaylar : En düşük düzeyde kol bacak felci ve uyum kusuru olan tek
taraflı diz altı kesiği olup takma bacağı işlevsel düzeyde kullanabilen ya da geçirilmiş çocuk felcine
bağlı bacak güçsüzlüğü bulunan bağımsız ve desteksiz uzun süre yürüyebilen, koşabilen, merdiven
inip çıkabilen, günlük yaşam etkinliklerinde tam bağımsızlığı kazanmış, iç protez takılmamış,
bacaklarda sportif donanım (kayak ayakkabısı gibi) giyme sorunu olmayan beden kazanma
gücünden azalma oranı %25-50 olan ortopedik engelliler,
6.4.2. İşitme Engelli Adaylar : İşitme cihazı veya diğer yardımcı desteklerle duyabilen veya
dudak okumayı kullanabilen ve sözel iletişimi olan, denge merkezinde hasarı olmayan (sağlık
kurulu raporunda belirtilmeli) işitme engelliler,
6.4.3. Görme Engelli Adaylar : Sportif sınıflandırmada B2 ve B3 düzeyinde olma, A4
boyutundaki kağıda 12 punto ile yazılmış yazıları görebilen ve bir başkasının yardımı olmadan
günlük etkinliklerini yerine getirebilen görme engelliler,
6.4.4. Zihinsel Engelli Adaylar : “Eğitilebilir zihinsel engelli” olma (sağlık kurulu raporunda
belirtilmelidir)
6.4.5. Yukarıda belirtilen sağlık durumlarını üniversite veya devlet hastanesinden alınan
“engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemelidir. Ayrıca; “Spor yapmasında sağlık açısından engeli
yoktur” ifadesinin yer aldığı resmi sağlık kurumlarından (aile sağlığı merkezleri vb) rapor/belge
alınmalıdır. Engelli adaylar için yapılacak sınavlar da Engelliler Federasyonunun yarışma
talimatları uygulanır. Engelli adayların sınav aşamaları ve puan tabloları sayfa 49-60 ‘da
belirtilmiştir.
7. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
7.1. Adaylar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi resmi internet
sitesinde yer alan bağlantıdaki duyurulara göre kayıt işlemleri en geç 31 Temmuz 2019 tarihi mesai
bitimine (17:00) kadar yapmaları gerekmektedir. Sınava girecek adayların kesin kayıtları
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yayınlanacak olan 2020 yılı Akademik
Takvimine göre belirlenecektir.
7.1.1. Başvuruyu takiben aşağıdaki belgeler en geç 31 Temmuz 2019 tarihi mesai bitimine
kadar şahsen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi binasındaki kayıt-kabul
masalarında bulunan öğrenci işleri personeline teslim edilecektir. Belgesini teslim eden aday sınava
gireceği branşı değiştiremez.
7.1.2. Resmi bir sağlık kuruluşundan alınan ve üzerinde “spor yapmasında sakınca yoktur”
ibaresi yer alan sağlık raporu,
7.1.3. T.C. Kimlik Belgesi, Nufüs Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport belgelerinden biri
zorunludur.
7.1.4. Milli Sporcular ilgili federasyonlardan aldıkları ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor
Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış Milli Sporcu belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile
başvuru yaparlar. İlgili belge için fotokopi veya faks kabul edilmez. Milli Sporcu, millilik belgesini
başvuru sırasında ibraz etmezse gireceği sınavda diğer adaylar gibi değerlendirilir.
7.1.5. Adaylar sınav test sonuçları, tercihler, yerleştirme sonucu gibi bilgilere
https://ozelyetenek.adu.edu.tr adresindeki linkten başvuru sırasında cep telefonlarına gönderilen
kısa mesajdaki bilgiler ile sisteme giriş yaparak ulaşabilirler.
8. SINAV KOMİSYONLARI
8.1. Sınav Düzenleme Kurulu tarafından oluşturulur. Komisyon üyeleri öncelikle Dekanlık
öğretim elemanlarından seçilir; zorunlu hallerde üniversitenin diğer fakülte ve yüksekokulların ya
da diğer üniversitelerin öğretim elemanlarından görevlendirme yapılabilir.
8.2. Sınav Düzenleme Kurulu gerekli gördüğü takdirde Üniversitemiz Senatosunun kabul
ettiği şartlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
9. İTİRAZLAR
9.1. Adaylar test sonuçları için yapacakları itirazları gün içerisinde Sınav Düzenleme ve
Yürütme Kurulu’na dilekçe ile yazılı başvuruda bulunabilirler. Aday itiraz başvurusu için tutanak
karşılığında 200 TL öder. Adayların itirazları Sınav Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından aynı
gün içerisinde incelenir. Aday itirazında haklı ise test sonucunda gerekli düzeltme yapılarak itiraz
ücreti iade edilir. Aksi durumda itiraz ücreti geri ödenmez.
9.2. Özel Yetenek Sınavları tamamlandıktan sonra, sınav sonuçları resmi internet sitesindeki
adayın kendi sayfasında ilan edilecektir. Adaylar kendilerine ait verilere (TYT puanı, OBP,
mezuniyet alanı, program tercihleri, Motorsal Testler ve Branş Sınavı ham puanı) ilişkin olası
yanlışlıklara itirazları, ilanı takip eden bir iş günü içinde saat 17.00’ye kadar yazılı olarak Sınav
Düzenleme ve Yürütme Kurulu’na yapılır. Belirtilen tarihlerden sonra yapılacak itirazlar dikkate
alınmaz. Aday itiraz başvurusu için tutanak karşılığında 200 TL öder. Adayların itirazları Sınav
Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından içerisinde incelenir. Aday itirazında haklı ise sınav
sonucunda gerekli düzeltme yapılarak itiraz ücreti iade edilir. Aksi durumda itiraz ücreti geri
ödenmez.
9.3. Adayların sınav sonuçları Kişisel Verilerin Korunma Kanunu’na aykırı olduğu için
toplu olarak yayınlanmayacaktır.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.