2019 İstanbul – Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Yetenek Sınavı

2019 İstanbul – Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Yetenek Sınavı

İstanbul – Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Yetenek Sınavı 2019 için tıklayınız

ADAY KABUL ŞARTLARI

Başvuru yapacak olan tüm adaylar, aşağıdaki genel başvuru koşullarının yanı sıra, bölümlere göre
belirtilen tüm kabul şartlarını yerine getirdikleri takdirde özel yetenek sınavına başvuru yapabileceklerdir.
Genel Başvuru Koşulları
1. Başvuru tarihinde lise veya dengi okullardan mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin
kayıtlarda lise diplomasını veya geçici mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını
kaybeder).
2. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış ve/veya Gençlik
Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış olmak.
3. Adayın, 2018/ 2019* yılında girmiş olduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yeterlilik
Testi (TYT) puanının bölümlere göre belirlenmiş ve aşağıda belirtilen asgari başvuru koşullarına uygun
olması.
4. Adayın sağlıklı olması [Adayların ön başvuruda resmi sağlık kuruluşu hekiminden “spor sınavlarına
(“spor dalı”, “spor sınavı”, “fiziki etkinlik”, “yetenek sınavı”, “spor müsabakası”, “atletizm”, “spor
yarışması” ifadelerinden biri) girmesinde sağlık yönünden bir sakınca yoktur ” ifadesini içeren bir
sağlık raporunu getirmeleri zorunludur.] M.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki tüm bölümlerde
verilen uygulamalı ve teorik eğitim-öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları
sürdürebilmeye engel teşkil edebilecek herhangi bir engeli, kronik hastalığı, konuşma, işitme, görme ve
fiziksel bir sağlık problemi olanlar müracaat edemezler. Bu nedenle sınavı kazanarak kayıt hakkı elde
adaylardan ayrıca işitme, görme, konuşma ve herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına dair tam
teşekküllü bir hastaneden sağlık heyeti raporu istenecektir). Engelli adayların “Engelli Sağlık Kurulu
Raporu” na ilişkin detaylı bilgileri “Engelli Aday Başvuru Koşulları” başlığı altında açıklanmıştır
(Bölüm 1, sayfa 6).
* 2019-2020 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla
sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili kurumlarca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu
yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2019-YKS’ye başvuru yapmak
zorundadır. 2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna katılmadan
2018-TYT puanını kullanmak isteyenlerin 2019-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Bu adaylardan
2019-YKS’ye hiç başvuru yapmayanlar, 2018-TYT puanını 2019 için kesinlikle kullanamayacaktır.
5. 2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, 2019-TYT nihai sınav puanlarının belirlenmesi ve
bütün adayların 2019-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasında aşağıdaki yol izlenecektir:

 • 2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, sınavdaki başarı sıraları dikkate alınarak
  yüzdelik dilim değerleri* hesaplanacaktır. 2019-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların
  başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri aynı şekilde hesaplanacaktır.
  § 2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak,
  2019-TYT’de bu yüzdelik dilim değerlerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara
  dönüştürülecektir. Bu puan, “Dönüştürülmüş Puan” olarak adlandırılacaktır. Dönüştürülmüş
  Puanlar, 200-500 puan aralığında olmak üzere, adayların 2018-TYT sınav puanlarından daha
  yüksek veya daha düşük olabilecektir.
  § Hem 2018-TYT sınavına girerek Dönüştürülmüş Puanı olan, hem de 2019-TYT sınav puanı
  bulunan bir adayın yüksek olan puanı, adayın 2019-TYT nihai Sınav Puanı olacaktır.
  § 2018-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olup 2019-TYT sınav puanı olmayan bir adayın
  Dönüştürülmüş Puanı, adayın 2019-TYT nihai Sınav Puanı olacaktır.
  § Bütün adayların başarı sıraları, 2019-TYT nihai Sınav Puanı kullanılarak belirlenecektir. *
  Adayın ilgili yıldaki başarı sırasının, aynı yıldaki TYT puanı 200 ve üzeri olan aday sayısına
  oranının 100 ile çarpılmasıyla elde edilen sayısal değer, adayın “yüzdelik dilim değeri” olarak
  adlandırılır. 2019-TYT nihai Sınav Puanı, kılavuzda belirlenen baraj puanları ve diğer kılavuz
  kurallarına göre değerlendirmeye alınacaktır.
  2019-TYT nihai Sınav Puanı skoru bu metin içerisindeki 2018/2019 TYT puanı olarak kullanılacaktır.
  Antrenörlük Eğitimi Bölümü Başvuru Koşulları
  1. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuracak adayların 2019 yılında YKS’ye başvuru yapmış ve
  2018/2019 -TYT sınavından en az 220 puan veya üzeri almış olmaları gerekmektedir.
  2. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuracak milli sporcuların 2019 yılında YKS’ye başvuru yapmış ve
  2018/ 2019-TYT sınavından en az 200 puan veya üzeri almış olmaları gerekmektedir.
  3. Adaylar Antrenörlük Eğitimi Bölümü için; Atıcılık, Atletizm, Badminton, Basketbol, Cimnastik
  (Artistik, Aerobik, Trampolin Cimnastik,), Futbol, Golf, Güreş, Hentbol, Judo, Kano, Karate-Do, Kürek,
  Masa Tenisi, Ritmik Cimnastik, Sualtı Sporları ve Donanımlı Dalış, Taekwondo, Tenis, Voleybol, ve
  Yüzme spor dallarında müracaat edebilirler.
  4. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuracak adayların başvuracakları spor dalında en az üç (3) yıllık
  sporcu lisanslarının olması zorunludur (lisanslar üst üste üç (3) yıl olmak zorunda değildir).
  5. Antrenörlük Eğitimi Bölümünde golf branşına başvuracak adayların, spor dalında en az üç (3) yıllık
  sporcu lisanslarına ek olarak en fazla “9.0 EGA exact handicapa” sahibi olmaları gerekmektedir.
 1. Antrenörlük Eğitimi Bölümünde judo branşına başvuracak adayların, spor dalında en az üç (3) yıllık
  sporcu lisanslarına ek olarak en az “Kahverengi Kuşak” sahibi olmaları gerekmektedir.
  7. Antrenörlük Eğitimi Bölümünde karate-do branşına başvuracak adayların, spor dalında en az üç (3)
  yıllık sporcu lisanslarına ek olarak en az “Siyah Kuşak 1.Dan’a” sahi olmaları gerekmektedir.
  8. Antrenörlük Eğitimi Bölümünde taekwondo branşına başvuracak adayların, spor dalında en az üç (3)
  yıllık sporcu sporcu lisanslarına ek olarak en az “Kırmızı-Siyah Kuşak” sahibi olmaları gerekmektedir.
  9. Adayların ibraz ettikleri spor dalındaki vizeli lisans yıllarından herhangi bir yıla ait olmak koşuluyla, en
  az bir (1) müsabakaya veya yarışmaya katıldıklarına ilişkin ilgili kurumdan (Spor Genel Müdürlüğü,
  Federasyonlar, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu kurumların İl/İlçe Müdürlüklerinden
  /temsilciliklerinden) verilen resmi katılım belgesine (müsabaka listesi, müsabaka cetveli, müsabaka
  raporu, sonuç belgesi) sahip olmaları gereklidir.

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Başvuru Koşulları

 1. Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümüne başvuracak adayların 2019 yılında YKS’ye başvuru yapmış
  ve 2018/2019-TYT sınavından en az 260 puan veya üzeri almış olmaları gerekmektedir.
  2. Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümüne başvuracak milli sporcuların 2019 yılında YKS’ye başvuru
  yapmış ve 2018/2019-TYT sınavından en az 220 puan veya üzeri almış olmaları gerekmektedir.
  3. Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümüne başvuracak adayların aynı spor dalından olmak koşuluyla en az
  iki (2) yıllık sporcu lisanslarının olması zorunludur (lisanslar üst üste iki yıl olmak zorunda değildir).
  4. Adayların ibraz ettikleri spor dalındaki vizeli lisans yıllarından herhangi bir yıla ait olmak koşuluyla, en
  az bir (1) müsabakaya veya yarışmaya katıldıklarına ilişkin ilgili kurumdan (Spor Genel Müdürlüğü,
  Federasyonlar, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu kurumların İl/İlçe Müdürlüklerinden
  /temsilciliklerinden) verilen resmi katılım belgesine (müsabaka listesi, müsabaka cetveli, müsabaka
  raporu, sonuç belgesi) sahip olmaları gereklidir.
  Spor Yöneticiliği Bölümü Başvuru Koşulları
  1. Spor Yöneticiliği Bölümüne başvuracak adayların 2019 yılında YKS’ye başvuru yapmış ve 2018 /2019-
  TYT sınavından en az 240 puan veya üzeri almış olmaları gerekmektedir.
  2. Spor Yöneticiliği Bölümüne başvuracak milli sporcuların 2019 yılında YKS’ye başvuru yapmış ve
  2018/ 2019-TYT sınavından en az 200 puan veya üzeri almış olmaları gereklidir.
  3. Spor Yöneticiliği Bölümüne başvuracak adayların en az 3 (üç) yıllık sporcu lisanslarının olması
  zorunludur (lisanslar üst üste üç yıl olmak zorunda değildir).

– Bölüm 4, Tablo 4.2’de (sayfa 47) detaylarıyla açıklanmış olan Spor Yöneticiliği Bölümü’ne başvuran
sporcu adaylar için yıldız (*)(**)(*)(****) işaretiyle belirtilen durumlarda “en az 3 yıl lisans” şartı
aranmaz.
– Bölüm 4, Tablo 4.2’de (sayfa 47) detaylarıyla açıklanmış olan Spor Yöneticiliği Bölümü’ne
başvuran adaylardan hakemlik veya antrenörlük belgelerini ibraz edenler için “en az 3 yıllık sporcu
lisansı” şartı aranmaz. Ancak hakem veya antrenör belgesi ile başvuracak olan adaylar, Bölüm 4,
Tablo 4.2’de (sayfa 47) belirtilen koşulları sağladıkları taktirde başvurabilirler.
4. Adayların ibraz ettikleri spor dalındaki vizeli lisans yıllarından herhangi bir yıla ait olmak koşuluyla, en
az bir (1) müsabakaya veya yarışmaya katıldıklarına ilişkin ilgili kurumdan (Spor Genel Müdürlüğü,
Federasyonlar, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu kurumların İl/İlçe Müdürlüklerinden
/temsilciliklerinden) verilen resmi katılım belgesine (müsabaka listesi, müsabaka cetveli, müsabaka
raporu, sonuç belgesi) sahip olmaları gereklidir.
Engelli Aday Başvuru Koşulları
Özel yetenek sınavına başvuracak olan engelli aday öğrenciler [bedensel engelli, görme engelli, işitme
engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB),
Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın
gelişimsel bozukluklar)];
1. Üniversite veya hakem statüsündeki devlet hastanesinden aldıkları “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”
ile engel durumlarını belgelemeleri kaydıyla, ayrıca 2019 yılında YKS’ye başvuru yapmış ve 2018/2019-
TYT sınavından en az 100 puan ve üzerinde olması durumunda “Antrenörlük Eğitimi” ve “Spor
Yöneticiliği” bölümlerinin özel yetenek sınavlarına başvuru yapabilirler.
2. “Engelli Sağlık Kurulu Rapor” unda, adayın başvurduğu spor dalında “spor yapmasına” mani bir hal
olmadığı ibaresi yer almalıdır.
3. Engel durumlarını belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır. “Engelli Sağlık Kurulu
Raporu”nun sınav başvuru tarihinden en fazla 6 ay öncesi alınması ve sağlık kurulunda başvuran adayın
engel durumu ile ilgili uzman hekimin bulunması gerekmektedir. Bir üniversite veya devlet hastanesinden
alınmayan raporlar kabul edilmez.
4. Engelli adaylar, “Antrenörlük Eğitimi” ve “Spor Yöneticiliği” bölümlerine olmak üzere en fazla iki
bölüme başvuru yapabilirler.
5. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuracak engelli adaylar; sadece Fakültemizde Antrenörlük Eğitimi
Bölümünde uzmanlık dalı eğitimi verilen ve aynı zamanda Paralimpik spor dalları kapsamında yer alan

spor dallarına başvuru yapabilirler (Tablo 1.1). Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuracak engelli
adayların başvuru yapacakları Paralimpik spor dalında en az üç (3) yıllık sporcu lisanslarının olması
zorunludur (lisanslar üst üste üç yıl olmak zorunda değildir).
6. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuracak engelli adayların ibraz ettikleri Paralimpik spor dalında (Tablo
1.1) vizeli lisans yıllarından herhangi bir yıla ait olmak koşuluyla, en az bir (1) müsabakaya veya
yarışmaya katıldıklarına ilişkin ilgili kurumdan (Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, Milli Eğitim
Bakanlığı veya bu kurumların İl/İlçe Müdürlüklerinden /temsilciliklerinden) verilen resmi katılım
belgesine (müsabaka listesi, müsabaka cetveli, müsabaka raporu, sonuç belgesi) sahip olmaları gereklidir.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.