2019 Diyarbakır Dicle Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 Diyarbakır Dicle Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 Diyarbakır Dicle Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı için tıklayınız

 1. ÖN KAYIT KOŞULLARI

BESYO Özel Yetenek Sınavına ön kayıt yaptıracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak,
b) Lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak veya kesin kayıtların başlama tarihine
kadar mezun olabilecek durumda olmak, (Kesin kayıtlarda mezuniyet belgesini beyan edemeyen adaylar
kayıt hakkını kaybedecektir)
c) “Sportif Yetenek Testine girmesinde sağlık engeli yoktur” ifadesinin yer aldığı “Durum Bildirir Tek
Hekim Sağlık Raporu” almak. Bu rapor göğüs numarası alınırken görevlilere teslim edilecektir.
d) 2019-TYT sınavında ya da 2018-TYT sınavında Çizelge 2’de belirtilen taban puanı almak.
(2018-TYT puanının geçerli olabilmesi için 200 ve üzeri puan almış olmak ve 2019-YKS’ye başvuru yapmış
olmak şartları aranır)
Çizelge 2. BESYO Bölümlerine ön kayıt için gerekli minimum TYT (ham) puanları

BÖLÜMLER Engelli Milli Sporcu ve
Diğer Adaylar
Beden Eğitimi ve Spor – 150
Antrenörlük Eğitimi 100 150
Spor Yöneticiliği 100 150

 1. e) Engelli kontenjanına, görme ve işitme engelli adaylardan, engel düzeyi aşağıda belirtilen
  sınırlarda olanlar başvuru yapabilir. Diğer engel gruplarında olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
  Görme engelli : B2 ve B3 görme düzeyi olanlar müracaat edebilir.
  İşitme engelli : 55-90 dB arası işitme kaybı olanlar müracaat edebilir.
  4
  f) Engelli adayların, engel durumlarını belgeleyen ve sınav başvuru tarihi itibariyle en fazla 1 yıl
  öncesine ait, üniversite veya devlet hastanelerinden alınan “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”na sahip olmasıg) Engelli adayların, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu veya Türkiye İşitme Engelliler
  Spor Federasyonu tarafından verilen, 2016 yılı ve öncesine ait sporcu lisansının bulunması zorunludur.
  h) Engelli adaylar, Engelli Sağlık Kurulu Raporunu, Sporcu lisansını ve varsa sporcu özgeçmiş
  belgelerini, en geç 05 Ağustos 2019 günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta ile D.Ü. Beden Eğitimi
  ve Spor Yüksekokuluna teslim edecektir. Postadaki gecikmelerde sorumluluk adaylara aittir.
  ı) Milli sporcu kontenjanına başvuru yapacak adayların, ilgili özerk veya resmi Spor
  Federasyonlarından alınmış ve Spor Genel Müdürlüğünce (SGM) onaylatılmış, A veya B sınıfı Millilik
  Belgesini (Ek 2), en geç 05 Ağustos 2019 günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta ile D.Ü. Beden
  Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna teslim edecektir. Postadaki gecikmelerde sorumluluk adaylara aittir.
 2. ÖN KAYIT İŞLEMİ
 3. a) Adaylar, 29 Temmuz – 05 Ağustos 2019 tarihleri arasında, D.Ü. BESYO Web sayfasında ilan
  edilecek link üzerinden online ön kayıt yapacaktır.
  Ü. BESYO Web sayfası: http://www.dicle.edu.tr/beden-egitim-ve-spor-yuksekokulu
  b) Sporcu Özgeçmiş Puanına sahip olmak ön kayıt için şart değildir. Sporcu özgeçmiş puanı
  olmayan adaylar da ön kayıt yaptırabilir. (Engelli adaylar için; bakınız 5/f maddesi)
  c) Sporcu Özgeçmiş Puanı olan adaylar online kayıt esnasında, ÖYSP puanı hesaplamasında
  kullanılacak olan Sporcu Özgeçmiş Puanını, Çizelge 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16’ya göre
  işaretleyecektir. Birden fazla Sporcu Özgeçmiş Puanı olan adaylar sadece en yüksek olanı işaretleyecek ve
  farklı puanlar birbirine ilave edilmeyecektir.
  d) Adaylar Bölüm tercihlerini online ön kayıt sırasında yapacaktır. Adaylar üç program için üç tercih
  hakkına sahip olup, tercih sıralaması daha sonra değiştirilemeyecektir.
  e) Engelli adaylar, sadece Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine başvuruda bulunabilir.
  f) Engelli kontenjanına müracaat edecek adayların Sporcu Özgeçmiş Belgesine sahip olması şarttır.
  g) Engelli veya Milli sporcu kontenjanına müracaat eden adaylar, ön kayıtta durumlarını ifade eden
  seçenekleri belirtmek zorundadır.
  h) Online ön kayıt tamamlandıktan sonra, adaylar Sınav Giriş Belgesinin çıktısını alarak Yetenek
  Testi sırasında hazır bulunduracaktır.
 4. SPORCU ÖZGEÇMİŞİNİN BELGELENDİRİLMESİ
 5. a) Sporcu Özgeçmiş Puanı belgelendirilmesinde, Çizelge 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15’de yer
  alan branşlar değerlendirmeye alınacak, bu branşlar dışındaki spor dallarından sporcu özgeçmiş belgeleri
  kabul edilmeyecektir.
  b) Sporcu Özgeçmişi ile müracaat edecek olan adaylar, ilgili Federasyonlardan onaylı Sporcu
  Özgeçmiş Belgelerini, en geç 05 Ağustos 2019 günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta ile D.Ü.
  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna teslim edecektir. Bu tarihten sonra ibraz edilecek Sporcu Özgeçmiş
  Belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerde sorumluluk adaylara aittir.
  Posta Adresi : Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluMüdürlüğü,
  21280, DİYARBAKIR
  5
  c) Sporcu Özgeçmişi ile müracaat edecek olan adaylar, değerlendirmeye alınan tüm branşlar için,
  lisanslı sporcu olduğunu ve aynı zamanda takım sporlarında resmi müsabakada oynadığını, bireysel
  sporlarda ise müsabakaya katıldığını gösteren, ilgili Federasyondan ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili
  alt birimlerinden onaylatılmış belgeleri ibraz etmelidir. Onaysız belgeler geçersiz sayılır.
  d) Spor özgeçmişi belgelerinde “sahte veya yanlış beyan” tespit edilen adaylar hakkında yasal işlem
  başlatılır ve Üniversiteden ilişiği kesilir.
  e) Sporcu özgeçmişinde müsabaka sayısı belgeleri, aynı branşta iki farklı ligde olması durumunda
  üst ligden alt lige tamamlanarak alt lig üzerinden puanlama yapılır.
  f) Değerlendirmeye alınan tüm branşlarda (Çizelge 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) adayların
  kendi branşlarında 2016 yılı ve öncesine ait lisansa sahip olmaları gerekir. Milli sporcular ve Spor Lisesi
  mezunlarında bu şart aranmaz.
  g) A veya B sınıfı Millilik belgesine sahip olan adaylar, branş sınırlaması olmaksızın başvuruda
  bulunabilir ve belgelendirildiği takdirde A Milli için 60 (altmış), B Milli için 55 (ellibeş) Sporcu Özgeçmiş
  Puanı almaya hak kazanır.
  h) Sporcu özgeçmiş belgelerinin kabulüne ilişkin bazı hususlar:
  – MİLLİLİK BELGESİ: İlgili özerk veya Resmi Spor Federasyonlarından alınmış ve Spor Genel
  Müdürlüğünce (SGM) onaylatılmış, katılan ülke sayısı ve yıldız, genç, büyükler vb. gibi kategorisi
  belirtilen, Millilik Belgesinin (Ek 2) aslı kabul edilir. Milli sporcu belgelerinde sadece A ve B sınıfı
  milli sporcu belgeleri değerlendirmeye alınır.
  – SPORCU LİSANSI: Sporcu lisansı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya özerk spor
  federasyonlarından alınan ve sezonu, geçerlilik süresi belirlenmiş (vize ettirilmiş), ferdi ya da kulüp
  sporcularına müsabakalara katılmak için hazırlanmış kimlik kartıdır. Sporcu lisansları Gençlik
  Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri veya özerk spor federasyonları tarafından onaylatılmış olmalıdır.
  Belgenin aslı veya noter tarafından onaylı örneği kabul edilir.
  – OYNANAN LİGİ BELİRTEN BELGE: Spor Federasyonları tarafından düzenlenen, sporcunun
  oynadığı ligi belirten ve hangi takımda mücadele ettiğini gösteren, en az Federasyon Genel
  Sekreter seviyesinde imzalı belgedir. Belgenin aslı veya noter tarafından onaylı örneği kabul edilir.
  – FUTBOL BRANŞINDAN BAŞVURU: Lig kategorisinden başvuran adaylar için, Türkiye Futbol
  Federasyonu (TFF) veya TFF Bölge Müdürlüğü tarafından verilen aşağıdaki iki belgenin bulunması
  gerekir:
  a) Bu liglerde oynandığına dair müsabaka hareketlerini belirtir onaylı ve imzalı belge,
  b) Kaç yıllık faal sporcu olduğunu gösterir onaylı ve imzalı lisans dökümü.
  – Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından onaylı sporcu özgeçmiş belgeleri
  geçerli değildir.
  – Spor İl Temsilcilikleri tarafından onaylı Sporcu Özgeçmiş belgeleri geçerli değildir.

2019 Diyarbakır Dicle Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı için tıklayınız

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.