2019 Gümüşhane Besyo Yetenek Sınavı Klavuzu

2019 Gümüşhane Besyo Yetenek Sınavı Klavuzu

2019 Gümüşhane Besyo Yetenek Sınavı Klavuzu İçin Tıklayınız. 

3.4. Başvuru Koşulları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 2019 yılında YKS-TYT’ye girmiş olmak,

c) Tüm lise mezunları (alan/kol/bölüm gözetmeksizin) ve milli sporcular için YKS-TYT puanlarının herhangi birinden en az 150,000 puan almış olmak,

d) Engelli adayların Yükseköğretim Kurul Başkanlığı’nın 15.02.2018 tarih ve 32625594-11624 sayılı yazısına istinaden; bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgeleyenlerden en az 100.000 veya daha yüksek puan (Orta Öğretim Başarı Puanı eklenmemiş ham puan) almış olan aday başvuru yapabilecektir. Engelli adaylar kendi aralarında değerlendirilecektir.

e) Spor Özgeçmiş Dosyası ile başvuracak adaylar için ilgili federasyonlarca onaylanmış spor özgeçmişini gösterir belge/belgeler ÖN KAYIT ESNASINDA TESLİM EDİLECEKTİR.

f) Milli sporcular için ilgili özerk veya resmi spor federasyonlarından veya Spor Genel Müdürlüğü’ne (en az Genel Müdür Yardımcısı) onaylı (kaç ülkenin katıldığı ve yıldız, genç, büyükler vb. gibi millilik kategorisi belirtilen) Millilik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi (12.05.2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Sporcu Belgesi verilmesi hakkında yönetmelikte yer alan yarışmalar esastır).

g) Ön kayıt esnasında adaylara verilecek olan başvuru formunda yapmak istedikleri tercihleri belirterek formu dolduracaklardır.

TERCIHLER
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü:
Spor Yöneticiliği I. Öğretim:
Spor Yöneticiliği II. Öğretim:
Antrenrölük Eğitimi I. öğretim:

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.