2019-Mersin Besyo Yetenek Sınavı

2019-Mersin Besyo Yetenek Sınavı

2019 Mersin Besyo Yetenek Sınavı Klavuzu

Başvuru TYT-Ham puanları esas alınarak yapılır. ÖSYM’nin kararına binaen TYT sınav puanları 2 yıl geçerli sayılacağından “2019-TYT Nihai Sınav Puanları” dikkate alınarak başvurular kabul edilecektir (YKS-2019, s.28). Buna göre;

1)Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Rekreasyon II. Öğretim Bölümleri için 2019-TYT Nihai Sınav Puanı (herhangi bir puan türünden alınacak TYT-Ham Puanı); a. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için en az 200, b. Spor Yöneticiliği Bölümü için en az 150, c. Antrenörlük Eğitimi Bölümü için en az 150, d. Rekreasyon ve Rekreasyon II. öğretim Programı için en az 150 puan almış olmak,

2) Antrenörlük Eğitimi Bölümü için ilgili spor dallarında 2018-2019 spor sezonu hariç geriye dönük en az 3 (üç) yıllık kulüp sporcu lisansına sahip olmak (engelli adaylar dahil) (okul lisansları hariç).

3) Sağlık açısından engeli ve organ anomalisi olmamak (engelli adaylar için “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile başvurular kabul edilir)

Sınav Başvuru Kaydı İçin İstenen Belgeler:

1) Online Kayıt Formu çıktısı.

2) Özel kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya Geçerli Pasaport).

3) Sağlık Raporu (beden eğitimi ve spor özel yetenek sınavlarına girmesine engel olmadığı ve herhangi bir organ anomalisi bulunmadığına dair rapor) ya da 18 yaşını tamamlamış adaylar, sınav kaydı onaylatma işlemi sırasında “Sağlık Beyan Formu” ile sağlık durumunu beyan ederek sınava başvuru yapabilir. Engelli adaylar için “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”nun aslını sunmak zorunludur. Yalan ya da yanlış beyan yapılması durumunda sınavda başarılı olsalar dahi sınav başvuruları ve sonuçları iptal edilir. Ayrıca Mersin Mahkemeleri vasıtasıyla adli işlem başlatılır.

4) Sporcu Lisansı: Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne başvuran adaylar (engelli adaylar dahil) ilan edilen spor dalları için 2018-2019 spor sezonu hariç olmak üzere geçmiş herhangi 3 yıla ait “Sporcu Lisansı” olması şarttır. Adaylar (engelli adaylar dahil), sporcu lisanslarını ilgili spor federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Sicil-Lisans Sistemi’nden onaylı çıktı alarak başvuru sırasında ıslak imzayla onaylanmış şekilde teslim etmelidir. Okul sporcu lisansları geçerli değildir.

SINAVIN UYGULANMASI

1) Sınav kaydı onaylatma işlemi aday tarafından şahsen yapılır.

2) Sınav kaydı onaylatma işlemi sırasında adaya üzerinde fotoğrafı bulunan “Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi” verilecektir. Sınav Giriş Belgesi’ni göstermeyen aday sınava alınmayacaktır. Aday sınav sırasında bu belge ile birlikte ‘Özel Kimlik Kartı’ da bulundurmak zorundadır (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya Geçerli Pasaport).

3) Adaylar için sınav ile ilgili açıklayıcı bilgiler ve adayların uymaları gereken kuralları içeren “Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu”, http://sbfsinav.mersin.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

4) Sınav süresince mazeret bildirmek amaçlı alınan sağlık raporları geçersizdir.

5) Her aday, ilan edilen grupta ve kendi sırasında sınava girmek zorundadır. İnternet sayfasında ilan edilecek olan tarih, yer ve saatte hazır bulunmayanlar sınava girme haklarını kaybetmiş olacaklardır. Sınav Yürütme Kurulu sınav gün, yer ve saati konusunda değişiklik yapabilir.

6) Kılavuzda belirtilmeyen konular hakkında Sınav Yürütme Kurulu yetkilidir.

7) İtirazlar, Sınav Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir. Aday varsa itirazını sadece ilgili oturum esnasında yazılı olarak yapabilir.

8) Adaylara beceri koordinasyon parkuru için iki sınav hakkı verilir, en iyi derece değerlendirmeye alınır.

9) Adaylar, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Rekreasyon II. öğretim bölümleri için bir ya da birden fazla tercih yapabilir. Ancak TYT puanı 200’ün altında olan adaylar, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için tercih yapamaz. Aday, tercih sırasını kayıt onay işleminden sonra değiştiremez, değişiklik talep edemez. Yerleştirme, adayın tercih sırasına göre yapılacaktır.

10) Antrenörlük Eğitimi bölümünü, sadece ilgili spor dallarından birinde sporcu lisansı olanlar tercih edebilir.

11) Bölüm kontenjanları kadar yedek liste ilan edilir. Tercih sırasına göre herhangi bir bölümün kazananlar asil listesinde bulunan bir aday, diğer bölümlerin kazananlar asil ya da yedek listesinde bulunamaz, hak talep edemez.

12) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuran adaylar, başka bir spor dalında sporcu lisansları olsa dahi birden fazla spor dalı seçimi yapamazlar.

13) Antrenörlük Eğitimi Bölümünü kazanan ve kayıt olan adaylar, sadece kendi branşlarında uzmanlık eğitimi alabilirler.

14) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı yoktur.

15) Sınava başvuran engelli adaylar, belirlenen bir komisyon tarafından ayrı bir sınavla değerlendirilerek sonuçları ilan edilir.

16) İlan edilen engelli kontenjanları dolmazsa; engelli adaylar için ilan edilen kontenjanlar, bölümlerdeki cinsiyet sayıları eşit olacak şekilde bölümlerin kontenjanlarına aktarılır.

17) Bölümler arasında (örneğin; antrenörlük eğitimi bölümünden diğer herhangi bir bölüme) ve cinsiyetler arasında (kadından erkeğe ya da erkekten kadına) kontenjan aktarımı yapılmaz.

18) Antrenörlük Eğitimi Bölümünde yedekler yerleştirildikten sonra dahi kontenjanlar dolmazsa spor branşları arasında kontenjan aktarımı yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanamamış olan adaylar arasından spor branşı ayırımı yapılmaksızın Yerleştirme Puanına ve cinsiyetlerine göre kontenjan aktarımı yapılır.

Örneğin; kontenjanı dolmayan bir spor branşındaki kadın adayların yerine kesin kayıt hakkı kazanamamış olan ve Yerleştirme Puanına göre diğer kadın adaylar branşına bakılmaksızın kontenjan aktarımı yapılarak sınavı kazanma hakkı elde ederler.

19) Özel Yetenek Sınavı nesnel ölçüm araçlarıyla yapılacak ve sonuçlar bilgisayar aracılığıyla hesaplanarak adaylara duyurulacaktır.

20) Kesin kayıtlar, Mersin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca yapılacaktır; asıl listeden kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek listeden sırasıyla kayıt yapılacaktır.

21) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt evrakları ile birlikte üniversite veya devlet hastanelerinden, “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Rekreasyon II. öğretim programlarına kesin kayıt yaptırmasında ve eğitim öğretimi sürdürmesinde bir sakınca olmadığını” gösteren sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir.

22) Özel yetenek sınavına başvuru yapan ve giriş belgesini imzalayan tüm adaylar sınavlarının canlı yayınlanmasını kabul etmiş sayılacaktır.

 

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.