2019 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı için tıklayınız

ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Online başvuru sonunda alınacak başvuru çıktısı.
2- Başvuru Formu. Bu form web sayfasından temin edilecektir. Adaylar bu formu bilgisayar
ortamında doldurup, kayıt kesinleştirmede gerekli evraklar ile beraber teslim etmeleri
gerekmektedir.)
3- 2019 Yılı TYT ve AYT sınav Sonuç Belgesi (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu okunur olacak
şekilde çıktı alınmasına dikkat edilmeli) NOT: (2018 TYT sınav puanı 200 ve üzerinde olan
adayların ÖSYM tarafından belirlenmiş koşullara göre dönüştürülen 2019 TYT nihai sınav
puanı ile başvuru yapılabilir).
4- Herhangi bir spor dalında Antrenörlük Eğitimi Programı için aynı branşta en az 3 yıl, Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için aynı branşta en az 2 yıl sicil lisans vizesini
yaptırmış lisanslı sporcu olmak (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri Sicil Lisans
biriminden, futbol için TFF ve/veya ASKF’den, lisans vize tarihlerini gösteren bilgisayar çıktısı
ıslak imzalı ve onaylı belge). Adayın son lisans vize tarihi 01 Haziran 2019 tarihi ve öncesinde
yaptırmış olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan vize istenilen minimum sürelere
dahil edilmez.
5- TC Kimlik numarası bulunan fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve 1 adet fotokopisi.
6- Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak “SPOR YARIŞMALARINA GİRMESİNDE
SAKINCA YOKTUR” ibareli Sağlık Belgesi.**
7- Lise Diplomasının aslı ve 1 adet fotokopisi. (Diplomaları henüz hazırlanmamış veya tek ders
sınavına kalmış olanlar, okullarından durumunu gösteren resmi yazılı bir belge getirmeleri
gerekmektedir)
8- 4.5 x 6 cm ebadında adayın son altı aylık durumunu gösteren 3 adet fotoğrafı. (TC numarası ve
isimler fotoğrafın arka yüzünde yazılı olacak).
9- Milli sporcuların fotoğraflı “Milli Sporcu Belgesi”. (12.05.2011 tarih 27932 sayılı resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında
Yönetmelik’ e uygun olarak hazırlanmış milli sporcu belgesi.
10- Engelli adaylar için engelini gösterir (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm
spektrum bozukluğu) resmi onaylı belge aslı ve fotokopisi (Engel düzeyi en az %40 olmalıdır).
Engelli adaylarda en az 3 yıl özel sporcu lisansına sahip olma şartı aranacaktır.
11- Spor Lisesi mezunu adaylar ön kayıt anında görevli personele mezuniyet alanlarını
belirteceklerdir.
12- Aday aynı alandan geliyorsa “Spor Lisesi” (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik
program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde
öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012
tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır).
13- Antrenörlük Eğitimi programına başvuracak adayların sporcu özgeçmiş değerlendirmesinden
belirtilen puanları alabilmeleri için EK-2’de belirtilen özgeçmiş tablosundaki branşlara ait
şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca bu şartları taşıdığına dair EK-1’de belirtilen belgeleri
ibraz etmek zorundadır. Aksi takdirde adaylar, bu aşamadan minimum puan alacaklardır.
14- Antrenörlük Eğitimi programına başvuracak adayların kontenjanları tablo 3’de yer alan
branşlara göre belirlenecektir. Bu sebeple aday, başvuru esnasında hangi branştan başvuru
yapmak istediğini belirtmek zorundadır. Ön kayıt sırasında belirtilen branş daha sonra kesinlikle
değiştirilemeyecektir.
NOT: Eksik evrak ile kayıt yaptıran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
**** MAKÜ Spor Bilimleri Fakültesi giriş sınavı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler
içermektedir. Ayrıca, Spor Bilimleri Fakültesi’nde sürdürülen eğitim/öğretim programı yüksek şiddetli
fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa sporları, su sporlarına katılmayı gerektiren bazı kamp derslerini
içermektedir. Bu nedenle giriş sınavına başvuran adaylar gerek sınav ve gerekse eğitim süresince
karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş
sayılırlar.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.