Trabzon Besyo Klavuzu

Trabzon Besyo Klavuzu

Trabzon Besyo Klavuzu 2020 İÇİN TIKLAYINIZ…

Başvuru Şekli
Ön kayıtlar aday tarafından 17-21 Ağustos tarihleri arasında Trabzon Üniversitesi resmi
internet sayfası üzerinden (trabzon.edu.tr) açılacak arayüzdeki başvuru sistemi üzerinden
yapılacaktır. Başvuru yapmak için adayların Üniversitemize şahsen veya posta ile başvuru
yapmalarına gerek yoktur.
B) Başvuru Koşulları
T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak
Başvuru tarihleri arasında mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin
kayıtlarda mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder).
Antrenörlük Eğitimi programına başvuracak adaylar için liselerin spor alan/kol
bölümlerinden veya diğer bölümlerinden mezun olan adaylar ve milli sporcular için TYT’ den
en az 150 (Orta Öğretim Başarı Puanı eklenmemiş ham puan) puan ve üzeri puan almış
olmak, Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental
retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB),
Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer
alan yaygın gelişimsel bozukluklar) TYT puanı 100 ve üzerinde olmak ve engel durumlarını
“engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelendirmek.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programına başvuracak adaylar liselerin spor
alan/kol bölümlerinden veya diğer bölümlerinden mezun olan adaylar ve milli sporcular için
TYT’den en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olmak. Engelli adaylardan (bedensel
engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel
bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu,
dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) TYT’
de en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olmaları ve engel durumlarını “engelli sağlık
kurulu raporu” ile belgelendirmek.
Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkartılmamış ve/veya
spor il müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış olmak.
C) Başvuru Belgeleri
Başvuru formu (internetten yapılan başvuru tamamlandıktan sonra, bölüm tercihi ile
kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde çıktısı alınarak aday tarafından imzalanacak olan
başvuru formu),
Diploma, mezuniyet belgesi ve öğrenim durum belgelerinden birinin aslı veya
fotokopisi (Diploma veya belge üzerinde alan-kol-bölüm yazılı olmalıdır. Mezuniyet için
sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını belgeledikleri takdirde
başvurabilirler.)
1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),
Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi,
2020 yılına ait TYT sonuç belgesi,
Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu
tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylanmış
fotokopisi,
Sporcu özgeçmiş durumunu gösteren belgeler (Ulusal veya uluslararası sportif
faaliyetlerde yer alan adayların belgeleri ilgili federasyon ya da Spor Genel Müdürlüğü (SGM)
tarafından onaylı olmalı veya belgelerin aslı ibraz edilmelidir).
D) Öğrenci Kontenjanları
Spor Bilimleri Fakültesi (SBF), 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılında Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrenci
kontenjanlarının dağılımı aşağıda Tablo da gösterilmiştir.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.