Mardin Besyo Klavuzu

Mardin Besyo Klavuzu

Mardin Besyo 2020 Klavuzu İÇİN TIKLAYINIZ…

 

Başvuru İçin Gerekli Şartlar
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Lise ya da dengi okuldan mezun olmak.
3. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu ile
çıkarılmamış olmak.
4. Özel yetenek sınavına başvurabilmek için gerekli minimum TYT
(ham) puanları aşağıdaki tablodaki gibidir.
5. Engelli kontenjanı dışında sınava başvuran adayların spor eğitimine
mani olabilecek bedensel veya konuşma engellerinden biri veya bir
kaçı bulunanlar sınavı kazansalar dahi sınavları iptal edilir.

6. Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli,
MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm
spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu,
dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın
gelişimsel bozukluklar) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar (Bu adayların
puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir), durumlarını
“engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri ve Engelli Sporcu
Özgeçmiş (EÖSP) Puan Tablosundan puan almaları kaydıyla, özel
yetenek sınavlarına kabul edilir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların,
durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel
yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT
puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül
kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak sporcu özgeçmiş puanı
sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların
kayıtları yapılır. Bu madde engelli kontenjanına başvuracak adaylar için
geçerlidir.

2.5. Ön Kayıt İşlemi
1. Adaylar, 17-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında, M.A.Ü. BESYO Web
sayfasında ilan edilecek link üzerinden online ön kayıt yapacaktır.
MAÜ. BESYO Web sayfası:
https://www.artuklu.edu.tr/beden-egitimi-yuksekokulu
2. Adaylar 6. sayfadaki tabloda belirtilen TYT puanı koşulunu sağladığı
takdirde tüm programları tercih edebilir.
3. Adaylar tercih sırasını online başvuru işlemi sırasında

2. ÖZEL YETENEK SINAVI
işaretleyeceklerdir. Adaylar ön kayıt süresince (17-31 Ağustos 2020)
tercihlerini değiştirebilecektir. 31 AĞUSTOS 2020 SAAT:17:00’DEN
SONRA HERHANGİ BİR TERCİH DEĞİŞİKLİĞİNE KESİNLİKLE İZİN
VERİLMEYECEKTİR.
ADAYLARIN TERCİH YAPARKEN 10.SAYFADAKİ 4.2. BAŞVURU HİZMETİ
ÜCRETİ BÖLÜMÜNÜ OKUYARAK İŞARETLEMELERİ GEREKMEKTEDİR.
BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİNDEN FAZLA TERCİH YAPAN ADAYLARIN
TERCİHLERİ SON TERCİHTEN İLK TERCİHE DOĞRU SİLİNECEKTİR.
4. Adaylar, tercih sıralaması yaparken, TYT-P, OBP, Atletik Performans
durumları ile tercih sıralaması önceliğine göre yerleştirme yapılacağını
göz önünde bulundurmalıdırlar.
5. Engelli kontenjanına müracaat edecek adayların Engelli Sporcu
Özgeçmiş Belgesine sahip olması şarttır.
6. Engelli veya Milli sporcu kontenjanına müracaat eden adaylar, ön
kayıtta durumlarını ifade eden seçenekleri belirtmek zorundadır.
7. Online ön kayıt tamamlandıktan sonra, adaylar Özel Yetenek Sınav
Giriş Belgesinin çıktısını alarak ilgili belgede belirtilen tarih ve saatte Özel
Yetenek Sınavına katılacaklardır. Belirtilen tarih ve saatte sınav y

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.