Erzurum Teknik Besyo Klavuzu

Erzurum Teknik Besyo Klavuzu

Erzurum Teknik Besyo Klavuzu 2020 İçin TIKLAYINIZ…

 

ÖN KAYIT KOŞULLARI
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında ÖSYM tarafından yapılan/yapılacak merkezî yerleştirme
(TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı elde edinenler dâhil) veya ilgili kurumlarca yapılacak
özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işleminde, alınacak adayların
aşağıda maddeler hâlinde belirtilen tüm koşulları sağlamış olması gerekmektedir.
a. T.C. vatandaşı olmak,
b. 2020 YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alacak öğretmenlik programlarına başvuru
yapabilmek için TYT’de en düşük 800.000’inci başarı sırasına sahip olmak.
c. 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden
2020 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim
programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için
başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.
d. 2019 TYT puanı ile başvuru yapacak adayların 2019 TYT puanının 200 puan ve üzeri olması
gerekmektedir. Yerleştirilme Puan hesaplamaları esnasında ÖSYM tarafından dönüştürülmüş
puanları dikkate alınacaktır.
e. Özel Yetenek Sınavına girmesinde sakınca yaratacak herhangi bir sağlık ve fiziksel engeli
bulunmadığına dair sağlık belgesine sahip olmak. (Aile hekimliğinden alınacak belge
geçerlidir)
f. Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından “Öğretmenlik Programları Özel Yetenek Başarı
Sırası” ile ilgili yapılabilecek herhangi bir değişiklikte Sınav Üst Kurulu; Erzurum Teknik
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Özel Yetenek Sınavı giriş puanının yeniden
belirlenmesinde yetkilidir.
3. ONLİNE BAŞVURU SONRASINDA ELDEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN
EVRAKLAR
a. Online Başvuru Formu,
b. T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı (Nüfus cüzdanı/Kimlik Kartı üzerindeki fotoğraf güncel
olmalıdır. T.C. kimlik numarası ve soğuk damgası bulunmayan veya özelliğini kaybetmiş,
fotoğrafsız ya da fotoğrafı kendisine benzemeyen kimliklerle başvuru yapanlar sınava kabul
edilmeyecektir),
c. 2020 YKS-TYT Sonuç Belgesi. (OBP’yi gösterir şekilde),
d. Diploma, Mezuniyet Belgesi ve Öğrenim Durum Belgelerinden birinin aslı veya onaylı sureti,
(Diploma veya belge üzerinde alan-kol-bölüm yazılı olmalıdır. Mezuniyet için sorumluluk
sınavına girmesi gereken adaylar, bu durumlarını belgeledikleri takdirde başvuruda
bulunabilirler)
e. Katılımcıların; Spor Bilimleri Fakültesi, Ziraat Bankası- Erzurum Şubesi- TR 40 0001 0001
1292 4019 1050 01 No’lu IBAN hesabına 200 TL ücret yatırmaları gerekmektedir. Adayların
ücreti yatırdıklarına dair dekontu elden veya posta/kargo yoluyla kabul edilecektir.
f. Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından parkur tanıtım, bilgilendirme
(performans değerlendirmesi, antrenman planlaması, sağlıklarını koruma ve beslenme
önerileri, psiko-sosyal destek vs.) danışmanlık ve deneme eğitimi verilecektir (aday deneme
ve danışmanlık eğitimini iki (2) kez farklı günlerde alabilecektir). Bunun dışında aday kendi
isteği ile deneme parkuru ve danışmanlık eğitimi almak isterse her deneme için yukarıdaki
hesaba ilave 100 TL yatırması gerekmektedir.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.