Denizli Pamukkale Besyo Klavuzu 2020

Denizli Pamukkale Besyo Klavuzu 2020

2020 DENİZLİ PAMUKKALE BESYO ÖZEL YETENEK SINAVI KLAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı olmak.
2. Tüm adaylar için 2019 veya 2020 YKS’ye girmiş olmak.
3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuracak tüm adaylar için, YKS-TYT sıralaması ilk 800.000’de yer almak; Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuracak tüm adaylar için

YKS-TYT en az 200 puan; Rekreasyon Bölümüne başvuracak tüm adaylar için YKS-TYT en az 150 puan almak. Tüm bölümlere başvuracak milli sporcular için YKS-TYT en az 150
puan almak.

4. Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim görmesini engelleyecek herhangi bir sağlık, fiziksel ve/veya bedensel engeli bulunmamak. Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme
engelli, zihinsel engelli ve “yaygın gelişim bozukluğu” olan engelliler), bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları “engelli sağlık kurulu (Heyet) raporu”nun durumlarını belgelemesi.

A) BAŞVURU-İLETİŞİM ADRESİ ve İRTİBAT NUMARALARI

Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Kınıklı Kampüsü DENİZLİ Telefon: 0.258. 296 12 77 – İrtibat Tlf:0.258. 296 14 86 Web: http://pau.edu.tr/sbf
B) BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
Başvuru için istenen belgeler ile detay bilgiler, http://pau.edu.tr/sbf internet sitesinde yer alan Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’ndan öğrenilebilir.
C) KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER ve KAYIT YERİ
1. Tüm adaylar 2020 YKS sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (İnternet çıktısı , http://www.osym.gov.tr internet adresinden teyit edilecektir.)
2. Mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin aslı. (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında görülerek aslı iade edilecektir.
Belgenin aslı görülmeden kayıt işlemi yapılmaz. (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.)
3. 6 adet 4,5 x 6 cm boyutunda vesikalık fotoğraf.
4. Aslı görülmek koşuluyla, fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi.
5. 1998 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan tecil belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge.
6. Tam teşekküllü Devlet Hastaneleri ya da Üniversite Hastanelerinden alınmış “Spor Bilimleri Fakültesi’nde Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur ” ibaresi yazılı Sağlık Kurulu (Heyet)
Raporu (Başvuru sırasında bu raporu teslim etmeyen adayların kayıtları yapılmaz). Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğretimi aksatabilecek bedensel veya konuşma (hareketleri kısıtlayıcı ağır
ameliyat geçirmiş olmak, kamburluk, kekemelik vb.) gibi engellerden biri veya birkaçı bulunanlar kayıt için başvuramazlar. Bu adaylar seçmeleri kazansalar dahi seçmeleri iptal edilir.
7. Öğrenci Bilgi ve Kayıt Formu. (Kesin kayıt sırasında sistemden doldurularak alınacaktır)
8. Kesin kayıtlar Spor Bilimleri Fakültesinde şahsen müracaat edilerek yapılacaktır.
NOTLAR
1. Yedek listeden veya ek kontenjan kayıt döneminde ilan edilecek boş kontenjanlar için kayıt hakkı kazanan adayların, Sağlık Kurulu Raporunu daha önceden alıp kesin kayıt sırasında
teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi halde kayıtları yapılmaz. Bu durumda, yedek liste veya ek kontenjan kayıt listesinden sırası gelen ve tüm evrakları tamam olan adayın kesin kaydı
yapılır.
2. Geçici Mezuniyet Belgesi ile kaydı yapılan öğrencilerin ayrıca, Lise Diplomalarını mezun oldukları liseden teslim aldıklarında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri
gerekmektedir.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.