Gümüşhane Besyo Özel Yetenek Sınavı

Gümüşhane Besyo Özel Yetenek Sınavı

 

2020 GÜMÜŞHANE BESYO ÖZEL YETENEK SINAVI KLAVUZU İÇİN YIYKLAYINIZ

 

Başvuru Koşulları ve Gerekli belgeler

a) Türkiye Cumhuriyetivatandaşı olmak,

b) 2019 veya 2020 yılında YKS-TYT’ye girmiş olmak,
2020 TYT Sonuç Belgesi, veya 2019 TYT (2019 TYT puan türüne dönüştürülen),
2020 YKS Klavuzu 2.1: 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir
oturumuna girmeden 2020 yılında sadece Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak
yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin 2019-TYT Dönüştürülmüş Puanı işleme
alınacaktır.

c) Tüm lise mezunları (alan/kol/bölüm gözetmeksizin) ve milli sporcular için YKS-TYTpuanlarının
herhangi birinden en az 150,000 puan almış olmak, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü için
TYT 800.000 başarı sıralaması şartı getirilmiştir.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuracak adayların, OSYM’nin 2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda belirtildiği üzere başvuru yapabilmeleri
için TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.

d) Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği 1. Öğretim, Spor Yöneticiliği 2. Öğretim programları için özel
yetenek testi yapılmayacaktır.
“Spor Özgeçmiş Dosyası” olmayan adaylar “Antrenrölük Eğitimi” Bölümüne başvuru
yapamazlar.
“Spor Özgeçmiş Dosyası” olmayan adaylar Spor Yöneticiliği (I. ve II. Öğretim) Bölümüne
başvurabilir.
“Spor Özgeçmiş Dosyası” ile başvuru yapacak adaylar Antrenrölük Eğitimi (I. öğretim) ve
Spor Yöneticiliği (I. ve II. Öğretim), Bölümüne başvurabilir.

e) Engelli adayların Yükseköğretim Kurul Başkanlığı’nın 15.02.2018 tarih ve 32625594-11624 sayılı
yazısına istinaden; bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın
gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu,
dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını
“engelli sağlık kurulu raporu” ile belgeleyenlerden en az 100.000 veya daha yüksek puan (Orta
Öğretim Başarı Puanı eklenmemiş ham puan)almış olan aday başvuru yapabilecektir. Engelli adaylar
kendi aralarında değerlendirilecektir.

f) Spor Özgeçmiş Dosyası ile başvuracak adaylar için ilgili federasyonlarca onaylanmış spor özgeçmişini
gösterir belge/belgeler, (21 Temmuz – 17 Ağustos 2020 tarihleri arasında
BESYO Müdürlüğüne şahsen, posta, kargo ve herhangi bir yakını
tarafından teslim edilmelidir. NOT: 17 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimi
olan 17.00 saati sonrasında gelen posta, kargo vbg. Gelen evraklar ve
eksik evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır. ÖNEMLİ NOT: “4.2.
Spor Özgeçmişi İle İlgili Hususlar” bakınız).

g) Milli sporcular için ilgili özerk veya resmi spor federasyonlarından veya Spor Genel Müdürlüğü’ne (en
az Genel Müdür Yardımcısı) onaylı (kaç ülkenin katıldığı ve yıldız, genç, büyükler vb. gibi millilik
kategorisi belirtilen) Millilik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi (12.05.2011 tarihli ve 27932
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Sporcu Belgesi verilmesi hakkında yönetmelikte yer alan
yarışmalar esastır).
3.5. Gerekli Belgeler
a) 2020 TYT Sonuç Belgesi, 2019 TYT (2020 TYT puan türüne dönüştürülen),
b) Başvuru Formu (klavuz içinde [34. Sayfa] veya duyuru metninde),
c) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet 4.5 x 6 cm boyutlarında vesikalık ya da biyometrik
fotoğraf,

d) Fotoğraflı T.C numaralı Nüfus Cüzdanı ve bir adet fotokopisi,
e)Mezuniyet belgesi ya da diplomanın fotokopisi (Belge veya diploma üzerinde
alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar,
üniversitelerinin öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava başvuru
yapabileceklerdir. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu
durumlarını belgeledikleri takdirde ön kayıt yaptırabilirler),

f) Özel yetenek sınavına girmesinde sağlık açısından bir sakınca olmadığına ilişkin sağlık
raporu (Doktor ’un ismi, diploma numarası ve imzası yer almalıdır)*,
Not: ( Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına başvuran adaylar için geçerlidir)

h) Engelli Adaylar ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslını veya noter tasdikli suretini’ ön kayıt
sırasında teslim etmek zorundadır.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.