Alanya Besyo Klavuzu

Alanya Besyo Klavuzu

 

Başvuru Koşulları

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Kulüp sporcusu veya ferdi sporcu olarak;

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon
Bölümü için En az 3 yıl sporcu Lisansına sahip olmak.
Not: Yeterli sayıda Millî veya engelli adayın bölüme başvurmaması veya kazanamaması
durumunda kontenjanlar ilgili bölümün kontenjanına aktarılır.

3. Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon
Bölümlerine başvurmak için 2020 YKS sınavına girmiş olmak ve başvuru yapacağı bölüm için
belirlenen puanı ve üzerini almış olmak

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020
yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim
programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için
başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir (2020
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) KILAVUZU)

Tablo 1. Bölümler İçin Gerekli olan TYT Puanları
Bölümler Gerekli olan TYT Puanları
Beden Eğitimi ve Spor
Eğitimi Bölümü
Adayların, 2020-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci
alan öğretmenlik programlarına başvuru
yapabilmeleri için TYT’de en düşük 800.000 inci
başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir (OSYM
Kılavuz 2020)
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 180 puan ve üzeri
Rekreasyon Bölümü 150 puan ve üzeri

4. Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü için, 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının değişik
48’nci maddesindeki koşulları taşımak, öğretmen olmaya engel özrü bulunmamak,

5. Engelli adaylardan bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon)
ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger
sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan
yaygın gelişimsel bozukluklar) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı için 2020
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı TYT puan sıralamasında ilk 800.000 (sekizyüzbin)
içerisinde yer almış olmak; Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Programları için 2020
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı TYT puanından en az 100 (yüz) puan almış olmak.
Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile
belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları
halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül
kullanılmadan) Yerleştirme Puanını değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların
kayıtları yapılır (2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, sayfa 33).

a. Tam teşekküllü bir devlet ve/veya üniversite hastanesinden aldıkları sürekli engelli
sağlık raporu olan; T.C. vatandaşı engelli adaylar, başvuru yapabilirler. Süreli özürlü
raporları kabul edilmeyecektir. İlgili Engelli Spor Federasyonu’ndan en az üç (3) yıl
aktif sporcu olduğunu gösterir belgeye sahip olmak (Aynı branştan ve lisans üst üste
üç yıl olmak zorunda değildir).

b. Engelli Adaylar Özgeçmiş Değerlendirme Tablosunda Yer Alan Özgeçmiş Puanlarını
gösteren, Engelliler ile İlgili Federasyonlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü ya da eimzalı (kare kodlu/Barkodlu ya da Doğrulama Kodlu) belge olmalıdır. Diğer kurumlarca
verilecek belgeler kabul edilmeyecektir.

c. 20l9 Yılı ya da 2020 yılı TYT puanlarını gösteren YKS sonuç belgesi aslı ve fotokopisi
(Adayların, 2020-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına
başvuru yapabilmeleri için (yabancılar hariç tüm kategorilerde) TYT’de en düşük 800.000
inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir).

7. Başvuru kayıtları online olarak yapılacak olup evrakların asılları KARGO ile Spor
Bilimleri Fakültesine gönderilmek zorundadır. Başvuru belgelerinin asılları KARGO ile
Spor Bilimleri Fakültesine ulaşmaması vb. durumlarda oluşabilecek problemlerde ADAY
SORUMLUDUR (Adaylara tavsiyemiz kargoda oluşabilecek gecikmelere maruz kalmamak
için kayıt sürecinin başında evraklarını kargoya vermeleri yararlı olacaktır. Kayıt tarihi
içerisinde kargoya teslim edilmesi durumunda kayıtta değerlendirilmeye alınacak olup,
Kayıt tarihinden sonra kargoya verilen belgeler kabul edilmeyecek ve kayıt
değerlendirmeye alınmayacaktır).

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.