2020 Malatya Besyo Özel Yetenek Sınavı

2020 Malatya Besyo Özel Yetenek Sınavı

2020 Malatya İnönü Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı İçin Tıklayınız..

 

1. SBF 2020-2021 ÖĞRETİM YILI SINAV SİSTEMİ
1.1.Başvuru Tarihi ve Yeri
Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından 04-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Spor
Bilimleri Fakültesi (SBF) Başvuru WEB sayfası (https://oys.inonu.edu.tr/sbf/) üzerinden on-line
olarak yapılacaktır.
1.2. Ön Kayıt Şartları
1.2.1. Başvuru Koşulları
1. T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak,
2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıtlarda mezuniyet
belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder).
3. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavlarından Temel Yetenek Testi’nden (TYT) Spor lisesi çıkışlı
sporcular 170 puan, Milli sporcular için en az 150.00 puan, engelli adaylar için 100, diğer
öğrenciler için en az 210.00 puan almış olmak,
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuracak adayların, OSYM’nin 2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda belirtildiği üzere başvuru yapabilmeleri
için TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. Bu sınav
OSYM’nin 2020 YKS Kılavuzu temel alınarak hazırlanmıştır ve kılavuzda yapılacak başvuru taban
puanlarla ilgili değişiklikler sınava yansıtılacaktır.
4. Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile
“yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), sperger sendromu, RETT
sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel
bozukluklar) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile
belgelemeleri kaydıyla sınava başvuru yapabilir.
5. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış ve/veya Spor İl
Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış olmak.
6. Sağlık raporu (Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Bölümlerde verilen uygulamalı ve teorik
eğitim-öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel teşkil
edebilecek herhangi bir engeli, kronik hastalığı, konuşma ve fiziksel bir sağlık problemi olanlar
müracaat edemezler. Bu nedenle kayıt hakkı kazanan adaylardan işitme, görme, konuşma ve
herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık heyeti
raporu istenecektir) kesin kayıtta adaydan istenecektir.
7. 2019-ÖSYS’de bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı
puanları (OBP) ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı
programları için de geçerlidir. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin
kontenjanı bulunmayan programlarına 2019-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural
uygulanmayacaktır.
1.2.2. İstenecek belgeler
1. Başvuru formu (web üzerinden on-line yapılan başvuru tamamlandıktan sonra, bölüm tercihi ile
kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde çıktısı alınarak aday tarafından imzalanacak olan
başvuru formu),
2. Lise diploması fotokopisi
3. 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4
5. 2020 yılına ait TYT sonuç belgesi fotokopisi,
6. Spor alan/kol mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olduğu Okul Müdürlüğü
tarafından onaylı),
7. Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu tarafından verilen
onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

 

malatya besyo hazırlık kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.