Tokat Besyo Klavuzu 2020

Tokat Besyo Klavuzu 2020

Tokat Besyo 2020 Klavuzu İçin TIKLAYINIZ…

 

Genel Şartlar

a) T.C. vatandaşı olmak,
b)Başvuru tarihinde bir ortaöğretim kurumundan mezun veya mezun olabilir durumda olmak
(Kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgesini beyan edemeyen aday kayıt hakkını kaybeder).

c) Sağlık kurumlarından alınmış “Spor Yarışmalarına Katılmasında Sağlık Açısından Bir
Sakınca Yoktur” ibareli sağlık raporu.

d) Özel Yetenek sınavına başvuracak olan adaylar “Özel Yetenek Sınavı Parkur Tanıtım ve Danışmanlık
Hizmeti” bedeli olarak Ziraat Bankası Tokat Yeşilırmak Şubesi TR93 0001 0026 3735 2156
4451 78 IBAN hesabına 50 TL yatıracaktır. Açıklama kısmına “Adayın Adı-Soyadı, TC Kimlik
Numarası ve Özel Yetenek Sınavı Parkur Tanıtım ve Danışmanlık Hizmet Gideri” yazdırılacaktır.
Adaylar ilgili dekontu başvuru esnasında online olarak sisteme yükleyeceklerdir. Bu ücret hiç bir
şekilde geri ödenmeyecektir.

e) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü İçin; Adayların, 2020-YKS’de özel yetenek sınavıyla
öğrenci alan öğretmenlik bölümlerine başvuru yapabilmeleri için TYT’de en düşük 800.000
inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. Bu madde engelli adaylar için de geçerlidir,

f) Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Normal Öğretim ve II. Öğretim) İçin; Özel yetenek
sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için TYT puanının 150 ve
üzeri olması gerekmektedir. 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin
hiçbir oturumuna girmeden 2020 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre
öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş
Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları
gerekmektedir,

g) Spor Yöneticiliği Bölümü İçin; Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim
programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir. 2019-
TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2020
yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim
programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için
başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.

h)Engelli Adaylar; Engel olarak (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental
retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB),
Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer
alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile
belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. 2020 yılı TYT puanı en az 100
veya 2019 yılı TYT dönüştürülmüş puanının ( 2020 yılı-TYT nihai sınav puanı) en az 100 ve
üzerinde olanlar başvurabilir.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.