Konya Selçuk Besyo Klavuzu 2020

Konya Selçuk Besyo Klavuzu 2020

Konya Besyo Selçuk Özel Yetenek Sınavı Klavuzu 2020 İçin TIKLAYINIZ

 

Adaylarda Aranan Nitelikler

1‐ Spor Bilimleri Fakültesine başvuracak adayların 2020 Yükseköğretim Kurumları
Sınavı (YKS), TYT’ ye katılmış olması ve TYT puanının;
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için TYT’den ilk 800 bin öğrenci arasına girme
şartı aranmaktadır.
Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümleri için en az 150;
Spor alanı çıkışlı adaylar için en az 150;
Milli Kontenjanı (Tüm Bölümler için) en az 150;
Engelli adaylar için (Kontenjan belirtilen programlar) en az 100 ve daha fazla puan almış
olmalıdır. Engelli adayların Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanını tercih edebilmeleri
için TYT’den ilk 800 bin öğrenci arasına girme şartı aranacaktır.

2‐ Milli kontenjandan müracaat edecek adaylar İçin 13 Haziran 2020 Cumartesi tarih
ve 31154 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan milli sporcu belgesi verilmesi
hakkında yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış A, B veya C sınıfı milli sporcu belgesi.

3‐ Engelli (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile
“yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu,
RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel
bozukluklar) adayların engel oranlarını ve beden kazanma gücünden azalma oranını gösteren
Sağlık Kurulu Raporunu müracaat sırasında teslim etmeleri zorunludur.

4‐ Engelli adayların müracaat sırasında “Spor Özgeçmişlerini” gösteren belgenin (Spor
Genel Müdürlüğü ve ilgili birimden alınan) aslını veya noter tasdikli örneğini müracaat
sırasında teslim etmeleri zorunludur.

5‐ Yükseköğrenim kurumlarının 4 yıl veya daha fazla süreli programlarını bitirmiş
erkek adayların kayıt tarihinde askerlik ile ilişiğinin olmaması gerekmektedir. Askerlik durum
belgesi istenecektir.

6‐ Sınava herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı bulunan ve herhangi bir
yükseköğretim programını kazanmış adaylar da başvurabilir.
2.5. Sınav Şekli ve Puanlama

a) Özel Yetenek Giriş Sınavına katılan adayların başarı puanları 2020 öğrenci seçme
sınavı (YKS‐TYT) kılavuzundaki esaslara göre belirlenecektir. Bununla ilgili puanlama ve sınav
şekli (4. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve puanlama) bölümünde açıklanmıştır.

b) 2019 ÖSYS’ de YKS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim
programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya
düşürülecektir.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

  1. Xilovk dedi ki:

    order zidovudine 300 mg generic – buy avapro 300mg online purchase allopurinol pills