Tunceli Munzur Üniversitesi Besyo 2020

Tunceli Munzur Üniversitesi Besyo 2020

TUNCELİ BESYO ÖZEL YETENEK SINAVI 2020 KLAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ONLİNE BAŞVURU KOŞULLARI

1. T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak,

2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıtlarda mezuniyet
belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder).

3. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavlarından Temel Yetenek Testi’nden (TYT) Spor
lisesi çıkışlı sporcular 160 puan, Milli sporcular için en az 150 puan, engelli adaylar için 100,
diğer öğrenciler için en az 190 puan almış olmak,

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuracak adayların, OSYM’nin
2020Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda belirtildiği üzere başvuru
yapabilmeleri için TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları
gerekmektedir. Bu sınav OSYM’nin 2020 YKS Kılavuzu temel alınarak hazırlanmıştır ve
kılavuzda yapılacak başvuru taban puanlarla ilgili değişiklikler sınava yansıtılacaktır.

 2019 TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020 YKS’nin hiçbir oturumuna
katılmadan 2019 TYT puanını kullanmak isteyenlerin 2020 YKS’ye başvuru yapmaları
zorunludur. Bu adaylardan 2020 YKS’ye hiç başvuru yapmayanlar, 2019 TYT puanını
2020 yılı için kesinlikle kullanamayacaktır.

4. Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental
retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB),
sperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer
alan yaygın gelişimsel bozukluklar) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “Engelli
Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemeleri kaydıyla sınava başvuru yapabilir.

5. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış ve/veya
Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış olmak.

6. Sağlık raporu (Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Bölümlerde verilen uygulamalı ve
teorik eğitim-öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel
teşkil edebilecek herhangi bir engeli, kronik hastalığı, konuşma ve fiziksel bir sağlık problemi
olanlar müracaat edemezler. Bu nedenle kayıt hakkı kazanan adaylardan işitme, görme,
konuşma ve herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden
sağlık heyeti raporu istenecektir) kesin kayıtta adaydan istenecektir.

7. 2019-ÖSYS’de bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim
başarı puanları (OBP) ile ilgili katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin
kontenjanlı programları için de geçerlidir. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık
öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2019-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu
kural uygulanmayacaktır.

8. 2020 YKS’de Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt
hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler.
Not: Yabancı uyruklu adayların başvuruları da 4-7 Ağustos 2020 tarihleri arasında Munzur
Üniversitesi WEB Sayfası ve Spor Bilimleri Fakültesi (SBF) Başvuru WEB sayfası (Başvuru
linki başvuru tarihinden iki gün önce web sayfası üzerinden yayınlanacaktır) üzerinden
online olarak yapılacaktır. YÖK tarafından belirlenecek yerleştirme sonuçlarında herhangi bir
gecikme olması halinde Yabancı uyruklu öğrencilerin sınavları fakülte yönetim kurulunun
belirleyeceği başka bir tarihte yapılacaktır.

İSTENECEK BELGELER

1. Başvuru formu (web üzerinden online yapılan başvuru tamamlandıktan sonra, bölüm
tercihi ile kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde çıktısı alınarak aday tarafından
imzalanacak olan başvuru formu),

2. Lise diploması fotokopisi

3. 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5. 2019 veya 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Test (TYT)
sınav sonuç belgesi,

6. Spor alan/kol mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun olduğu Okul
Müdürlüğü tarafından onaylı),

7. Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu tarafından
verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı sureti,

8. Sporcu özgeçmiş durumunu gösteren belgeler (Ulusal veya Uluslararası sportif
faaliyetlerde yer alan adaylar belgeleri ilgili federasyon ya da Spor Genel Müdürlüğü (SGM)
tarafından onaylı olmalı veya aslının ibraz edilmesi zorunludur. Sporcu Özgeçmiş Puan
tablosu (SBF) Web sayfamızdan “2020 SBF Özel Yetenek Sınav Kılavuzu” ile birlikte ilan
edilecektir. Adayın birden çok sporcu özgeçmiş ibraz ettiği belgelerden en yüksek puanlı
özgeçmiş kabul edilir.

NOT: Online başvuru esnasında istenen e-posta adresi ve iletişim bilgileri, online
başvuru sistemine giriş ekranında gerekli olan şifrenin adaylara verilmesi için eksiksiz
ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.