2020 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2020 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2020 izmir dokuz eylül üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

AÇIKLAMALAR/KOŞULLAR

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ (*)
Özel Yetenek Sınavı İçin Gerekli Belgeler:
 Nüfus Cüzdanı Aslı ve Sureti
 Sınav Giriş Kartı (http://debis.deu.edu.tr/DEUWeb/Ozel_Yetenek_Basvuru/BEF/index.php adresinden alınacaktır)
 Fotoğraf (2 adet)(4,5 x 6 cm ebadında)(Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun yeni çekilmiş)
 Lise Diploması Aslı ve Sureti
 Engelli Adaylar İçin Sağlık Kurulu Raporu (Aslı ya da onaylı sureti)
Yukarıda yer alan evrakların sınava gelirken getirilmesi gerekmektedir. Evrakların eksik olması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
Kursa Katılacak Adaylar İçin (Kurs isteğe bağlıdır)
 Banka Dekontu (Kurs Ücreti: Müzik Öğretmenliği Programı: 400 TL, Resim-İş Öğretmenliği Programı: 600 TL)
 Ziraat Bankası – IBAN: TR600001001506067998875047
 Banka dekontunda adayın TC kimlik numarası ve adı soyadı mutlaka bulunmalıdır.
 Dekontun serap.unlu@deu.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Açıklamalar:
1) Ön kayıt işlemi http://debis.deu.edu.tr/DEUWeb/Ozel_Yetenek_Basvuru/BEF/index.php adresi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır (Ön kayıt için fotoğraf yüklenilmesi gerekmektedir).
2) Özel yetenek sınavlarına katılabilmek için, bir adayın süresi içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.
3) Müzik Öğretmenliği Programına başvuru yapabilmek için adayların 2020 TYT’de en az 150 ve üzeri puana (2020 TYT en düşük 800.000 inci başarı sırası) veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı
uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2019 TYT puanına sahip olmaları şartı aranır.
4) Resim-İş Öğretmenliği Programına başvuru yapabilmek için adayların 2020 TYT’de en az 150 ve üzeri puana (2020 TYT en düşük 800.000 inci başarı sırası) veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı
uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2019 TYT puanına sahip olmaları şartı aranır.
5) Müzik Öğretmenliği Programı I. Aşama Eleme Sınavının sonuç ilanı 26 Ağustos 2020 tarihinde, Resim-İş Öğretmenliği Programı I. Aşama Eleme Sınavının sonuç ilanı 26 Ağustos 2020 tarihinde, Engelli Aday
I. Aşama Eleme Sınavı sonuç ilanı 31 Ağustos 2020 tarihinde,
Müzik Öğretmenliği ve Resim-İş Öğretmenliği Programları (Engelli Aday II. Aşama Seçme Sınavı dahil) II. Aşama Seçme Sınavı sonuç ilanı 07 Eylül 2020 tarihinde Fakültenin web sayfasından ilan edilecektir.
6) Asil adayların kesin kayıtları 10–11 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacaktır. Kontenjan açığı olduğu takdirde yedek adayların ön kayıtları 14 Eylül 2020 tarihinde yapılacak, yedek adayların kesin kayıtları 15–16
Eylül 2020 tarihinde yapılacaktır.
İnternet Adresi: http://bef.deu.edu.tr
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat Bilgileri: (232) 301 20 87-88-89-92-93-94-96, 301 21 00-01
Sayfa 3/6
DEVLET KONSERVATUVARI (**)
1. Özel Yetenek Sınavı Başvuru Şartları:
1) Konservatuvar Lise Devresi veya lise ve dengi okul mezunu olmak (Lise ve dengi okul mezunları için 2020 TYT’de en az 150 ve üzeri puana veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca ÖSYM
Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2019 TYT puanına sahip olmaları şartı aranır ancak Devlet Konservatuvarları lise devresi mezunları için TYT’ye girme şartı aranmaz),
2) Bestecilik ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı için 31 yaş, diğer tüm sanat dalları için adayların en çok 26 yaşından gün almamış olmak.
3) Kesin kayıtlar 01-02-03-04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
2.
SANAT/ANASANAT DALI SINAV TARİHİ ENGELLİ SINAV TARİHİ AÇIKLAMA
Piyano Anasanat Dalı 26 Ağustos 2020 26 Ağustos 2020 24-25-26-27-28 Ağustos 2020 fark sınavları
Gitar Sanat Dalı 24 Ağustos 2020 24 Ağustos 2020 24-25-26-27-28 Ağustos 2020 fark sınavları
Arp Sanat Dalı 25 Ağustos 2020 25 Ağustos 2020 24-25-26-27-28 Ağustos 2020 fark sınavları
Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı 24 Ağustos 2020 24 Ağustos 2020 24-25-26-27-28 Ağustos 2020 fark sınavları
Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı 24 Ağustos 2020 24 Ağustos 2020 24-25-26-27-28 Ağustos 2020 fark sınavları
Opera Sanat Dalı 24-25-26 Ağustos 2020 (3 Aşama) 25-26 Ağustos 2020 (2 Aşama) 24-25-26-27-28 Ağustos 2020 fark sınavları
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı 24-25 Ağustos 2020 (2 Aşama) 24-25 Ağustos 2020 (2 Aşama) 24-25-26-27-28 Ağustos 2020 fark sınavları
Bale Anasanat Dalı 26 Ağustos 2020 26 Ağustos 2020 24-25-26-27-28 Ağustos 2020 fark sınavları
İnternet Adresi: http://konservatuvar.deu.edu.tr
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat Tel. No: (232) 301 65 20-21-22
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (***)
Özel Yetenek Sınavı İçin Gerekli Belgeler:
 Nüfus Cüzdanı/Pasaport/Sürücü Belgesi Aslı ve Sureti
 Sınav Giriş Belgesi (Fakültenin Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıt Başvuru Sistemi üzerinden alınacaktır)
 Fakültenin internet sayfasında ilan edilecek diğer belgeler
Açıklamalar:
1) Ön kayıt işlemleri, Fakültenin resmi internet sitesinde “Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıt Başvuru Sistemi” üzerinden yapılır.
2) Başvuru yapabilmek için adayların 2020 TYT’de en az 150 ve üzeri puana veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2019 TYT puanına sahip
olmaları şartı aranır.
3) Engelli adayların, tam teşekküllü ve bu konuda yetkilendirilmiş hastaneden almış oldukları, engelli olduğunu yüzdelik derece ile gösteren raporlarını kesin kayıtta ibraz etmeleri gerekir. Aksi taktirde kayıt
yaptırma haklarını kaybedeceklerdir.
4) Sınavlar iki grupta düzenlenir. Adaylar başvurmak istedikleri anasanat ya da anabilim dalının yer aldığı yalnızca tek bir gruba başvurabilirler. Diğer gruba başvuru yapamazlar.
Sayfa 4/6
5) Adaylar başvurdukları programlar için belirlenmiş olan sınav aşamalarının tümüne ilan edilen tarihte ve yerde girmek zorundadır. Sınav aşamalarından herhangi birine girmeyen aday değerlendirme dışı bırakılır.
6) Yetenek sınavları sonuçları 28 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.
7) Asil adayların kesin kayıtları 08-09-10 Eylül 2020 tarihlerinde, kontenjan açığı olduğu takdirde yedek adayların kesin kayıtları ise 14-15-16-17-18 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
İnternet Adresi: http://gsf.deu.edu.tr
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat Tel. No: (232) 301 67 13-17
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (****)
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi’ne yeni kayıtlanacak birinci sınıf öğrencileri; Üniversitemiz Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun da
bulunduğu, sakin şehir olarak anılan sahil ilçesi Seferihisar’da fakültemize tahsis edilen, yenilenmiş ve geniş olanaklara sahip hizmet binasında eğitim göreceklerdir.
1)
Antrenörlük Eğitimi Programı
06-07-08 Ağustos 2020 Ön kayıt tarihi
09-13 Ağustos 2020 Uygulamalı sınav tarihi
14 Ağustos 2020 Sınavlara itiraz tarihi
18 Ağustos 2020 Asil ve yedek kazananların listesinin ilanı
24-25-26 Ağustos 2020 Kesin kayıt işlemleri
27-28 Ağustos 2020 Yedek liste kesin kayıt işlemleri
ÖSYM sınav takvimi ile kontenjan sayısının değişmesi, kayıt işlemlerinin tamamlanamaması durumunda, TYT sonuçlarının açıklanma
tarihlerinin belirlenmesi ve benzeri durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu karar verecektir.
2)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı
06-07-08 Ağustos 2020 Ön kayıt tarihi
09-13 Ağustos 2020 Uygulamalı sınav tarihi
14 Ağustos 2020 Sınavlara itiraz tarihi
18 Ağustos 2020 Asil ve yedek kazananların listesinin ilanı
24-25-26 Ağustos 2020 Kesin kayıt işlemleri
27-28 Ağustos 2020 Yedek liste kesin kayıt işlemleri
ÖSYM sınav takvimi ile kontenjan sayısının değişmesi, kayıt işlemlerinin tamamlanamaması durumunda, TYT sonuçlarının açıklanma
tarihlerinin belirlenmesi ve benzeri durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu karar verecektir.
Sayfa 5/6
3) Antrenörlük Eğitimi Programı
Ön Kayıt Başvuru Şartları:
 Antrenörlük Eğitimi Programına başvuru yapabilmek için adayların 2020 TYT’de en az 180 ve üzeri puana veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından
dönüştürülen 2019 TYT puanına sahip olmaları gerekir.
 Milli sporcuların (milli sporcu belgesi aslı ile birlikte) milli olduklarını belirten ilgili makamlardan alınmış belge getirmek şartıyla 2020 TYT’den en az 150 puana ve üzeri puana veya Yükseköğretim Yürütme
Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2019 TYT puanına sahip olmaları gerekir.
 Liselerin spor alan/kol bölümünden mezun olan adayların 2020 TYT’den en az 150 puana ve üzeri puana veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen
2019 TYT puanına sahip olmaları gerekir.
 Engelli adayların 2020 TYT’den en az 100 ve üzeri puana veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2019 TYT puanına sahip olmaları gerekir
(Görme engeli B2 ve B3 olanlar, işitme engeli implant işitme cihazlılar, ortopedik engeli kol altı ve dizaltı ampute olanlar müracaat edebilir).
 Engelli milli sporcuların (milli sporcu belgesi aslı ile birlikte) milli olduklarını belirten ilgili makamlardan alınmış belge getirmek şartıyla 2020 TYT’den en az 100 puana ve üzeri puana veya Yükseköğretim
Yürütme Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2019 TYT puanına sahip olmaları gerekir (Görme engeli B2 ve B3 olanlar, işitme engeli implant işitme cihazlılar, ortopedik
engeli kol altı ve dizaltı ampute olanlar müracaat edebilir).
Ön Kayıt Başvuruları İçin Gerekli Belgeler:
 Başvuru Formu
 Fotoğraf (3 adet)(4,5 x 6 cm ebadında)( Adayın açık olarak tanınmasına imkan verecek şekilde son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık)
 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir)
 Lise Diploması Fotokopisi (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir)
 TYT Sonuç Belgesi ya da DEYÖS Sonuç Belgesi ya da Uluslararası Sınav Puanı/Diploma Notu Sonuç Belgesi
 “Spor Bilimleri Fakültesi Bölümlerinin Özel Yetenek Sınavına Girmesinde Sakınca Yoktur” ibareli resmi bir sağlık kuruluşundan alınmış belge (Engelli dahil)
 Milli sporcular için “Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü” nden alınmış; “Millilik Belgesi” nin fotokopisi (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir) Federasyon İl teşkilatlarından alınacak;
 “Sporcu Bilgi Formu” aslı, başarılı sporcular için; “Sportif Başarı Belgesi” aslı veya noter onaylı örneği, (fotokopisini verenler aslını kayıt esnasında ibraz etmek zorundadır)
4) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı
Ön Kayıt Başvuru Şartları:
 Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı olmak
 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına başvuru yapabilmek için adayların 2020 TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca ÖSYM
Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2019 TYT puanına sahip olmaları gerekir.
 Milli sporcuların (milli sporcu belgesi aslı ile birlikte) milli olduklarını belirten ilgili makamlardan alınmış belge getirmek şartıyla 2020 TYT’den en az 180 puana ve üzeri puana (2020 TYT en düşük 800.000
inci başarı sırası) veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2019 TYT puanına sahip olmaları gerekir.
 Liselerin spor alan/kol bölümünden mezun olan adayların 2020 TYT’den en az 180 puana ve üzeri puana (2020 TYT en düşük 800.000 inci başarı sırası) veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı
uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2019 TYT puanına sahip olmaları gerekir.
 Engelli adayların ve engelli milli adayların 2020 TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekir (Görme engeli B2 ve B3 olanlar, işitme engeli implant işitme cihazlılar, ortopedik engeli
kol altı ve dizaltı ampute olanlar müracaat edebilir).
 Engelli milli sporcuların (milli sporcu belgesi aslı ile birlikte) milli olduklarını belirten ilgili makamlardan alınmış belge getirmek şartıyla 2020 TYT’den en az 100 puana ve üzeri puana veya Yükseköğretim
Yürütme Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2019 TYT puanına sahip olmaları gerekir (Görme engeli B2 ve B3 olanlar, işitme engeli implant işitme cihazlılar, ortopedik
engeli kol altı ve dizaltı ampute olanlar müracaat edebilir).
Ön Kayıt Başvuruları İçin Gerekli Belgeler:
 Başvuru Formu
 Fotoğraf (3 adet) (4,5 x 6 cm ebadında) ( Adayın açık olarak tanınmasına imkan verecek şekilde son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık)
Sayfa 6/6
 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir)
 Lise Diploması Fotokopisi (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir)
 TYT Sonuç Belgesi
 “Spor Bilimleri Fakültesi Bölümlerinin Özel Yetenek Sınavına Girmesinde Sakınca Yoktur” ibareli resmi bir sağlık kuruluşundan alınmış belge (Engelli dahil)
 Milli sporcular için “Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü” nden alınmış; “Millilik Belgesi” nin fotokopisi (Kayıt esnasında aslı gösterilecektir) Federasyon İl teşkilatlarından alınacak;
 “Sporcu Bilgi Formu” aslı, başarılı sporcular için; “Sportif Başarı Belgesi” aslı veya noter onaylı örneği, (fotokopisini verenler aslını kayıt esnasında ibraz etmek zorundadır)
5) Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
6) Özel yetenek sınavlarına katılabilmek için, bir adayın süresi içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.
İnternet Adresi: http://sporbilimleri.deu.edu.tr
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat Tel. No: (232) 743 10 01-02
ÖNEMLİ:
1- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararı gereğince özel yetenek sınavlarından ücret alınmayacaktır.
2- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararı gereğince engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları
(OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile
ilgili yükseköğretim kurumuna belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir.

 

İzmir besyo hazırlık kursu-izmir besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.