Ankara Yıldırım Besyo Klavuzu

Ankara Yıldırım Besyo Klavuzu

Ankara Yıldırım Besyo Klavuzu 2020 İÇİN TIKLAYINIZ..

Başvuru Koşulları
Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Özel Yetenek Sınavı başvuru koşulları aşağıda gösterilmiştir:
1. T.C. Vatandaşı olmak
2. Adaylar, “2020-(ÖSYS) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu”nda belirtilen
taban puanlara göre müracaat edeceklerdir. Buna göre; TYT ham puan türlerinin en az
birinden, liselerin spor alan/kol/bölümlerinden mezun olan adaylardan ve milli sporculardan
170,00 ve daha yukarı, spor alan/kol/bölümleri dışındaki bir alan/kol/bölümünden başvuracak
adaylardan 200,00 ve daha yukarı puan alanlar müracaat edeceklerdir.
3. 2019-YKS’de, YKS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim
programına yerleştirilmiş adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) ile ilgili
katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjanlı programları için de
uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjanı
bulunmayan programlarına 2019-YKS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
Adaylar durumlarını ön kayıt esnasında bildirmek zorundadırlar. Yanlış beyanda
bulunanların sınavları geçersiz sayılarak kayıtları silinecektir.
4. Herhangi bir sağlık ve fiziksel engeli bulunmamak. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun
48. maddesindeki şartları taşımak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya
akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Omurga bozuklukları, aşırı
kamburluk, pelteklik, kekemelik, düztabanlık vs. engellerinden biri veya birkaçı bulunanlar ön
kayıt için başvuramazlar. Bu adaylar sınava başvurup sınavı kazansalar dahi sınavları iptal
edilecektir. (Engelli kontenjanı için başvuracak adaylar hariç)
5. 2010 ve sonrasında milli olan sporcuların elde etmiş oldukları A, B ve C Sınıfı Milli
Sporcu Belgesini ibraz eden adaylar, kılavuzda ilan edilen millilik kontenjanından
değerlendirmeye tabi olurlar (A ve B Sınıfı Milli Sporcu Belgeleri hem olimpik hem
olimpik olmayan branşlarda kabul edilecek olup C Sınıfı milli sporcu belgeleri sadece
olimpik branşlar için kabul edilecektir).
6. Milli sporcular, ilgili kontenjanda kendi aralarında sıralama amacıyla sınava tabi tutulurlar.
İlgili millilik kontenjanı için yeterli başvuru olmaz ise kontenjan aktarımı sınava giren diğer
adaylardan yedek sıralamasına göre tamamlanacaktır.
7. Genel kontenjan için sporcu özgeçmişi sunmak zorunlu değil, isteğe bağlıdır; engelli
kontenjanlar için ise sporcu özgeçmişi sunmak zorunludur. Aday Sporcu Özgeçmiş Puanı
(SÖP) tablosundaki en üst seviyedeki kriterine uygun puanı alabilmek için sporcu özgeçmişini
belgelendirmek zorundadır. Bu belgeler ilgili federasyon temsilciliklerinden, Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden ya da Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
ıslak imzalı ve onaylı olmalıdır. Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır. (Yukarıda sayılan
5
kuruluşlar dışında her hangi bir kuruluş tarafından verilmiş özgeçmiş belgeleri
değerlendirmeye alınmayacaktır)
8. Engelli kontenjanına başvuran adaylar:
Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon)
ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu,
RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel
bozukluklar) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile
belgelemeleri kaydıyla ve kılavuzda belirtilen kriterlere göre spor özgeçmişine sahip adaylar
özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl
süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu
raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara
başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül
kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre
değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.
Not: Diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar bu sınava da başvurabilirler.
Ancak, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış bulunanlar başvuru
yapamazlar.
3.2. Online Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1. Online başvuru sistemine yüklemek üzere JPEG dosya formatında son altı ay içinde, önden,
adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde, uygun çekilmiş fotoğraf.
2. Online başvuru sistemine yüklemek üzere JPEG dosya formatında fotoğraflı T.C. Nüfus
Cüzdanı veya T.C. kimlik kartı (T.C. Vatandaşlık Numarası yazılı olma şartı vardır)
3. Online başvuru sistemine yüklemek üzere JPEG ya da PDF dosya formatında sınava girecek
tüm adayların Resmi Sağlık Kurumlarından ve/veya Özel Hastanelerden alacakları
“Üniversitelerin Uygulamalı Spor Bölümleri Özel Yetenek Sınavına Girmesinde ve Spor
Yapmasında Sakınca Yoktur” ifadesi bulunan sağlık raporunu,
4. Online başvuru sistemine yüklemek üzere JPEG ya da PDF dosya formatında Lise Mezuniyet
belgesi ya da diplomasının aslı, (Belge veya diploma üzerinde alan/kol/bölüm yazılı
olmalıdır. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar, bu durumlarını
belgeledikleri takdirde ön kayıt yaptırabilirler).
5. Milli sporcular için Millilik Belgesi. Milli Sporcu Belgesi, 12.05.2011 tarih ve 27932 Sayılı
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında
Yönetmelik”e uygun olarak A, B ve C Sınıfı Milli Sporcu Belgesi, (C Sınıfı Belgeler için
yalnız olimpik branşlar kabul edilecektir).
6. Online başvuru sistemine yüklemek üzere PDF dosya formatında 2020 TYT sınav sonuç
belgesi,
6
7. Online başvuru sistemine yüklemek üzere PDF dosya formatında Sporcu Özgeçmiş durum
belgeleri (Belgeler ilgili federasyon temsilciliklerinden, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüklerinden ya da Spor Genel Müdürlüğü tarafından ıslak imzalı ve onaylı olmalıdır.
Onaylatılmayan belgeler geçersiz sayılır.) (Sporcu özgeçmiş belgeleri zorunlu olmayıp isteğe
bağlıdır.)
8. Ayrıca ihtiyaç görülmesi durumunda online başvuru ekranında farklı evraklar
istenilebilecektir.
3.3. Başvuru Belgesinin Alınması
Sınava başvurmak isteyen adaylar tablo 1’de belirtilen tarihlerde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
internet adresi (www.aybu.edu.tr), Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı internet adresi
(https://aybu.edu.tr/ogrenciisleri/), Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü internet adresi
(https://aybu.edu.tr/saglikbilimleri/sporbilimleri/) üzerinden online olarak başvuru linkine
ulaşabileceklerdir. Online başvuruda istenilen belgelerin sisteme yüklenmesi öğrencinin
sorumluluğundadır. Belgeler, istenilen şekilde, okunaklı ve geçerli olarak sisteme yüklenmesi ile
değerlendirmeye alınacaktır. İstenilen şekilde ve okunaklı olmayan belgeler değerlendirilmeyecektir.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

 1. ganobet giriş dedi ki:

  ganobet bahis sitesi deneme bonusları

 2. puff sigara dedi ki:

  Puff Bar geleneksel sigaralardan

 3. kabura cash dedi ki:

  Cabura site – официальный сайт приглашает Кабура игроков онлайн игры уникальную стратегию игры , привлекать новых геймеров , радуйся каждому , зарабатывай играя

 4. iptv satin al dedi ki:

  İptv satın almak için çokça araştırma yaptım ve sonunda iptv satın al sitesini buldum. Hem kaliteli hizmetleri hem de uygun fiyatları ile dikkat çekiyor.

 5. Ücretsiz kedi, köpek, kuş, balık ilanları verebileceğiniz internet platformu.Patileriyle kalpleri ısıtan dostlar arıyorsanız doğru yerdesiniz.

 6. Sosyal medya platformları, dijital çağın en etkili iletişim araçlarından biri haline gelmiştir. Bu platformlarda popülerlik kazanan sosyal medya fenomenleri ve içerik yaratıcıları, yeni bir meslek dalı olarak ortaya çıkmıştır. Bu makalede, sosyal medya fenomenleri ve içerik yaratıcılarının yükselişi, mesleklerinin önemi ve nasıl başarılı olabilecekleri gibi konuları ele alacağız.