Sivas Besyo Klavuzu 2020

Sivas Besyo Klavuzu 2020

Sivas Besyo Özel Yetenek Sınavı Duyurusu İçin TIKLAYINIZ..

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

1- TC veya KKTC uyruklu olmak.
2- Başka bir Yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak.
3- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne ön kayıt için (engelli adaylar dahil) 2020-
Temel Yeterlilik Testinden (TYT) en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmak.
4- Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümleri için 2020 TYT Puanından; liselerin diğer
alan/kol mezunu olan adaylar, spor alan/kol mezunu olanlar, spor lisesi mezunu adaylar ve
milli sporcular için en az 150,000, Engelli adaylar için en az 100,000 puana sahip olmak.

İSTENEN BELGELER

1. 2020 TYT sonuç belgesi çıktısı,
2. Liselerin diğer alan/kol mezunu veya mezun aşamasında olan adaylar, durumları ile ilgili
okullarından alacakları diploma, yeni tarihli mezuniyet belgesi veya mezuniyet aşamasında
olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini başvuru sırasında sisteme
yüklemek zorundadır. Adayın mezun olduğu alan/kol diplomasında veya mezuniyet belgesinde
belirtilmemişse mezun olduğu alan/kol gösterir belgenin; aslı veya noter tasdikli örneği.
Yerleşmeye hak kazanan adayların kesin kayıt esnasında diplomalarının aslını getirmemeleri
durumunda kayıtları yapılmayacaktır.
3. Herhangi bir spor dalında sportif özgeçmiş belgesi olanlar Tablo 4.’te belirtilen kriterlere göre
uygun olan belgeleri sisteme yüklenmeli ve sınav esnasında asılları veya noter onaylı
kopyaları teslim edilmelidir.
4. Nüfus cüzdanının aslı ve 1 adet fotokopisi sınav esnasında ibraz edilecektir.
5. Herhangi bir Sağlık Kuruluşundan alınacak ve özel yetenek sınavına girmesinde, sağlık
açısından bir sakınca olmadığını belirten ve “Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavına
girmesinde sakınca yoktur” ibaresi taşıyan sağlık raporu sisteme yüklenecek, sınav
esnasında aslı ibraz edilecektir.
6. Engelli Adaylar İçin, “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” sisteme yüklenecek, aslı ya da noter
tasdikli kopyası sınav esnasında ibraz edilecektir.
7. Başvuru sırasında erkek adaylardan askerlikle ilgili bir belge istenmemekle beraber aday
yerleşmeye hak kazandığında kesin kayıt için askerlikle ilişkisi olmadığına dair belgeyi
getirmek zorundadır.
8. Adaylar birden fazla bölüme ön kayıt yaptırabilirler. Bu durumdaki adayların tercih sırası
belirtmeleri gerekir.
9. Sınav hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler; Üniversitemiz (http://www.cumhurivet.edu.tr/).
ve Fakültemiz sınav (http://sporbfsinav.cumhuriyet.edu.tr) web adreslerinden, ayrıca
sporbf@cumhuriyet.edu.tr e-posta adresinden veya (0346) 2191250’nolu telefondan bilgi
edinebilirler.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.