2019 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı için tıklayınız

Madde 6- ÖZEL YETENEK SINAVI (ÖYS) ADAY KABUL KOŞULLARI

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Özel Yetenek Sınavına başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmak, (Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanları ve kabul koşulları
Üniversitemizin 2019 yılı giriĢ sınavlarına iliĢkin Senato toplantısında belirlendiği şekildedir).
b) Lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak veya kayıtların başlama tarihine kadar mezun
olabilecek durumda olmak,
c) 2019 yılı TYT puan türünden aşağıda belirtilen puanı almış olmak (Tablo 3),
Tablo 3: TYT puanlarının değerlendirilmesi
*Engelli adaylar sadece Spor Yöneticiliği Bölümü‟ne başvurabilirler.
d) Milli adaylar için istenilen kriterlerde olmak (Milli sporcular için ayrılmış kontenjanlara müracaat edecek
adayların, olimpik branĢlardaki milli takımlardan herhangi birinde sporcu olarak görev almış olmaları ve bunu
Spor Genel Müdürlüğü‟ nden veya ilgili federasyondan alacakları, “Milli Sporcu Belgesi” ile kanıtlama şartı
aranacaktır. K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların milli sporcu belgeleri geçerli değildir).
e) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı için 657 Sayılı Devlet Memurları Yasasının değişik 48‟nci
maddesindeki koĢulları taĢımak, öğretmen olmaya engel özrü bulunmamak,
f) Ön baĢvuru, online olarak Namık Kemal Üniversitesi resmi internet sitesinden yapılacaktır ve çıktısı
alınarak baĢvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir. BaĢvuru Ģahsen yapılır, postayla yapılan baĢvuru
kabul edilmeyecektir.
g) Adayın Özel Yetenek Sınavlarına katılmasını engelleyecek sağlık sorunun bulunmaması gerekmektedir.
h) Sınavlara herhangi bir yükseköğrenim kurumuna kayıtlı bulunan ya da herhangi bir yüksek öğrenim
programını kazanmıĢ adaylar da katılabilir.

Madde 7 – ÖN KAYIT VE BAşVURU işLEMLERi

 1. a) Aday kayıtları; Sınav Üst Kurulu tarafından belirlenen yer ve tarihte yapılır. Adayların sınav kesin kayıt
  baĢvuruları, 22 Temmuz – 30 Temmuz 2019 tarihleri arasında; şahsen saat 17:00‟ye kadar yapılacaktır. Adaylar
  online kayıtlarını internet üzerinden yapmadıkları sürece ön kayıt iĢlemi yaptıramazlar.
  b) Adayların NKÜ BESYO Özel Yetenek Sınavına 31Temmuz – 02 Ağustos 2019 tarihleri arasında
  http://besyo.nku.edu.tr adresinden online kayıt -yapmaları gerekmektedir. Adaylar online kayıdın son günü olan
  30 Temmuz 2019 tarihi saat 17:00‟ye kadar kayıtlarını yapmıĢ olmaları gerekmektedir. Adaylar; online baĢvuru
  formu çıktısı ve sınav baĢvuru evrakları ile birlikte (bkz: 12-c) en geç 30 Temmuz 2019 saat 17:00‟ a kadar Beden
  Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü Sınav Kayıt Bürosu‟na Ģahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta
  yolu ile baĢvuru yapan adayların baĢvuruları kabul edilmeyecektir.

 

2019 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı için tıklayınız

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.