2019 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Besyo Yetenek Sınavı

2019 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Besyo Yetenek Sınavı

2019 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Besyo Yetenek Sınavı için tıklayınız

1.GENEL HÜKÜMLER
1. Adayların sınava katılabilmesi için 2019 TYT puanının Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü için 180 ve üzeri, Antrenörlük Eğitimi Bölümü için 180 ve
üzeri olması gerekmektedir. Milli sporcular her iki bölüm için 150 ve üzeri puan ile
başvuru yapabilirler. Engelli kontenjanına başvuran adayların ise en az 100 ve üzeri
puan almaları gerekmektedir.
2. Başvurular adayın kendisi tarafından, istenen tüm belgeler ile birlikte 20-22
AĞUSTOS 2019 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü Prefabrik C Blok Zeve
Kampüsü / VAN adresine ŞAHSEN YAPILMASI gerekmektedir. (Posta yolu ile
başvuru kabul edilmeyecektir).
3. Adayların sınava alınması alfabetik soyadı sırasına göre yapılacaktır. Aday göğüs
numaraları sınav başlangıcında verilecektir.
4. Adaylar ön eleme ve parkur sınavına girerken başvuru sırasında kendilerine teslim
edilen SINAV GİRİŞ BELGESİ ile sınava alınacaklardır.
5. Sınav günü ve saatinde sınav yerinde bulunmayan adaylar, her ne sebeple olursa olsun
(rapor dâhil), ayrıca sınava alınmayacaktır.
6. Özel Yetenek sınavı iki aşamalı olarak yapılacaktır. İlk olarak adaylar ön eleme
aşamasına alınacaktır. Ön eleme aşamasında kadınlar için 800 metre koşusu, erkekler
için 1500 metre koşusu gerçekleştirilecektir. Kadınlarda 800 m için 3:20:00 saniye
5
üzeri / erkeklerde 1500 m için 5:30:00 saniye üzeri koşanlar ikinci aşamaya
alınmayacaktır. Bu aşamayı geçen adaylar KOORDİNASYON SINAVINA katılmaya
hak kazanacaktır. Aday, sınavda verilen haklardan başka bir hak talep edemez.
7. Yerleştirme Puanının (YP) hesaplanması aşamasında, adayların TYT’ den aldıkları
ham puanların hangisi en yüksek ise, o puan adayın TYT puanı olarak işlem
görecektir.
8. Sınava adayın kendisinin yerine başka bir kişinin girmesi durumunda ya da adayın
başkasının yerine sınava girmesi durumunda adayların sınavı geçersiz sayılacak ve
haklarında savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunulacaktır.
9. Sınavı kazanan adayların, başvuru dosyasındaki tüm evrakının kesin kayıt işleminden
önce incelenmesi aşamasında, herhangi bir belgede tahrifat, yanıltıcı beyan vb.
durumlarının tespiti halinde, bu adayların sınavı ve sınav sonuçları geçersiz sayılır.
Geçersiz evrakla kayıtları yapılmaz, yapılmış olsa bile işlemleri geçersiz kabul
edilecek ve haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır.
10. Sınavı kazanamayan adayların, sınav başvuru belgeleri sınav süresince iade
edilmeyecektir. Ancak, kesin sınav sonuçları açıklandıktan sonra ( bir ay içerisinde )
adayın özgeçmiş belgesi, (fotokopisi Yüksekokulda kalmak kaydıyla) bir dilekçe ile
Yüksekokul yazı işlerinden geri alınabilecektir.
11. Sınavı kazanan adayların başvuru evrakının asılları, kesin kayıt sırasında istenecektir.
12. Özel yetenek sınavının tüm aşamalarında sportmenliğe aykırı davranış, sınav
komisyonu, görevliler ve diğer adaylara sözlü veya fiili saldırı, hakaret veya benzeri
durumlarda, sınav malzemelerine zarar veren ve sınav kurallarını ihlal eden adaylar,
komisyon kararı ile sınavdan diskalifiye edilir ve ayrıca aday hakkında suç
duyurusunda bulunulacaktır.
13. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü sınavına başvuracak adayların eğitim ve
öğretimi aksatabilecek bedensel veya konuşma gibi engellerden biri veya bir kaçı
bulunan adaylar sınava başvuramazlar. Bu adaylar sınava başvurup sınavı kazansalar
dahi sınavları iptal edilir.
14. Özel Yetenek Sınavının yapılmasına ilişkin olarak sınav komisyonu gerekli görülen
değişiklikleri (tarih, saat, yer ve sınav sistemi vb.) yapmaya yetkilidir. Sınavda
kullanılan araç-gereç ve cihazlarda teknik bir arıza meydana geldiğinde sınav,
komisyon kararı ile ertelenebilir. Herhangi bir değişiklik olduğunda bu durum ayrıca
ilan edilecektir.
15. 2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek
sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları
6
yarıya düşürülecektir. 2018-ÖSYS’de özel yetenek sınavı sonucu kayıt olanların
bilgisi, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınacaktır.
16. Adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi 2019 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan
Özel Yetenek gerektiren eğitim programları ile ilgili işlemlerdeki tüm hükümler
uygulanacaktır. Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre bölümlere öğrenci alınacaktır.
17. Özel Yetenek Sınavına giren adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları (OBP) ile
TYT puanları ÖSYM’den alınacaktır.
18. Herhangi bir spor dalında (bireysel veya takım sporları) spor özgeçmiş belgesi varsa
başvuru sırasında teslim edilmelidir. Spor özgeçmiş belgeleri onaylanmış olarak ilgili
Federasyonlardan alınmalıdır. Islak imzalı mühürlü veya e-imzalı olmayan spor
özgeçmiş belgeleri kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
19. Spor özgeçmişi puanlarına ilişkin bilgiler 13 numaralı başlık altında verilmiştir.
20. Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde, TYT puanı en yüksek olan
adaya öncelik tanınacaktır.
21. Engelli adaylar sadece engelli kontenjanına başvurabilirler.
22. Milli engelli adaylar da sadece engelli kontenjanlarına başvurabilecektir.
23. Adaylar başvuru şartlarını sağladıkları takdirde; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
ile Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuru yapabilir. Değerlendirmeler ayrı ayrı
yapılacaktır. Örneğin bir aday iki bölümü de kazanmış olabilir ama sadece bir bölüme
kesin kayıt yaptırabilir. Diğer hakkını kaybeder.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.