2019 – Tunceli Munzur Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 – Tunceli Munzur Üniversitesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 Tunceli – Munzur Besyo Yetenek Sınavı Klavuzu için tıklayın

BAŞVURU KOŞULLARI

Ø T.C. vatandaşı olmak,

Ø 2018 veya 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girmiş ve 1. Oturum Temel
Yeterlilik Testinden (TYT) en az 200 puan (Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) eklenmemiş
ham puan) ve üzerinde puan almış olmak

Ø Ortaöğretim Kurumlarının Spor Lisesi, Spor Meslek Lisesi ve Özel Güzel Sanatlar ve Spor
Liselerinden mezun olan adaylar için 2018 veya 2019 TYT’den en az 180 puan
(Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) eklenmemiş ham puan) ve üzerinde puan almış olmak

Ø Herhangi bir olimpik spor branşında milli olan sporcular için ise en az 150 puan
(Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) eklenmemiş ham puan) ve üzerinde puan almış olmak

Ø 2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna
katılmadan 2018-TYT puanını kullanmak isteyenlerin 2019-YKS’ye başvuru yapmaları
zorunludur. Bu adaylardan 2019-YKS’ye hiç başvuru yapmayanlar, 2018-TYT puanını
2019 için kesinlikle kullanamayacaktır.

Ø Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış olmak,
Engelli adaylar (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental
retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB),
Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer
alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) 2018 veya 2019 TYT’den en az 100 (OBP eklenmemiş
ham puan) puan almak ve durumlarını tam teşekküllü bir devlet ve/veya üniversite
hastanesinden aldıkları “sürekli engelli sağlık raporu” ile belgelemek kaydıyla özel yetenek
sınavına kabul edilir. Süreli özürlü raporları kabul edilmeyecek olup, engelli raporlarının
geçerli sayılabilmesi için de sınav başvuru tarihinden en az bir yıl önce alınmış olması
gerekmektedir

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.