2019- Adıyaman Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019- Adıyaman Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019- Adıyaman Besyo Özel Yetenek Sınavı İçin tıklayınız

2.2.1. Başvuru Koşulları

1. T.C. veya K.K.T.C vatandaşı olmak,
2. Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (kesin tarihlerde mezuniyet
belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder)

3. Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzuna göre 2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar,
istedikleri takdirde 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2018-TYT puanını 2019-YKS
yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir ancak, bu adayların 2019-YKS’ye başvuru yapmış
olmaları zorunludur. (30.05.2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; Devlet
yükseköğretim kurumlarında özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ancak 2018 YKS
sonucunda kayıt olan öğrenci sayısı kontenjandan az olan programlarda yükseköğretim
kurumlarının TYT baraj puanı 150 ve üzerine göre işlem yapmalarına karar verilmiştir.)

4. 2019 YKS sınavında TYT puan türlerinin herhangi birinden (TYT1, TYT2, TYT3, TYT4,
TYT5, TYT6) en az 180.00 puan almış olmak.(Milli Sporcular ve Spor Alan Kod Mezunları
için başvuru TYT puanı en az 160.00 Puan almış olmak)

5. Başka bir Yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkartılmamış ve/veya
Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünden 6 aydan fazla disiplin cezası almamış olmak.

6. Sağlık Raporu (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda verilen uygulamalı ve teorik
eğitim-öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel teşkil
edebilecek herhangi bir engeli, kronik hastalığı, konuşma ve fiziksel bir sağlık problemi
olanlar müracaat edemezler. Bu nedenle kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan işitme,
görme, konuşma ve herhangi bir fiziksel yetersizliği olmadığına dair tam teşekküllü bir
hastaneden sağlık heyeti raporu istenecektir.)

7. Engelli adaylar 2019 yılı TYT puanı en az 100 puan ve üzerinde olan adaylar başvuru
yapabilirler. Engelli adayların “Engelli Sağlık Kurulu” Raporu belgesi almaları zorunludur

8-2018 ÖSYS’de Merkezi Yerleştirme Sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına
kayıt hakkı kazanan adaylarda bu sınava başvurabilirler.

9. 2018 ÖSYS’de YKS puanı ve Özel Yetenek sınavı sonucu bir örgün yükseköğretim
programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayılar yarıya
düşürülecektir. Bu kural Açık öğretimin kontenjanlı programları içinde geçerlidir. Sınavsız
geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına
2017 ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.

İstenecek Belgeler

1. Başvuru Formu (2 adet) (Web Üzerinden on-line başvuru tamamlandıktan sonra,
kişisel bilgileri içeren ve başvuru bitiminde çıktısı alınarak aday tarafından
imzalanacak olan başvuru formu),
2. Lise Diploması ya da Fotokopisi (mezun olunan okul müdürlüğü veya noter
tarafından onaylı, Aslı ibraz edildiğinde fotokopisi kabul edilir),
3. 2 Adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),
4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
5. 2019 Yılına ait YKS Sonuç Belgesi Fotokopisi,
6. Spor alan/kod mezunlarının durumlarını gösteren belge (noter ya da mezun
olunan okul müdürlüğü tarafından onaylı),
7. Milli Sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu
tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belgenin aslı,
8. Sporcu özgeçmiş durumunu gösteren belgeler (Ulusal veya Uluslararası sportif
faaliyetlerde yer alan belgeleri ilgili Federasyon ya da Spor Genel Müdürlüğü
(SGM) tarafından onaylı olmalı ve bu belgelerin aslının ibraz edilmesi zorunludur.
Sporcu Özgeçmiş Puan tablosu ADYÜ web sayfamızdan “Sınav Kılavuzu” ile
birlikte ilan edilecektir).
ÖNEMLİ NOT: Ön kayıt için istenen belgeler yukarıdaki sıralamaya göre
dosya içerisinde Besyo evrak kabul bölümüne şahsen teslim edilecektir.
Başvurular şahsen olup posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

 

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.