2019 Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı için tıklayın

Ön Kayıt Şartları
Madde 7: Ön kayıt için başvuracak adayların başvuru esasları aşağıda belirtilmiştir.
a) Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak ( Kesin kayıtlarda mezuniyet
belgesini beyan etmeyen aday kesin kayıt hakkını kaybeder.)
b) 2019 yılında YKS’ ye girmiş olmak
11
c) 2019 TYT puan türünden 160,000 ve üstü puan almış olmak. ( A, B ve C Milli sporcular
ile Spor Lisesi ve Spor alanı mezunları için TYT puan türünden 150,000 ve üstü puan
almış olması gerekmektedir.)
d) Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim görmesini engelleyecek herhangi bir sağlık, fiziksel
“ve/veya bedensel engeli bulunmamak. (Spor Bilimleri Fakültesi’nde verilen uygulamalı ve
teorik eğitim öğretime devam edebilmeye ve mesleki uygulamaları sürdürebilmeye engel
teşkil edebilecek herhangi bir engeli, fiziksel bir sağlık problemi olanlar müracaat edemezler.
e) Engelli Adaylar; ÖSYM Sınav Kılavuzu sayfa 32 de açıklanan engel durumları
doğrultusunda “Eğitim görmelerine mani olmayacak düzeyde engelli olmaları ve bu
durumlarını bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları “engelli sağlık kurulu raporu”
ile belgelendirmek zorundadır.
f) 2019 YKS ‘de herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar ile
diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da bu sınava
başvurabilirler.
g) 2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna
girmeden 2018-TYT puanını 2019-YKS yerleştirmelerinde kullanabileceklerdir; bu adayların
2019-YKS’ye başvuru yapmış olmaları zorunludur.
Madde 8: Adaylar başvurularını Bartın Üniversitesi UBYS üzerinden verilecek olan linkten
ön kayıt tarihlerinde, online olarak yapacaklardır.
Adaylar online başvuru yaparken aşağıdaki belgeleri taratıp sisteme yükleyeceklerdir.
Başvuru yapılıp gerekli belgeler sisteme yüklendikten sonra sınav giriş belgesinin çıktısı
alınmalı ve sınava gelirken adayın yanında bulunmalıdır.
Online başvuruda sisteme yüklenmesi gereken belgeler:
1- Sağlık Raporu (Sağlık sorunu olmadığına ilişkin herhangi bir sağlık kuruluşundan
(Aile hekimi, sağlık ocağı, özel poliklinik, özel hastane, devlet hastanesi vb.) alınacak
ve ” Spor yarışmalarına ve spor sınavına girmesinde sağlık açısından bir sakınca
yoktur” ibareli olması gerekir.) Engelli adaylar eğitim görmelerine mani olacak bir
durumun olmadığını belirtir bir ibarenin bulunduğu, engellilik durum raporlarını
sisteme yükleyeceklerdir.
12
2- Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon Bölümü ve
Spor Yöneticiliği Bölümlerine başvuran engelli adaylarda, lisanslı spor yapmış olmak
ve engel durumlarına uygun branşta en az 3 resmi müsabakaya katılmış olmak ve
belgelemek. Engelli adaylar spor özgeçmiş belgelerini sisteme yükleyeceklerdir.
3- Milli sporculardan ilgili Federasyon ve Spor Genel Müdürlüğü onaylı ” A, B veya C
sınıfı Milli Sporcu Belgesi” (Adaylar, ilgili federasyon ve Gençlik ve Spor
Bakanlığı’nın milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili yönetmeliğine (Resmi Gazete,
Sayı: 27932, 12 Mayıs 2011) uygun olarak düzenlenmiş millilik belgesi ile sınava
müracaat edeceklerdir.)
Madde 9: 2019-2020 akademik yılı için Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi “Özel
Yetenek Sınavı” (ÖYS) Kutlubey Yazıcılar Kampüsü Spor Bilimleri Fakültesi Spor
Salonlarında yapılacaktır.
Adayın Yerleştirme Puanının Hesaplanması:
Madde 10: Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli
ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b)Ortaöğretim Başarı Puanı
c) 2019-TYT Puanı (TYT-P)
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların
standart puanlara çevrilir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının
ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül
kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.