2020 Bursa – Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yetenek Sınavı

2020 Bursa – Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yetenek Sınavı

2020 bursa uludağ üniversitesi besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu görüntülemek için tıklayınız

BAŞVURU KOŞULLARI VE İSTENEN BELGELER 

1- Başvuralar online yapılacaktır.
2- 2020-2021 Özel Yetenek Sınavı’na girecek adaylardan;
a) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne; başvuracak adaylar için; (Spor Lisesi
adayları dâhil) 2020 yılı TYT’ den puan türüne bakılmaksızın başvuru yapabilmeleri için
TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olduğunu gösteren belge, (2019 TYT
puanı kullanımı için gerekli koşullar; 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
kılavuzu, bkz.)
b) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne; başvuracak adaylar için; (Spor Lisesi adayları dahil)
2020 yılı TYT’ den puan türüne bakılmaksızın en az 200 veya üzeri TYT puanı aldığını
gösteren belge, (2019 TYT puanı kullanımı için gerekli koşullar; 2020 Yükseköğretim
Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu, bkz.)
c) Antrenörlük Eğitimi Bölümüne; başvuracak Milli Sporculardan 2020-YKS’ de en az
150 TYT veya üzeri puanı aldığını gösteren belge, (2019 TYT puanı kullanımı için
gerekli koşullar; 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu, bkz.)
d) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel
engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel
bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT
sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel
bozukluklar)), engelli olduklarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri
kaydıyla, TYT puanının 100 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bu adayların puanları,
sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. (bkz. 2020 YKS Kılavuzu)
Normal
Örgün
Öğretim
GENEL
KONTENJANLAR*
YABANCI UYR.
KONTENJANLARI
ÖN KAYIT
(online) SINAVLAR KESİN
KAYIT
YEDEK ADAY
LİSTESİNİN
İLANI VE
KESİN KAYIT
Kadın: 15
Erkek: 25
Kadın: 4
Erkek: 4
03-07 Ağustos
2020
Saat:17:00’e
kadar
17-21 Ağustos
2020
07-11 Eylül
2020
14-18 Eylül 2020
Saat 17:00’ e
kadar
Normal
Örgün
Öğretim
GENEL
KONTENJANLAR*
YABANCI UYR.
KONTENJANLARI
ÖN KAYIT
(online) SINAVLAR KESİN
KAYIT
YEDEK ADAY
LİSTESİNİN
İLANI VE
KESİN KAYIT
Toplam
(kadın-erkek): 50
Kadın: 4
Erkek: 4
03-07 Ağustos
2020
Saat:17:00’e
kadar
17-21 Ağustos
2020
07-11 Eylül
2020
14-18 Eylül 2020
Saat 17:00’ e
kadar
EK-1
e) Yabancı uyruklu adayların, Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından kabul edilen sınav
türlerinden birisine girmesi ve geçerli koşulları sağlaması gerekmektedir. (bkz.
https://yos.uludag.edu.tr )
f) Online kayıt işleminden sonra adaylar belirtilen tarih ve saatinde aşağıdaki evrakları
getireceklerdir.

BAŞVURU EVRAKLARI

1- ÖSYM şifresi,
2- 2020 YKS sınav sonuç çıktısı, (2019 TYT puanı kullanımı için gerekli koşullar; 2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu, bkz.)
3- Nüfus cüzdanı aslı ile bir arada sunulan fotokopisi veya noter tasdikli sureti,
4- Diplomanın aslı ile bir arada sunulan fotokopisi veya noter tasdikli sureti,
5- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,
6- Milli sporcuların Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden aldıkları Milli Sporcu
belgelerinin aslını veya onaylı fotokopisi, ve/veya Futbol Federasyonundan alacakları ıslak
imzalı veya noter onaylı belge. Milli sporcu belgelerinin aslı ve onaylı fotokopisi 12.05.2011
tarih ve 27932 sayılı Resmi Gazete’de yer alan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında
Yönetmelik” te belirtilen şekliyle ibraz edilmesi (bkz.
(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/05/20110512-11.htm).
7- Spor Lisesi mezunları ile liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olanların, mezuniyet
belgesi ya da diplomasının aslı fotokopisi istenecektir. Bu belgeler için “Yerleştirmeye esas
olacak puan hesaplanmasında
a) Aday aynı alandan geliyorsa “30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program
uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim
görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012
tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır” ibaresine istinaden Yerleştirmeye
esas olacak puan hesaplaması için diploma ya da kurumdan alınan mezuniyet belgelerinde
mutlaka “gün ay yıl “ içeren belge,
8- Resmi bir sağlık kuruluşundan alınan ‘’Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavına
girmesinde veya spor yapmasında sakınca yoktur’’ ibaresi yer alan sağlık raporu. *Bunun
dışındaki raporlar kabul edilmeyecektir.
İhtiyaç duyulması halinde sınav tarihleri uzatılabilir.

 

Bursa besyo hazırlık kursu-bursa besyo kursu

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.