ÖNLİSANS MEZUNU NASIL POLİS OLUNUR? ÖNLİSANS POLİS OLMA

ÖNLİSANS MEZUNU NASIL POLİS OLUNUR? ÖNLİSANS POLİS OLMA

Önlisans mezunu adaylardan gelen sorular üzerine bu yazımizda Önlisans Mezunu Nasıl Polis Olur? Önlisans
Polis Olma hakkinda detaylı bilgiler vermeye çalişacağım.

Onlisans Mezununu Nasıl Polis Olur

iki yillık üniversite mezunlan yani ön lisans mezunlar için Polis Akademisi tarafından alimı yapilan alimlan
aşağida detaylı olarak sizlerle paylaştk. Aşağıdaki alımlanın tamamina önlisans mezunları başvurabilir.
Şartları incelemenizde fayda vardır.

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)

2 yllik Önlisans mezunu olmak isteyen öğrenciler POMEM başvurusunda bulunup Polis olabilmektedir.
POMEM başvurularında KPSS P93 en az 65 puan istenilmektedir. POMEM eğitim süresi toplam 8
ay sürmektedir. Eğitim programlan farklı olan POMEMlerde süreç, eğitim ve staj ile birlikte
gerçekleştiilmektedir.

En az önlisans (2 yilik ) veya lisans (4 yllik) üniversite mezunu olunması gerekmektedir.
POMEMlere alinacak olan önlisans mezunlanının sayısı toplam kontenjanın %20’sini aşmamak kaydryla
Bakanlikça belirlenir.

Alimlarda geçerli olan sinav puanı ise KPSS puanidir. Lisans mezunları için geçerli olan KPSS puanı P3,
Önlisans mezunlan için geçerli olan taban puan ise KPSS P 93 ‘dür.

Alimlarda geçerli olan taban puan 4 yilliklar için KPSs 60.000, 2 ylliklar için KPSS 65.000

Eğitim süresi 6 ay olmaktadır

Yaş şarti ise 1 Ocak tarihi tibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,

Askerlik yapmış, yapmamiş, tecilli olanlar başvurabilir. Muaf olanlar ise sadece Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğine göre engel değilse başvurabili.

Polis Okulundan Polis Memuru olarak mezun olunur.

Polis Özel Hareket Eğitimi

Polis Özel Hareket Eğitimi alımlarına lise, önlisans ve lisans mezunlanı başvuruda bulunabillyor.

Yaş şarti ise 18 yaşını tamamlamış ve sınavıin yapıldiğı yilhın 1 Ocak tarihi tibariyle 28 yaşından gün almamış
olmak şarti vardir.

Alimlarda geçerli olan sınav ise KPSS’dir.

Egitim süresi değişiklik göstermektedir. Genellikle 6 ay veya 12 ay arasındaki bir süreçtir.

Askerlik yapmış, yapmamiş, tecilli olanlar başvurabilir. Muaf olanlar ise sadece Emniyet Teşkilatı Sağlik Yönetmeliğine göre engel değilse başvurabilir.

KPSS taban puanları ise Lise Mezunlan için KPSS 94 65.000, Önlisans (2yillik) KPSS P93 65.000, Lisans (4yillik) KPSS P3 60.000

Polis Okulundan Polis Memuru olarak mezun olunur

YAZAR BİLGİSİ