Şırnak Besyo Klavuzu 2020

Şırnak Besyo Klavuzu 2020

Şırnak Besyo Özel Yetenek Klavuzu İçin TIKLAYINIZ..

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Lise ya da dengi okuldan mezun olmak.

3. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu ile çıkarılmamış olmak.

4. Spor eğitimine mani olabilecek bedensel, zihinsel veya konuşma engellerinden biri veya
birkaçı bulunanlardan sınava başvuranlar kazansalar dahi sınavları iptal edilir.

5. Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne başvuruda bulunabilmek için; tüm lise mezunları (spor
liseleri ile liselerin spor alan/kol/bölümleri dahil) ve Milli sporcular 2020 yılı Yükseköğretim
Kurumları Sınavına (YKS) girerek Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından, ÖSYM’nin 2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu’nda belirtildiği üzere başvuru
yapabilmeleri için TYT’de en düşük 800.000’inci başarı sırasına sahip olmaları
gerekmektedir. 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS’nin hiçbir
oturumuna girmeden 2020 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci
alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının
hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları
gerekmektedir.Bu sınav ÖSYM’nin 2020 YKS Kılavuzu temel alınarak hazırlanmıştır ve kılavuzda
yapılacak başvuru taban puanlarla ilgili değişiklikler sınava yansıtılacaktır.

6. Sağlık Raporu; “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerinin Özel Yetenek
Sınavına Girmesinde Sakınca Yoktur” (Bu ibarenin bulunmaması durumunda sağlık
raporu kabul edilmeyecektir) ibareli ve fotoğraflı resmi bir sağlık kurumundan alınmış
belge olmalıdır.

7. Milli sporcuların, milli sporcu olduklarını gösteren belgenin (ilgili Federasyon veya Spor
Genel Müdürlüğünce onaylı) A, B, C sınıfı Milli Sporcu Belgesinin aslı ya da noter tasdikli
sureti (K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların millilik belgeleri geçerli değildir).

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.