1250 Bekçi Alımı Şehirlere Göre Dağılım – Bekçi Başvurusu

26 ilimize (1.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alimı yapılacaktr.
Adaylar, 18 Ocak 2023 03 Șubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile
giriş yaparak ön başvurularinı yapabileceklerdir.
Söz konusu alima ilişkin giriş koşullarn aşağıda belirtilmiştir. Alima ilişkin sinav takvimi Polis Akademisi
Başkanliğınin resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

2023/1. EM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇILIGINE BAŞVURMAK ISTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c)En az 167 cm boyunda olmak,
d)Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptiğ il sınırları içerisinde ön başvurulann son günu (03 Subat 2023) itibaryla son bir yil
veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak
On başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibaryla askerlik ödevini bitirmiş olmak,
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptınlan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alinmakg)kaydıyla, başvurulann başladiğı tarih itibarıyla 18 yaşıinı tamamlamş (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde
doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak
h)
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet,
hirsizlik, dolandıncılik, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kizarticı başka bir filden
dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
1) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanıinmamak,
D Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak
k)Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağik Şartlan Yönetmeliğinde belirtilen şartlan taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin, geneley, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapıilan konut ve
benzeri yerlerde çalişmış veya aracılik ve bekleyicilik fillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe
aykın mahiyette her türlü yazil, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakilmaksızın üretmek ve
satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyanicı madde nedeniyle, hakkinda herhangi bir adli veya idari
soruşturma veya kovuşturma devam edilyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptınım uygulanmamak veya bu
işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarncı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
P)Sağhk Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğtim kurumlarından çikanılmamış olmak,
)Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya ilegal uzantilarınıin eylemlerine, toplantilarına, yürüyüş ve
mitinglerine kanşmamış, desteklememiş ve katilmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak
UYARI: ŞEHIT VEYA VAZÍFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETI YATIRMAYACAKTIR.
UYARI: Başvurusunu yaparken Sehit veya vazife malulü yakınıyım kutucuğunu işaretleyemeyen veya Sehit
veya vazife malulu ibaresini göremeyen, Sehit veya vazife malulu _yakını statüsündekindeki
adayların başvurulan Başkanliğımizca yapılacağından, adayların dilekçeleri (adl, soyad, TC. kimlik no, adres,
kontenjan ili, 2 adet irtibat numarası, mezuniyet durumu) ile şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili
kurumca onaylı ömeğini ön başvuru tarihleri arasında 0 312 462 87 29 numaralı faksa göndermeleri
gerekmektedir.
UYARI: 2023/1. Dönem Carşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş_Sınavına ön başvuru_yapacak adaylar ÖNCE
Halkbank subelerinden. Halkbank ATMlerinden veya Halkbank intermet bankaciliğından sınav ücretini
yaturacak, ardından www.ais.pa.edu.tr adresinden sıinav başvurusunu yapacaktur. Başvuru ücretini yatırdiğı
halde internet üzerinden ön başvuru_yapmayan yapamayan_ya da başvurusunu_ onaylamayan adaylar
Sinava alınamayacaktı

UYARI: 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavina başvuruda bulunan adaylardan;

Başvuru ücretini yatırdiğı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan On başvurusunu yaptiğı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartarindan herhangi birini taşumayan, sinava girmeyen, giremeyen, sinava alinmayan, sinavdan çıkanlan, sinavi geçersiz sayılan, Aday Değerlendirme ve Seçme Sinavinda başansız olan, Ucret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran, Sinav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir. Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sinava katilacaklanını www.pa.edu.tr internet adresinden oğreneceklerdir. Ayica adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapilmayacaktır. internet ilanı tebligat niteliğindedir. Adaylann sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. internet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katlamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir. UYARI: Şahsen Başvuru ve Sinav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kaynt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmalan yasaktir. UYARI: 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sinavına ön başvuruda bulunacak olan adayların Aday işlemleri Sisteminde “aday bilgilerini güncelle” butonuna basarak bilgilerini güncellemesi gerekmektedir. Aday bilgilerini güncellemeden başvuru yapan adayların sorumluluğu kendisine aittir. Ayrica, adaylar başyuru_yapacağuili kendisi seçeceğinden konuya azami özen göstermeli, başvuru yapacağı ili kontrol ettikten sonra başvurusunu onaylamalidır,

Başvuru için:

YAZAR BİLGİSİ