2019 Bolu – İzzet Baysal Üniversitesi Besyo Sınavı

2019 Bolu – İzzet Baysal Üniversitesi Besyo Sınavı

2019 Bolu – İzzet Baysal Üniversitesi Besyo Sınavı için tıklayınız

BAŞVURU KOŞULLARI

1) T.C. veya K.K.T.C. uyruklu olmak,
2) Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümü
sınavına başvuracak adayların 2018 veya 2019 YKS sınavından en az 180.000 TYT
puanı almış olmaları (Liselerin Spor alanlarından mezun olanlar dahil),
3) Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümü
sınavına başvuracak milli sporcu olan adayların 2018 ve 2019 YKS sınavından en az
150.000 TYT puanı almış olmaları,
NOT: Yetenek sınavına başvuru yapan adaylar ön kayıt esnasında ÖSYM kayıtlarında
yer alan bir önceki yıla ilişkin yerleştirme durumu, ortaöğretim başarı puanı, alan
öğrencisi olup olmadığı vb. gibi şahsi bilgilerini kontrol etmek ve buna göre ön kayıt
yaptırmak zorundadır. Aday; bilgilerde yanlışlık, eksiklik veya uyuşmazlık olması
durumunda, bunu ön kayıt tarihleri sona ermeden Dekanlığa yazılı olarak bildirmekle
yükümlüdür. Yanlış beyanlardan aday sorumludur.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Aday başvuru formu (Başvuru esnasında doldurulacaktır),
2) Elektronik ortam başvuru form çıktısı,
3) 2018 veya 2019 yılına ait YKS Sonuç Belgesi internet çıktısı,
4) Kimlik numarası olan T.C., K.K.T.C., fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki
yüzü de aynı sayfaya çekilmiş fotokopisi (Geçerlilik süresi ve kimlik numarası yazılı
olan Pasaportlar da kabul edilecektir),
5) Milli sporcuların, milli sporcu olduklarını gösteren ve ilgili kurumca verilen belgenin
aslı ya da noter tasdikli sureti (K.K.T.C. ve yabancı uyruklu adayların millilik belgeleri
geçerli değildir),
6) Sportif öz geçmiş değerlendirmesinden yararlanmak isteyen adayların; Tablo A’da
bulunan Sporculuk Seviyesi Puanı kriterlerinden “lisanslı sporculuktan” puan
alabilmeleri için en az 3 yıllık, Tablo B’de bulunan Hakemlik ve Antrenörlük
Seviyesinde puan alabilmeleri için en az 12 aylık geçerli olan belgelerinin aslı ya da
noter tasdikli sureti,
17
7) Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Özel Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Spor Lisesi ve Spor
Meslek Lisesinin “Spor” alanlarından başvuru yapacak adaylar, öğrenim gördükleri
kurumlarından, 30.03.2012 tarihine kadar mezun olan veya bu tarihte kayıtlı olan
öğrenciler, durumlarını belgelendirdikleri takdirde ek puan için değerlendirmeye
alınacaklardır.
8) Adaylar müracaat esnasında ÖSYM şifreleri ile birlikte başvuruda bulunacaktır.
ÖSYM şifresi olmayan adayın müracaatı alınmayacaktır.
9) “Spor Yapmasında Sakınca Yoktur” ibaresi olan Sağlık Raporu getirilecektir.
ÖNEMLİ UYARI: Eksik evrak ile başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.

SINAV GİRİŞ KARTI

Her adaya üzerinde fotoğrafı bulunan bir Özel Yetenek Sınav Giriş Kartı verilir.
Adaylar sınava girerken Özel Yetenek Sınav Giriş Kartı ile diğer bir resmi kimlik
belgesini (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya geçerli tarihli pasaport) birlikte bulundurmak ve
istenildiğinde göstermek zorundadırlar. Adayların aldığı derece ve puanlar Özel Yetenek
Sınav Giriş kartlarındaki ilgili bölümlere işlenir. Bu kart üzerindeki derece ve puanlar ile
komisyonun tuttuğu kayıtların uyuşmaması halinde sınav komisyonunun tutmuş olduğu
kayıtlar esas alınır.

İTİRAZLAR

 • Adaylar Özel Yetenek Sınavında girdikleri testler ile ilgili itirazlarını, ilgili testler
  tamamladıktan sonraki 2 saat içerisinde, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına şahsen
  dilekçeyle yapabilirler. Belirlenen süre içerisinde ve şahsen yapılmayan başvurular
  itiraz komisyonu tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
  · İtirazı yapan aday, aday numarasını ve iletişim bilgilerini belirten dilekçesinde itiraza
  konu olan durumu detaylandırarak bildirmesi gerekmektedir.
  · Adaylar Özel Yetenek Sınavı bitiminde asılacak olan kontrol listelerine ilişkin
  itirazlarını, ilanı takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar yazılı olarak Spor
  Bilimleri Fakültesi Dekanlığına şahsen dilekçeyle yapabilir. Belirlenen süreden sonra
  yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
  18

2019 YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMASI

Öğrenci adayları, sınav giriş belgesi, geçerli ve fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus
cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ve marka haricinde yazı, amblem veya şekil
bulunmayan spor kıyafetleriyle (şort, tek renk tişört veya eşofman, spor ayakkabısı)
sınavlara katılmak zorundadırlar.

BAŞVURU TARİHLERİ

Ön başvurular 25 Temmuz-01 Ağustos 2019 tarihlerinde elektronik ortamda
yapılacaktır. Elektronik müracaatlarını 05-07 Ağustos 2019 tarihlerinde mesai saatleri
içerisinde (08:30-16:30) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Spor Bilimleri
Dekanlığına evraklarını şahsen teslim edip aday numaralarını alarak
tamamlayacaklardır. Posta yoluyla yapılan evrak teslimi kesinlikle dikkate
alınmayacaktır.

SINAV TARİHİ ve YERİ

Sınavlar 21 -25 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak olup, sınavlara girmeye
hak kazanan adayların listesi ve detaylı sınav programı 20 Ağustos 2019 tarihinden
(16:00’dan sonra) itibaren Spor Bilimleri Fakültesi’nda ve “www.sporbilimleri.ibu.edu.tr”
internet sitesinde ilan edilecektir.
Her aday, kendi aday numarası için belirtilen zaman aralığında sınav yerinde
olmak ve yetenek sınavına katılmak zorundadır. Özel Yetenek Sınavı, BAİBÜ Spor
Bilimleri Fakültesi tesislerinde belirtilen tarih ve zaman aralığında yapılacaktır.
NOT: Tüm programlar için tek sınav yapılacak olup, adaylar tercih sırasına göre
yerleştirilecektir

 

2019 Bolu – İzzet Baysal Üniversitesi Besyo Sınavı için tıklayınız

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.