2019 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

2019 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı için tıklayınız

 1. T.C. Vatandaşı olmak.
  2. 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) başvuru yapmış olmak. (Detaylı bilgi;
  2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 3.10. SINAVIN
  DEĞERLENDİRİLMESİ, 3.10.1. “Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?” başlığı altında, 28.
  sayfada yer almaktadır, http://www.osym.gov.tr/TR,15617/2019.html)
  3. 2019-TYT nihai Sınav Puanından en az 180.00 puan almış olmak veya herhangi bir spor
  branşında milli olan sporcular için 2019-TYT nihai Sınav Puanından en az 150.00 puan almış
  olmak. (Detaylı bilgi, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 3.10.
  SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ,  “Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?”

altında 28. sayfada yer almaktadır, http://www.osym.gov.tr/TR,15617/2019.html)
4. Merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı
kazanmış adaylar da sınava başvurabilirler. Sınavlarla ilgili genel kurallar ve puanlama
işlemleri 2019 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen esaslara
göre yapılacaktır.
5. Başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçları nedeniyle çıkarılmamış olmak.

 1. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi
  ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2019-2020 Akademik Yılı Özel Yetenek Sınavı, Zonguldak
  Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü (Merkez Yerleşke) Spor Salonunda yapılacaktır.
  2. Özel Yetenek Sınavı ve değerlendirmeleri Sınav Üst Kurulu tarafından yürütülecektir.
  3. Sınavlarda, Sınav Üst Kurulu kararınca, gerekli görülmesi durumunda, doping kontrolü
  yapılabilecektir. (Bu uygulamanın amacı, sınavın her aday için doping uygulamaları
  çerçevesinde adil olması ve doping yapan adayların haksız avantajlarının ortadan
  kaldırılmasıdır.)
  4. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü eğitim öğretim sürecinde, başarılı olmayı
  engelleyici bedensel ve ruhsal engeliniz bulunmamalıdır.
  5. Tüm adayların başvuru esnasında beyan etmiş oldukları bilgileri, T.C. Ölçme, Seçme ve
  Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin aday veri tabanıyla karşılaştırılacak ve kontrol listeleri
  oluşturulacaktır. Adaylarla ilgili bilgilerin kontrolü ve yapılacak itirazlarda, ÖSYM’nin veri
  kaynaklarından alınan bilgiler geçerli olacaktır. ÖSYM’nin aday veri tabanından kaynaklanan
  veri hatalarından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sorumlu olmayacaktır.
  6. Aday başvuru kontrol listeleri ve adayların Özel Yetenek Sınavı Test Parkuru giriş günleri
  20 Ağustos 2019 (saat 17:30’dan sonra) tarihinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
  Rektörlüğü resmi internet sayfasında (http://w3.beun.edu.tr/) ve/veya Zonguldak Bülent
  Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu resmi internet sayfasında
  (besyo.beun.edu.tr) ilan edilecektir.
  7. Beyan edilen bilgilerden ve teslim edilen evraklardan aday sorumlu olacaktır. Gerekli
  görülen durumlarda savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunularak yasal işlemleri başlatma
  hakkı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine aittir.
  8. Sınavlar süresince, sınav alanına adaylar haricinde kimse alınmayacaktır.
  9. Ön kayıt, Özel Yetenek Sınavı ve Kesin Kayıtlar süresince ortaya çıkabilecek olağanüstü
  durumlarda (yangın, sel, vb. afet) aday ya da aday yakınlarının başına gelebilecek adli suç

2019 ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI
A. SINAV İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

teşkil eden durumlar ile adayların sınav sırasında başlarına gelebilecek sakatlanma, yaralanma
gibi sağlık sorunları sonucu ortaya çıkabilecek maddi, manevi ve fiziksel zararlardan
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sorumlu değildir.
10. Sınav esnasında elektronik test ölçüm araçları (fotoselli kronometre vb.) kullanılacak ve
dereceler anında görülecektir. Sınavın değerlendirilmesi bilgisayar ortamında yapılacak ve
sınav sonuçları adayların en yüksek Yerleştirme Puanına (YP) göre sıralanarak asil ve yedek
adaylar belirlenecek 2 Eylül 2019 saat 17:30’dan sonra Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversitesi Rektörlüğü resmi internet sayfasında (http://w3.beun.edu.tr/) ve/veya Zonguldak
Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu resmi internet sayfasında
(besyo.beun.edu.tr) ilan edilecektir.
11. İnternet üzerinden (online) kayıt yaptıran adaylar Özel Yetenek Sınav Kılavuzundaki
hükümleri peşinen kabul etmiş sayılır.

 

2019 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Besyo Özel Yetenek Sınavı

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.