26. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Sınav Talimatı 2019

26. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Sınav Talimatı 2019

Aday pomem parkur a “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır.

1) Sıçrama tahtası etabı; İlk etap olarak aday jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 6 kez sağa, sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktır. (Aday istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama hareketine başlayabilecektir.) Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm, genişliği 20 cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 cm eninde olacaktır.

Adayın;
• Tek ayakla yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacaktır. 6 sıçrama hareketinin tamamını nizami (Nizami sıçrama hareketi; çift ayakla sıçramak suretiyle her iki ayağın sıçrama tahtasının diğer tarafına geçmesidir.) olarak yapmayan aday bu istasyonu yapmamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.
• Adayın sıçrama tahtasındaki nizami atlayışları parkurda görevli Öğretim Görevlisi tarafından sesli olarak açıktan sayılır.

2) Lastik içerisinden geçme etabı; Lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) içine basarak geçecektir. Lastiklerin ebadı 205*55*16 inch olacak, lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır.

Adayın;
• Aday, bu istasyondaki bütün lastiklerin içine nizami olarak basmak zorundadır.
• Adayın 1 veya daha fazla eksik bıraktığı lastik olması durumunda aday lastik etabına en baştan başlayarak lastik etabını tamamlayacaktır. Lastik etabını nizami olarak tamamlamayan aday bu istasyonu yapmamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.

4) Ağırlık taşıma etabı; Ağırlık taşıma etabında, kadın adaylar 20 Kg (10×2) ağırlığındaki iki kum torbasını aralarında 8 metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya herhangi bir mesafeden atmayacak, aldığı noktaya bırakacaktır.

Adayın;
• Sağlık topuna dokunmaya bitiren aday, sağdan hızla koşarak ağırlık torbalarına gelir. Ağırlık torbalarını aldığı dubanın dışından dolaşarak diğer dubaya doğru hareket eder, diğer dubanın dışından dolaştıktan sonra aldığı noktaya doğru hareket ederek ağırlıkları aldığı noktaya bırakarak bu etabı tamamlamış sayılır. Ağırlıkları bıraktıktan sonra dubanın dışından dolaşarak sonraki etaba geçer.
• Ayrıca, aralarında 8 metre mesafe bulunan dubaların dışından dolaşmadan dubaların içerisinden geçen, her iki dubanın dışından dolaşarak etabı tamamlamayan, herhangi bir mesafeden dönerek etabı eksik bırakan veya aldığı noktaya gelmeden ağırlıkları erken bırakan, aldığı noktaya gelmeden ağırlıkları fırlatan aday bu istasyonu tamamlamamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.
• Ağırlık torbaları, ikinci dubanın sağ tarafına 20 cm mesafeden sonra torbaların arasında içten içe 50 cm mesafe olacak ve torbaların tutma kısımları birbirine paralel olacak ve iç kısımdaki boşluklar birbirine bakacak şekilde yerleştirilir.

4) Sağlık topuna dokunma etabı; Sağlık topuna dokunma hareketinde adaylar, iki nokta arasında mesafesi 5 metre olan ve yerde duran sağlık toplarından önce koşu istikametinde ikinci topa, sonra ilk topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3 kez dokunuş yapacaktır.

Adayın;
• Sağlık topuna dokunma hareketinde aday önce en uzaktaki topa dokunacak sonra geçerken dokunmadığı ilk topa dokunacak ve sonra ilk dokunduğu topa tekrar dokunarak istasyonu tamamlayacaktır. Önce birinci topa dokunan adayın dokunuşu sayılmayacak, uzaktaki topa dokunuşu birinci dokunuş olarak sayılacak, geriye dönüp ilk topa dokunması ikinci dokunuş, uzaktaki ilk dokunduğu topa tekrar dokunması üçüncü dokunuş olarak sayılacaktır. Bu etabı bu şekilde tamamlamayan aday diskalifiye edilerek elenecektir.
• Adayın topa dokunmasından dolayı topların top haznesinden çıkması durumunda aday, topun peşinden değil topun bulunması gereken hazneye dokunacaktır.
• Aday dokunmadığı sağlık topuna geri dönüp dokunarak sağlık topu etabını tamamlayabilir.
• Bu istasyondaki sağlık toplarının hiçbirine dokunmadan geçmesi durumunda aday diskalifiye edilerek elenecektir.

5) Takla atma etabı; Takla hareketine gelirken aday dubanın dışından dolaşarak gelip, yer minderinde öne doğru 1 (bir) defa takla atacaktır.
• Takla hareketinde takla hareketini yapmayan veya hiç yapamayan aday diskalifiye edilerek elenecektir.

6) Slalom koşu etabı; Slalom koşu etabında 6 adet slalom çubuğu dışından dolaşılarak tamamlanır. Çubuklar 1,5 metre yüksekliğinde olup, düz ve çapraz olarak 2,5 metre aralığında olacaktır.

Adayın;
• Her bir eksik geçiş için ve çubuğunu deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.
• Slalom çubuklarının bulunduğu parkuru hiç yapmadan geçmesi halinde aday, diskalifiye edilerek elenecektir.

7) Engel etabı; Engel etabında 5 adet engel (üstten geçilecek engel yüksekliği çıtanın üstünden 50 cm, alttan geçilecek engel yüksekliği çıtanın altından 110 cm ve iki çıta arasındaki mesafe içten içe 138 cm olup engeller arasındaki mesafe 2 metredir) üstten-alttan, üstten-alttan olmak üzere geçilir ve koşarak bitiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur.

Adayın;
• Bu etap sırasında engel çubuğunu düşürmesi yerinden çıkarması (engel çubuğunun bir tarafının bile yerinden çıkması) ceza süresi alma nedenidir. Engel çubuklarının bir birlerine takılış yönü adayın geliş yönüne bakacak şekilde olacaktır. Engel etabında her bir eksik geçiş, engeli hatalı geçme, engelleri devirme ve düşürme için ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.
• Bu istasyondaki engellerin hiçbirini nizami geçmemesi durumunda aday diskalifiye edilerek elenecektir.
• Adayın parkuru tamamladıktan sonra engel etabındaki çıtalardan herhangi birinin devrilmesi veya yerinden çıkması durumunda adaya ceza verilmez.

9) Adayın başlangıç çizgisinden geçmesiyle birlikte skorboardda çalışmaya başlayan kronometre, adayın bitiş çizgini geçmesiyle durur. Adayın sensörlerin algılayamayacağı şekilde altından geçmesi veya üstünden sıçrayarak geçmesi ya da herhangi bir nedenle dijital fotoselli kronometrenin durmaması, durdurulamaması halinde fiziki yeterlilik sınavı komisyonu tarafından adayın bitiş çizgisinden geçişi göz önüne alınarak bitiş süresi olarak kaydedilir. Herhangi bir tereddütte düşülmesi halinde kamera kayıtları kontrol edilerek bitiş süresi tespit edilir ve bitiş süresi olarak yazılır.
Adayın bitiş çizgisine kendini atarak kronometreyi durdurması halinde adayın vücudunun herhangi bir kısmının parkurun bitiş çizgisinin içerisinde kalması durumunda adayın bitiş süresine ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye ilave edilir.

10) Fiziki Yeterlilik Parkuru içerisinde herhangi bir istasyonu yapmayan veya yapamayan aday elenecektir. Fiziki yeterlilik parkurunda sayılı istasyonlarda sıçrama tahtası, lastik engeli, sağlık toplarına dokunmalar, slalom çubuğu geçişleri gibi engelli geçiş istasyonlarından adayların bu istasyonları geçebilmeleri için her istasyonda tüm hareketleri nizami yapma zorunluluğu vardır. Her istasyonda tüm hareketleri nizami yapamayan aday bir sonraki istasyona geçemez ve diskalifiye edilerek elenir.

11) Teknik bir arızanın dışında hiçbir adayın fiziki yeterlilik parkuru sınavını tekrar yapmasına izin verilmeyecektir.

12) Fiziki yeterlilik sınavı parkurunda sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sorunda sınav komisyonu başkanı ve üyeleri komisyonda görevli üye beden eğitimi öğretim elamanın görüşünü alarak karara bağlayacaktır.

13) Adayların parkuru bitirme sürelerinde saliseler göz önüne alınmayacak yalnızca saniyeler baz alınarak bitirme süresi olarak yazılacaktır.

Polis Meslek Eğitim Merkezi aday değerlendirme ve seçme işlemlerinin bir aşaması olan fiziki yeterlilik aşamasında polislik mesleğini icra edecek adayların denge, kondisyon, çeviklik, çabukluk ve esneklik açısından polislik mesleğine uygunluklarını ölçecek parkur, yukarıda belirtilen ebat ve etaplardan oluşturulmuştur. POMEM fiziki yeterlilik parkuru ve zaman/puan cetveli oluşturulmuş ve ekte sunulan şablonda belirtilmiştir.

Adayların başarılı sayılabilmeleri için oluşturulan parkuru kadın adayların 48 saniyede tamamlamaları gerekmektedir. Fiziki yeterlilik parkurunu 40 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan kadın adaylar 100 tam puan alırlar. Fiziki yeterlilik sınavı sonucunda 60 puanın altında alan adaylar yönetmelik gereği başarısız sayılırlar. Fiziki yeterlilik sınavında 60 puanın altında alan adaylara “0” sıfır puan verilir. Fiziki yeterlilik sınavı komisyonu başarısız adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verir ve başarısız adaylar mülakat sınavına geçemezler.

Not: Fiziki yeterlilik sınavına girecek adaylar spor kıyafetlerini yanlarında getireceklerdir.

 

Peki 2020 pomem alımı ne zaman ? 27.dönem pomem , 28.dönem pomem . 29.dönem pomem

 

26.dönem pomem parkur

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.