Astigmat, Miyop, Hipermetrop Polis – Bekçi – Asker Olmaya Engel Mi?

Astigmat, Miyop, Hipermetrop Polis – Bekçi – Asker Olmaya Engel Mi?

Son zamanların en büyük sorunu olan göz hastalıkları polis – bekçi – asker olmaya engel mi? sorusu bir çok polis adayının aklında bulunmakta. Elbette bunun gibi kutsal bir mesleği yapmak için bazı şartlardan biri de göz hastalıklarıdır. Gelin beraber şartları inceleyelim.

Askerlik – Polislik – Bekçilik Göz Derecesi Kaçtır?

 • Keratokonus ve göz tansiyonu hastalığı engeldir.
 • Korneada var olan ve görme seviyesini etkilemeyen periferik kesafetler engel değildir.
 • Kataraktın olması veya  katarakt ameliyatı geçirmiş olanlar elenir. Fakat periferik ve küçük olan yani görmeyi engellemeyen  katarakt engel değildir.
 • Bir gözün görme derecesi en az 0.7 olmalıdır. Bir göz en az 0.7 görüyorsa diğer göz 0.1 görme seviyesine sahip olmalıdır. Yani bir gözün görme seviyesi 0.7, diğer gözün görme seviyesi 0.8 ise toplamda 5. maddeye göre 15/20 olur. Bu durum engeldir.
 • Şaşılık (göz kayması), göz kaslarında ve sinirlerinde fonksiyon kaybı engeldir.
 • Gözlükle veya lens ile yapılan muayenede her iki gözün görme derecesi toplamı en az 16/20 olmalıdır. Yani bir gözün görme seviyesi 7/10, diğer gözün görme seviyesi 6/10 ise, toplamda 14/20 elde edilir. Bu kişinin olmasına engel yoktur. Fakat biri 0.7, diğeri 0.9 olursa engeldir.
 • Mixt Astigmatlarda ise yönetmelikte transpozisyon yapılması gerektiği sağlık şartları yönetmeliğinde belirtilmiştir. Bu husus aslında çok açık düzenlenmemiştir. Zira bilimsel olarak transpozisyon yapılması ya da yapılmaması bir kişinin göz numarasının değerini etkilemez. Bu sebeple açılacak idari davada sonuç alınması muhtemeldir.
 • Lazer tedavasi sonrası her iki gözün görme güçleri toplamı en az 20’de 16 olmak zorundadır.
 • Göz derecesi hipermetrop hastalarında hipermetropi +astigmat göz derecesi en fazla +1.00 derece olabilir. Daha fazlası polisliğe engeldir.
 • Göz derecesi miyop hastalarında, miyop + astigmat göz derecesi en fazla -2.00 derece olabilir. Daha fazlası polisliğe engeldir.
 • Renk körlüğü engeldir.
 • Görme ve diskromatopsi muayenesine kesinlikle kontakt lens veya gözlük kullanılmadan girilmelidir. Bu durum sağlık şartları yönetmeliğinde açık şekilde belirtilmiştir.

Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması başlıklı EK-3’ün 7 numaralı kısmında yer alan Göz Hastalıkları bölümünde ilgili şartlar şu şekilde belirtilmiştir:

Göz hastalıkları yönünden sağlam olacaktır.

Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet uygulamasıyla veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, tedavisiz şekilde remisyonda olsa dahi sürekli olarak kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan veya sonradan organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar öğrenciliğe kabul edilmezler.

 1. Görme ve diskromatopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmemektedir.
 2. İzole, periferik ve noktasal olan katarakt sağlam kabul edilmektedir. Periferik, yüzeysel ve küçük olan korneal nefelyonlar sağlam kabul edilir.
 3. Okullara alınacak öğrencilerde; refraksiyon kusuru sayısal değerlerinin toplamı her iki gözde ayrı ayrı;
 • Miyoplarda (sferik + silendirik) -2 diyoptriyi geçemez.
 • Hipermetroplarda(sferik + silendirik)+1 diyoptriyi geçemez.
 • Mikst astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır.
 • Düzeltmeden sonra her iki gözün görme güçleri toplamı en az 20’de 16 olmak zorundadır.
 • Düzeltmeden sonra gözlerden birinin görme gücü en az 10’da 7 olabilir, ancak bu durumda diğer gözün görme gücü, düzeltmeden sonra 10’da 10(tam) olmak zorundadır.

Bu makalemizde Polislik – Askerlik – Bekçilik göz hastalıktan bahsettik bizi dikkate aldığınız için teşekkürler.

YAZAR BİLGİSİ