Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak

Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak

Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak. Gazi Üniversitesi tarafından az önce bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada güvenlik görevlisi, tekniker ve büro personeli kadrolarında istihdam etmek üzere 20 sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verildi. BAŞVURU ŞARTLARI İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde: – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak. Özel Şartlar: – Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak, – Başvurulan pozisyon itibari ile gerekli 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. – Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması. (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak) – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. – Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. – Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir

YAZAR BİLGİSİ