BEKÇİLİK YAZILI SINAVI BARAJ PUANI KAÇ?

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI BARAJ PUANI KAÇ?

Bekçilik sinavına girecek adayların en çok merak ettiği sorular arasında yer alan Bekçilik Yazılı Sınavi Baraj
Puani Kaç? Bekçilik Baraj Puanı
Yazil Sinavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şiklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan
sayılacak ve (4) yanliş (1) doğruyu götürecektir (Puan=(Doğru Sayısi-(Yanlsş Sayısi/4) / Soru Sayısi) x 100).
Yazili sinavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarnılı sayılacaktir.
Yazilı Sinav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından
oluşacaktir.

Yazil Sinav aşamasını geçen adaylar içerisinden; Yazilh Sinav puanina göre başanlı adaylar iperisinden en
yüksek puandan düşük puana doğru olmak üzere siralanarak her il için ayn ayn belilenen kontenjaninın 10
(on) katı kadar aday Flziki Yeterlk Sinavi aşamasıina çağnlacaktr.

Bekçilik sinavı soru dağilımı aşağidaki gibidir;

Türkçe (Ortaöğretim düzeyi): 20 soru
Sosyal Bilgiler (lköğretim düzey): 15 soru
Fen Bilgisi (lköğretim düzey): 15 soru
Hayat Bilgisi (lköğretim düzey): 15 soru
Matematik (Ortaöğretim düzeyi): 15 soru
Genel Kültür (Ortaöğretim düz=yil); 20 soru

 

YAZAR BİLGİSİ