Iğdır Besyo Klavuzu

Iğdır Besyo Klavuzu

Iğdır Besyo Klavuzu 2020 İÇİN TIKLAYINIZ…

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1. Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numaralı kimlik kartı (T.C. kimlik numarası ve soğuk damgası
olmayan veya özelliğini kaybetmiş, fotoğrafsız yada fotoğrafı kendisine benzemeyen kimlikle
adayların ön kayıt işlemi kesinlikle yapılmayacaktır) veya pasaportun aslı veya fotokopisi
2. Son 6 ay içinde çekilmiş iki (2) adet vesikalık renkli fotoğraf
3. 2020 YKS-TYT sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi

4. Orta Öğretim Başarı Puanını gösteren 2020 YKS-AYT Sonuç Belgesinin aslı veya fotokopisi
(sadece YKS-TYT’ye girmiş olan adaylar da YKS-AYT Sonuç Belgesini alabilirler)

5. Diploma, Mezuniyet Belgesi ve Öğrenim Durum Belgelerinden birinin aslı veya fotokopisi
(diploma veya belgede alan / kol / bölüm yazılı olmalıdır. Halen üniversitede öğrenci olan
adaylar, üniversitelerinden alacağı onaylı öğrenci belgesi ile sınava başvurabilir. Mezuniyet
sınavı için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını belgeledikleri taktirde
başvuruda bulunabilirler)
6. Herhangi bir sağlık kuruluşundan (özel hastaneler dahil) alınacak ‘’Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılmasında Sağlık Yönünden Bir Sakınca Yoktur’’
ibareli sağlık raporu
7. Spor lisesi mezunu olan adaylar için 30.03.2012 tarihinden önce mesleğe yönelik program
uygulayan ortaöğretim kurumundan (spor alanı) mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde
öğrenim görenlerin spor alan okullarına kayıt tarihini gösteren belge (kayıt tarihini gösteren
belge mezun olduğu Okul Müdürlüğü tarafından onaylı olmalıdır)
8. Milli sporcular için özerk spor federasyonlarından veya Spor Genel Müdürlüğü “Milli Sporcu
Belgesinin” (A,B,C) aslı veya noter onaylı fotokopisi (13.06.2020 tarihli ve 31154 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan Milli Sporcu Belgesi verilmesi hakkında yönetmelikte yer alan
yarışmalar esastır)
9. Engelli adaylar için “Engelli Sağlık Kurulu Raporu’’ aslı veya noter onaylı fotokopisi
(başvuru tarihinden önce, son 1 yıl içinde alınmış olmalıdır)
10. Sporcu özgeçmişi olan adayların Sporcu Lisansının aslı veya noter onaylı fotokopisi ile
Vize/Tescil işleminin yapıldığını gösteren ilgili belge (Engelli adaylar için Türkiye Bedensel
Engelliler Federasyonunca onaylı olmalıdır)

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.