POMEM Başvurusu Nasıl Yapılır?

POMEM Başvurusu Nasıl Yapılır?

POMEM, şartları nelerdir? – POMEM yaş sınırı, giriş şartları.

29. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI MI? | 13 bin öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne yapılacak başvurularda tarih ve şartlar belli oldu. On binlerce adayın katılım sağladığı POMEM Giriş sınavı için 8 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan duyuruda alınacak kişi sayısı 12 bin olarak belirtilmişti. Daha sonra yapılan düzenlemeyle öğrenci sayısı 13 bine yükseltildi. Polis olma hayali kuran binlerce aday ise, başvuru tarihleri ve şartlarının açıklanmasının ardından konunun detaylarını araştırmaya başladı. İşte 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı hakkında tüm merak edilenler…

POMEM YAŞ SINIRI KAÇ?

POMEM Başvuru formlarında yaş sınırının 30 yaşından gün almamak şartı taşıdığı bilgisi mevcuttur. Benzeri birçok kurumda yaş sınırı lisans mezunları için 30, yüksek lisans /lisansüstü mezunları için 32 olarak kabul edilmiştir. POMEM’in başvuru kılavuzunda ise şu ifadelere yer verilmektedir:

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

 • T.C. vatandaşı olmak,

 • Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 • KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

 • Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

 • (Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

 • Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

 • Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

 •  26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

 1. Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
 2. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

 • Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Başvurular Nereden Yapılır?

http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurular yapılabilir.

Türkiye’nin en çok kazandıran Parkur Kursu

Diyarbakır İçin iletişim
📞05397640347

Türkiye’deki Diğer İller İçin İletişim
📞05467700021

 

 

 

YAZAR BİLGİSİ