2023 EGM ve Jandarma Bekçi Alımı Başvurusu Ne Zaman Başlayacak!

2023 EGM ve Jandarma Bekçi Alımı Başvurusu Ne Zaman Başlayacak!

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTI NEDİR?

2022/1. devre çarşı ve mahalle bekçiliğine müracaat gerçekleştirmek isteyen adaylarda aranan genel şartlar şöyleydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içinde son bir sene ya da daha çok süredir ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş öneme alınmak kaydıyla, müracaatların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve evvel doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve ardından doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis ya da altı aydan çok hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas ya da yüz kızartıcı diğer bir fiilden ötürü hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir durumu bulunmamak,
l) Silah taşımaya ya da silahlı vazife yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Güvenlik Teşkilatı Sıhhat Şartları Yönetmeliğinde belirti edilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş oluşturulan konut ve aynısı yerlerde çalışmış ya da aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görünümlü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan ya da kumar, uyuşturucu ya da uyarıcı madde nedeniyle, ile ilgili rastgele bir adli ya da idari tahkîkat ya da kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idari yaptırım uygulanmamak ya da bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde tüketimi nedeniyle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak,
p) Sıhhat Yönetmeliği hükümleri hariç, rastgele bir amaçla polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal ya da illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde rastgele bir siyasi partiye ya da siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik tahkîkatsı ve arşiv incelemesi olumlu olmak.

BEKÇİ ALIMI 2023 NE ZAMAN?

2023 senesi bekçi alımlarının Şubat-Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor

YAZAR BİLGİSİ