Sağlık Bakanlığı 400 Büro Memuru, 483 Şoför Alımı Başvuruları Başladı

Sağlık Bakanlığı 400 Büro Memuru, 483 Şoför Alımı Başvuruları Başladı

Sağlık Bakanlığı 400 ofis memuru, 483 şoför alımı yapacak.

Sağlık Bakanlığı hastanelerde, il ve ilçe sıhhat müdürlükleri içeriğinde istihdam etmek üzere ofis memuru ve şoför alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan son dakika açıklamasında müracaatların 30 Kasım tarihinde başlayacağına yer verildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana müracaat yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

– Türk vatandaşı olmak.
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirti edilen süreler işlemiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan ötürü bir sene ya da daha çok süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
– Erkek adaylar amacıyla askerlik hali itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak ya da askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
– Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.

400 BÜRO MEMURU ALIMI

-Büro memuru kadrosuna alım lisans mezunları arasından yapılacak.

483 ŞOFÖR ALIMI

Şoför kadrosuna oluşturulan personel alımı ise lise mezunlarından olacak.

BAŞVURU

İlana müracaatlar 30 Kasım’da başlayacak.

YAZAR BİLGİSİ