Türksat KPSS Şartsız Personel Alım İlanı Yayımlandı!

Türksat KPSS Şartsız Personel Alım İlanı Yayımlandı!

Türksat personel alım ilanı yayımlandı.

TÜRKSAT bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 6 değişik kadroda personel alımı gerçekletireceğini bildirdi. Bu kapsamda Türksat doğrulusunda az evvelce yayımlanmış olan ilanlara müracaatlar başladı. Başvurular çevrimiçi olarak yapılacak olup müracaat şartları ve başka detaylar haberde.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türksat personel alımına müracaat yapacak adayların alttaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

 • – Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

 • – Erkek adaylar için, son müracaat tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış ya da tecilli olmak.

 • – Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

 • – Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına alternatif yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile alçakta kabul edilen suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan çok hapis ya da affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı ya da şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, vazifeye dair sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan ötürü hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine ya da Milli Emniyet Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verdiği yapı, oluşum ya da gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı ya da bunlarla irtibatı bulunmamak.

 • – Sıhhat durumunun çalıştırılacağı işe ideal olduğuna dair sıhhat raporunu almış olmak.

 • – Gerektiğinde ile ilgili yapılacak emniyet soruşturmasının ve/ya da arşiv araştırmasının olumlu tamamlanmış olması.

PERSONEL ALIMI YAPILAN KADROLAR

 • BT Yazılım Geliştirme Eksperi
 • BT Proje Yöneticisi
 • BT Büyük Veri Eksperi
 • BT Network Eksperi
 • BT Linux – Unix Eksperi
 • BT Çözüm Mimarı

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Türksat personel alım ilanları Türksat resmi İnternet adresi üstünde yayımlanmış olup müracaatlarda çevrimiçi olarak yapılacak.

BAŞVURU ADRESİ:

https://kariyer.turksat.com.tr/ilan/site.aspx

YAZAR BİLGİSİ