UZMAN JANDARMA ASTSUBAYLIĞA GEÇİŞ ŞARTLARI NELER?

UZMAN JANDARMA ASTSUBAYLIĞA GEÇİŞ ŞARTLARI NELER?

Uzman Jandarma, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi, astsubay kadrolarında görev yapan, Uzman
Jandarma çavuştan Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuşa kadar rütbelere haiz Jandarma Okullar
Komutanliğında (JANU) Uzman Jandarma Okulunda 1 yl süreyle eğitim görüp, nasip tarihinden itibaren
mecburi hizmet süresince istifa edemeyen muvazzaf jandarma personelidir.
Uzman jandarmaliktan astsubayliğa geçişte aranan kriterler 35 yaşından gün almamış (01 ocak 1987 tarih ve
sonrası başvuru yapabili) olmak ve en az meslekte 3 yil görev yapmış şartı olması gerekmektedir.

Uzman Jandarma Astsubayliğa Nasıl Geçer? Şartları Nelerdir?

a) Bu bentteki şartları sağlayan uzman jandarmalardan, Jandarma Genel Komutanliğinın ihtiyaç duyacağı
miktar kadar, Jandarma Genel Komutanliğı tarafindan görülecek lüzum üzerine kendi sınıflarında veya
öğrenimleri ile ilgili ihtiyaç duyulan sinıflarda astsubay çavuşluğa nasbedilirler.
Kendi nam ve hesabina Genelkurmay Başkanliğı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek
yüksek okullarından mezun olmak,
Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak,
35 yaşından gün almamış olmak,
En az üç yl uzman jandarma olarak görev yapmiş olmak,
Yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarnlı olmak,
926 saylı Turk Sllahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve ilgili yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil
notuna, kişisel ve ahlaki niteliklerine, disiplin durumuna, görevdeki başanısına, sağlık durumuna, mesleki
yeterliliğine ve sahip olmasi gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak
Tabi tutulacaklan temel askerlik eğitiminde başanil olmak

b) Bu bentteki şartları sağlayan uzman jandarmalardan, Jandarma Genel Komutanliginin ihtiyaç duyacaği
miktar kadarı, astsubay meslek yüksek okullarında verilecek öğrenim ve eğitimi müteakip astsubay
çavugluğa nasbedilirler.
Jandarma Genel Komutanliğı tarafından belirlenen ve Genelkurmay Bagkanliği tarafindan onaylanan sivilise
veya dengi okullardan mezun olmak,
Astsubay meslek yüksek okulu giriş sinavina başvuru tarihinde en az uzman jandarma birinci kademeli çavuş
rütbesinde olmak,
Uzman jandarma olarak üçüncü hizmet yılini tamamlamiş, altincı hizmet yılinı bitirmemiş olmak,
Astsubay meslek yüksek okulu giriş sinavina başvuru tarihinde 26 yaşından gün almamiş olmak,
Astsubay meslek yüksek okulu giriş sinavinda başarnili olmak,
926 sayıli Türk Silahli Kuvvetleri Personel Kanununda, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okullarn
Kanununda ve bu kanunlara dayanilarak yürüriüğe konulan yönetmelikler le lIgill Yönetmelikte belirtilen; ceza
durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlaki nitellklerine, disiplin durumuna, görevdeki başarisina, sağlik
Jurumuna, mesleki yeterliligine ve sahip olmasi gereken diğer nitellklere ilişkin şartlari sağlamak.
Yukaridaki fikra hükümlerine göre, astsubay nasbedilecekler, astsubay meslek yüksek okullarındaki öğrenim
ve eğitimin süre ve şekilleri bakımindan, 4752 saylı Astsubay Meslek Yüksek Okullan Kanununa tabi
tutulurlar, astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine täbi tutulacakların temel askerlik eğitimi
esnasindaki öğrenim ve egitim süre ve şekilleri, bu konuda yürüriüge konulacak yönetmelikte belirtilir.
Uzman jandarmalardan astsubay nasbedileceklerin astsubay meslek yüksek okullarında veya táabi
tutulacakları temel askerik eğitimi esnasındaki öğrenim ve eğitimlerinde, özlük hakları yönünden uzman
jandarma statüleri devam eder, evll ve nişanliı olmama durumu ile öğrenime ara vermeme şarti aranmaz.
Bunlarin astsubay meslek yüksek okullarinda yatili olarak öğrenim görmeleri ile lgil hususlar yönetmelkte
düzenlenir.
Bunlara okul ve temel askerlik eğitimi süresince 926 sayıli Türk Silählı Kuvvetleri Personel Kanununun 143
üncü maddesinde belirtilen öğrenci harçlhkları ödenmez. Bu süre içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandiği
iştirakçilikleri rütbe, derece ve kademelerine göre emsalleri gibi devam eder.
Bu madde hükümlerine göre uzman jandarmalardan astsubayliğa geçirilenler 926 sayıli Türk Slahli Kuvvetleri
Personel Kanunu hukumlerine tabi olurlar. Bunlarin uzman jandarmalikta geçen hizmet surelerl, astsubay
rütbe bekleme süresinden sayılmaz.
Uzman jandarmalardan astsubayliğa geçirilenlerin mecburi hizmet süreleri, astsubay meslek yüksek
okulunda geçen süreleri hariç tutulmak üzere, uzman jandarma çavuşluğa nasip tarihinden itibaren onbeş
yildir.
Astsubay meslek yüksekokullarından başansizlik nedenilyle veya kendi isteği le aynlan uzman jandarmalar,
görevlerine iade edilirler. Bunlarin rütbe bekleme süreleri, okulda geçen süre kadar uzatilır, okulda geçen
Sureler mecburi hizmetlerinden sayilmaz
Tabi tutulacakları temel askerlik eğitimini başariyla tamamlayamayan uzman jandarmalar, gorevlerine lade
edilirler. Bunlarnin bulundukları rütbede bekleme süreleri, bir yıl uzatılır.

 

YAZAR BİLGİSİ