2019 Aksaray Spor Bilimleri Fakültesi Yetenek Sınavı

2019 Aksaray Spor Bilimleri Fakültesi Yetenek Sınavı

2019 Aksaray Spor Bilimleri Fakültesi Yetenek Sınavı için tıklayınız

ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER VE ŞARTLAR

1) T.C. vatandaşı veya K.K.T.C vatandaşı olmak.
2) Başvuran adayların terör nedeniyle ceza almamış olmak, eğitim kurumlarından 6 aydan
fazla herhangi bir disiplin cezası almamış olmak, Spor İl Müdürlüğü ile ilgili Federasyonlardan
6 ay ve fazlası disiplin cezası almamış olmak.
3) Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavına başvuracak tüm adayların son beş sezonda
(2014–2015, 2015-2016, 2016–2017, 2017–2018, 2018-2019) en az üç yıl lisansa sahip olması
gerekmektedir. Son beş sezonda üç sezon lisansa sahip olmayan adaylar başvuru yapamaz (Spor
Yöneticiliği Bölümü I. Öğretim hariç). Adayların lisans durumlarını “Spor Genel Müdürlüğü,
Spor İl Müdürlüğü, Okul Sporları Federasyonu ya da diğer Spor Federasyonları”ndan alacakları
belgeler ile belgelemeleri gerekmektedir. Adayların lisans durumlarına ait belgelerde aşağıdaki
hususlara dikkat etmesi gerekir (Ek puan için II. Bölüm 6. Madde geçerlidir).
a- Okul sporları federasyonundan belge getirecek adayların başvuru yapacağı branş ile ilgili
açıklamayı gösteren onaylı belge getirmeleri istenmektedir.
b- İlgili Spor Federasyonlarından ya da Spor Genel Müdürlüğü, Spor İl Müdürlüklerinden
belgelerini alacak adayların; “Sporcu Bilgi Formu” almaları ve bu belgenin Spor İl
Müdürü/İlgili Şube Müdürü tarafından ya da federasyonların imza yetkilileri tarafından
onaylatmaları gerekmektedir. Bu belgenin aslı getirilecektir. Fotokopisi geçerli değildir.
4) 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek
sınavına başvuracak adayların 2019 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı TYT puanından asgari
150 (yüz elli) puan aldığını gösteren sınav sonuç belgesinin internet çıktısı (Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı’nın 10.06.2019 tarih ve 5433 sayılı yazısı gereğince).
2019 dönüştürülmüş nihai sınav puanının 150 ve üzerinde olduğunu gösteren internet
çıktısı (2018 TYT sınav puanı 200 ve üzerinde olan adayların ÖSYM tarafından belirlenmiş
koşullara göre dönüştürülen 2019 TYT nihai sınav puanı ile başvuru yapılabilir).
5) Milli sporcu olup özel yetenek sınavına başvuracak adayların
a- 2019 Yükseköğretim kurumları sınavı TYT puanından asgari 150 (yüz elli) puan aldığını
gösteren sınav sonuç belgesinin internet çıktısı,
b- Milli sporcular için milli olduklarını gösteren Spor Genel Müdürlüğü ya da ilgili
federasyonun imza yetkisi olan kişilerce onaylanmış 2014-2015 sezonu ve daha sonrasını
kapsayan yıllara ait millilik belgesinin aslı ve fotokopisi. Diğer kurum ve kuruluşlardan
alanın belgeler kabul edilmeyecektir.
c- Milli sporcuların kendi aralarındaki sıralamayı yapabilmek için; katılmış oldukları
uluslararası müsabakalardaki derecelerini gösteren onaylı belge veya belgeler.
6) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük programlarına başvuran ve ek puan
almak isteyen adaylar;
a- Son 5 (beş) sezonda (2014-2015, 2015-2016, 2016–2017, 2017–2018, 2018-2019) 3 (üç)
sezon lisanslı olduğunu belgelemeleri halinde belgelerine karşılık gelen en yüksek ek
puanı alırlar.
b- Adayların; spor özgeçmişlerine ait belgeleri; “Okul Sporları Federasyonu, Spor Genel
Müdürlüğü ya da ilgili Spor Federasyonları”ndan almalarından gerekmektedir. Belgelerin
aslı gibidir onayı kurumumuzca yapılacağından dolayı adayların belgelerin aslını sisteme
yüklemeleri ve sınav esnasında bir adet fotokopisi ile birlikte aslını ibraz etmeleri
gerekmektedir.
c- Adaylar ön kayıtlarını internetten kayıt altına almak durumundadır. Ek puan talebine ait
belgeler ön kayıt tarihinin bitiminden itibaren kesinlikle sisteme yüklenemeyecektir.
d- Adaylar belgeledikleri lisansın (3 sezon aynı branş) branşından sınava girmek zorundadır
(Spor Yöneticiliği Bölümü I. Öğretim hariç).
e- Adayların ek puan hak edebilmesi için lisansların sezon içerisinde çıkartılmış olması
gereklidir.
f- Spor lisesi mezunu olup ek puan almak isteyen adaylar; geçici mezuniyet belgesine ya da
lise diplomasına sahip olmalıdır.
7) Engelli öğrenciler;
a- 2014/5780 sayılı ‘Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet
Memurluğuna alınmaları hakkında Yönetmelik’ te belirtildiği şekliyle %40 ve üzerindeki
Engelli raporu olan adaylar sınava başvurabilir. Başvuru ve kayıt esnasında yetkili
hastanelerden almış oldukları engelli sağlık kurulu hastane raporları ile bu durum
belgelendirilmelidir, aksi takdirde kayıt hakkı kazanmış olsalar dahi kayıt yaptıramazlar.
b- Bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon), RETT sendromu,
dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklarına
ait durumlarını; engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri gerekmektedir. İlgili
belgelerin yetkili sağlık kurumundan alınması gereklidir.
c- Engelli adayların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 75850160-199-24304 sayılı kararı
gereği özel yetenek sınavlarına başvurmaları için 2019 TYT sınav puanının asgari 100
(yüz) olması uygun görülmüştür.
d- Engelli aday statüsünde sınava başvuran adaylar; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın
75850160-199-24304 sayılı kararı gereğince ve TYT puanı değerlendirmeye katılmadan,
ÖSYS kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan kendi aralarında yapılacak ayrı bir
yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilecektir.
e- II. Bölüm 6. Madde kuralları engelli adaylar içinde geçerlidir.
8) Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte bir adet fotokopisi istenmektedir. Aslı gibidir onayı
kurumumuzca yapılacaktır.
9) Sağlık raporu; “Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına Girmesinde sakınca
yoktur veya Spor Yapmasında Sakınca Yoktur” ibareleri bulunan sağlık kuruluşundan
alınmış belge istenmektedir.

ÖN- KAYITLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

 1. Web sayfası üzerinden kayıt oluşturan adaylar sınava katılırlar. Adaylar özel yetenek
  sınavına gireceği branşın evrakların asıllarını şahsen sınava gireceği branşın sabahı
  saat:07.00’dan itibaren teslim edecekler ve sınav tişörtünü alacaklardır.
  B. Spor Bilimleri Fakültesi ön kayıtları “spor.aksaray.edu.tr” web adresinden yapıldıktan
  sonra ön kayıt müracaatlarının sona ermesinin ardından üniversitemiz web sayfasında
  (aksaray.edu.tr) özel yetenek sınavına girmeye hak kazanan adaylar ve ek puan ibraz eden
  adayların alacakları puanlar yayınlanacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav giriş
  listeleri ilan edildikten sonra, bir gün içerisinde itirazlar kabul edilecek olup, sınava girecek
  adayların kesin listesi itirazların değerlendirilmesi sonrasında ilan edilecektir.
  C. Adaylarca online başvuru esnasında sisteme yüklenen belgelerin kontrolleri sınav
  kurulunca yapılacaktır. Eksik olan veya doğruluğu tespit edilemeyen belgeler dikkate
  alınmayacaktır.
  D. Özel Yetenek Sınavı ile ilgili her türlü işlem için Aksaray Üniversitesi ve Spor Bilimleri
  Fakültesinin web sayfaları takip edilmelidir.
  III.BÖLÜM

SINAV BELGESİ ve ADAY TANITIM KARTI

Adaylara ön kayıt sırasında fotoğraflarının yer aldığı “Aday Ön Kayıt Kişisel Bilgi, Kontrol ve
Sınava Giriş Formu” adı altında web sayfası üzerinden bir belge verilecek/oluşturulacak olup; tüm
adayların bu belgenin yanı sıra, özel kimlik belgelerini (Resimli ve onaylı nüfus cüzdanı, ehliyet,
pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Sınav belgesini ve özel kimlik belgelerinden
herhangi birini yanında bulundurmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

IV.BÖLÜM

SINAV KIYAFETİ

1) Sınav sırasında adaylara üzerinde göğüs (aday) numarası yazılı 2019 Özel Yetenek Sınavı
için özel olarak hazırlanmış tişört verilecektir.
2) Adaylar, özel yetenek sınavında (aday öğrencilerin tanınabilmesi açısından) bu tişörtü
giymek zorundadır.
3) Adayların tişört dışında spor kıyafetleri, spor dalına özgü, sınav ve yürürlükteki kılık kıyafet
yönetmeliklerine uygun olacaktır. Sınav yetkilileri kıyafetini uygun bulmadıkları adayları
sınava almayabilirler

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.